KRYTERIA I PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

Nauczanie zintegrowane:

PSO z języka angielskiego dla klasy II
PSO z języka angielskiego dla klasy III
PSO z muzyki dla klas II i III
PSO dla klasy II
PSO dla klasy III
 
Szkoła Podstawowa:
PSO z języka angielskiego dla klasy V
PSO z muzyki dla klas V i VI
PSO z języka angielskiego dla klasy VI
PSO z matematyki dla klas V i VI
PSO z przyrody dla klasy V
PSO z przyrody dla klasy VI
PSO z języka polskiego dla klas V i VI
PSO z historii dla klas V i VI
PSO z zajęć komputerowych  dla klas V i VI
PSO z plastyki dla klas V i VI
PSO z zajęć technicznych dla klas V i VI
PSO z wychowania fizycznego dla klas V i VI
Gimnazjum:
PSO z geografii dla klasy I
PSO z geografii dla klasy II
PSO z geografii dla klasy III
PSO z muzyki dla gimnazjum
PSO z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III
PSO z języka angielskiego dla klasy I
PSO z języka angielskiego dla klasy II
PSO z języka angielskiego dla klasy III
PSO z języka niemieckiego dla klasy I
PSO z języka niemieckiego dla klasy II
PSO z języka niemieckiego dla klasy III
PSO z fizyki dla klasy I
PSO z fizyki dla klasy II
PSO z fizyki dla klasy III
PSO z matematyki dla klasy I
PSO z matematyki dla klasy II
PSO z matematyki dla klasy III
PSO z języka polskiego w gimnazjum
PSO z historii dla gimnazjum
PSO z zajęć artystycznych i muzyki dla klas II i III
PSO z informatyki dla gimnazjum
PSO z plastyki i zajęć artystycznych dla gimnazjum
PSO z zajęć technicznych w gimnazjum
PSO z chemii dla klasy I gimnazjum
PSO z chemii dla klasy II gimnazjum
PSO z chemii dla klasy III  gimnazjum
PSO z biologii dla klasy I
PSO z biologii dla klasy II
PSO z biologii dla klasy III
PSO z wychowania fizycznego w gimnazjum