ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/17r.

 

 

                                                    PONIEDZIAŁEK

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Rodzaj zajęć

godzina

Danuta Lechwar

Kółko matematyczne

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Celina Węgrzyn

 

Marta Karmelita

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Stefan Kokoczka

Kółko z języka angielskiego

8:00 – 8:45

Bogusław Krajewska

Zajęcia wyrównawcze

11:40 – 12:25

 

Katarzyna Pietrucha - Nowak

Kółko komputerowe

12:30 – 13:15

Marta Augustyn

Zajęcia przyrodnicze

13:20 – 14:05( co dwa tygodnie)

Katarzyna Pietrucha - Nowak

Kółko plastyczne

14:10 – 14:55

Barbara Szczucińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14:10 – 14:55

                                                    

                                                             WTOREK

 

Stefan Kokoczka

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

8:00 – 8:45

Marta Karmelita

Zajęcia wyrównawcze z historii

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Marta Karmelita

Kółko polonistyczne

12:30 – 13:15

Danuta Lechwar

Zajęcia wyrównawcze

12:30 – 13:15

Maria Przewoźnik

Zajęcia muzyczne

12:30 – 13:15

Barbara Szczucińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13:20 – 14:05

Barbara Szczucińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14:10 – 14:55

Paweł Wiejowski

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

14:10 – 14:55

 

                                                         ŚRODA

 

Celina Węgrzyn

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego/ kółko polonistyczne  ( co dwa tygodnie zamiennie)

8:00 – 8:45

Dorota  Nowicka

Zajęcia wyrównawcze z chemii i biologii

14:10 – 14:55

Barbara Szczucińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

13:20 – 14:05

Barbara Szczucińska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

14:10 – 14:55

                                                     

                                                    CZWARTEK

 

Stefan Kokoczka

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

8:00 – 8:45

Barbara Szczucińska

 

Kółko matematyczne

8:00 – 8:45

Barbara Nowak

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Dariusz Dziedzic

Kółko komputerowe

12:30 – 13:15

 

Marta Karmelita

Zajęcia wyrównawcze z historii

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Paweł Wiejowski

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

14:10 – 14:55

 

                                                          PIĄTEK

 

Stefan Kokoczka

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

8:00 – 8:45

Celina Węgrzyn

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

8:00 – 8:45( co dwa tygodnie)

Bogusław Krajewska

Zajęcia z uczniem zdolnym

12:30 – 13:15( co dwa tygodnie)

Wanda Jamróz

Zajęcia czytelnicze

13:20 – 14:05