PUBLIKACJE

 

 

Katarzyna Pietrucha Nowak:

  Komputer zagrożeniem dla młodzieży!
 

Prezentacja multimedialna jako aspekt szkolnej edukacji

  Zagrożenia współczesnego świata
  Zrozumieć Internet
     
Marta Karmelita:
 

JAKIMI METODAMI PRACOWAĆ NAD POPRAWA POZIOMU ORTOGRAFICZNEGO
NASZYCH UCZNIÓW

  METODY AKTYWIZUJĄCE
  SZKODLIWE UZALEŻNIENIA
  SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
  WPŁYW RODZINY NA ZACHOWANIE DZIECI
     
Stefan Kokoczka:
  Raport z seminarium dla nauczycieli w Niemczech
  ►Prezentacja z pobytu w Hamburgu
  PREZENTACJA 1
  PREZENTACJA 2
  PREZENTACJA 3
  PREZENTACJA 4 - POLSKA prezentacja kraju w jęzku niemieckim
  SZKOŁA PARTNERSKA (GIMNAZJUM W SENEC - SŁOWACJA)
  Raport z seminarium dla nauczycieli we Włoszech
  Prezentacja z pobytu w miasteczku Tramin
  Prezentacja: Zabytki Słowacji - Projekt
Gustaw Zięba:
  Prezentacja z wycieczki przyrodniczej