KRYTERIA I PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

 
Szkoła Podstawowa:
PSO nauczanie pocz±tkowe kl I
PSO nauczanie pocz±tkowe kl II
PSO nauczanie pocz±tkowe kl III
PSO z Geografii kl. V
PSO z Geografii kl. IV
Pso z Geografii kl. VIII
PSO z fizyki kl. VIII
PSO  z języka angielskiego kl. I
PSO  z języka angielskiego kl. II
PSO  z języka angielskiego kl. III
PSO  z języka angielskiego kl. V
PSO  z języka angielskiego kl. VI
PSO  z języka angielskiego kl. VIII
PSO  z języka niemieckiego kl. VIII
PSO  z muzyki kl. V i VI
PSO  z religi kl I - III
PSO  z religi kl  V i VIII
PSO z matematyki kl V
PSO z matematyki kl VI
PSO z matematyki kl VIII
PSO  z biologii kl VIII
PSO  z chemii kl VIII
PSO z plastyki
PSO z informatyki
PSO z techniki
PSO z historii kl IV - VIII
PSO z WOS
PSO język polski kl V
PSO język polski kl VI
PSO język polski kl VIII
PSO z wychowania fizycznego
Ogólne kryteria oceniania z historii
Ogólne kryteria oceniania z języka polskiego
PSO z histori kl V