KRYTERIA I PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

 

Nauczanie zintegrowane:

PSO kl. I
PSO kl. II
PSO z religii
PSO z języka angielskiego kl. I
PSO z języka angielskiego kl. II
 
Szkoła Podstawowa:
PSO z fizyki kl. VII
PSO z fizyki kl. VIII
PSO z chemii kl. VII
PSO z chemii kl. VIII
PSO z geografii kl. V
PSO z geografii kl. VII
PSO z geografii  kl. VIII
PSO z biologii kl. V
PSO z biologii kl. VII
PSO z biologii kl. VIII
PSO z historii w szkole podstawowej
PSO z języka angielskiego  kl. IV
PSO z języka angielskiego  kl. V
PSO z języka angielskiego  kl. VII
PSO z języka angielskiego  kl. V
PSO z plastyki  dla szkoły podstawowej
PSO z techniki  dla szkoły podstawowej
PSO z matematyki kl IV
PSO z matematyki kl V
PSO z matematyki kl VII
PSO z matematyki kl VIII
PSO z języka polskiego dla szkoły podstawowej
PSO z języka polskiego kl IV
PSO z języka polskiego kl V
PSO z języka polskiego kl VII
PSO z języka polskiego kl VIII
PSO z religii dla szkoły podstawowej
PSO z zajęć komputerowych w szkole podstawowej
PSO z muzyki dla szkoły podstawowej
PSO z języka niemieckiego
PSO z przyrody kl IV
PSO z wychowania fizycznego
PSO z wiedzy o społeczeństwie kl VIII
 
Gimnazjum:
PSO z religii  kl. III
PSO z języka polskiego dla gimnazjum
PSO z języka polskiego  kl. III
PSO z geografii kl. III
PSO z fizyki kl. III
PSO z matematyki  kl. III
PSO z chemii  kl. III
PSO z języka angielskiego  kl. III
PSO z biologii  kl. III
PSO z plastyki  kl. III
PSO z techniki  kl. III
PSO z informatyki kl. III
PSO z historii kl. III
PSO z wychowania fizycznego
PSO z wiedzy o społeczeństwie kl III