KRYTERIA I PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

Nauczanie zintegrowane:

pso klasa I
pso klasa III
pso z języka angielskiego dla kl I
pso z języka angielskiego dla kl III
 
Szkoła Podstawowa:
pso z fizyki dla klasy VII
pso z geografii dla klasy VII
pso z języka angielskiego dla kl IV
pso z języka angielskiego dla kl VI
pso z języka angielskiego dla kl VII
pso z języka polskiego dla klasy VII
pso z matematyki dla kl IV
pso z matematyki dla kl VI
pso z matematyki dla kl VII
pso z języka niemieckiego dla klasy VII
pso z przyrody dla klasy IV
pso z przyrody dla klasy VI
pso z biologii dla klasy VII
pso z chemii dla klasy VII
pso z historii dla klas IV - VII
pso z języka polskiego w szkole podstawowej
pso z zajęć komputerowych w szkole podstawowej
pso z plastyki i zajęć artystycznych w szkole podstawowej
pso z techniki i zajęć technicznych w szkole podstawowej
pso z wychowania fizycznego w szkole podstawowej
pso z muzyki dla szkoły  podstawowej
 
Gimnazjum:
pso z fizyki dla klasy II
pso z fizyki dla klasy III
pso z geografii  dla klasy II
pso z geografii  dla klasy III
pso z języka angielskiego dla  kl II
pso z języka angielskiego dla kl III
pso z języka niemieckiego dla klasy II
pso z języka niemieckiego dla klasy III
pso z języka polskiego w gimnazjum
pso z matematyki dla klasy II
pso z biologii dla klasy II
pso z biologii dla klasy III
pso z chemii dla klasy II
pso z chemii dla klasy III
pso z historii dla klas II i III
pso z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III
pso z informatyki w gimnazjum
pso z plastyki i zajęć artystycznych w gimnazjum
pso z techniki i zajęć technicznych w gimnazjum
pso z wychowania fizycznego w gimnazjum
pso z zajęć artystycznych dla klasy III gimnazjum