ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ LEKTUR SZKOLNYCH

 

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, adres: Januszkowice 60, 39-230 Brzostek jako realizator projektu „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” poszukuje podmiotu , który zrealizuje zamówienie na zakup oraz dostawę do siedziby zamawiającego i  pomocy dydaktycznych oraz lektur szkolnych. Pełny opis zamówienia znajduje się poniżej w zapytaniu ofertowym – Pliki do pobrania

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

email: pokl.zsjanuszkowice@interia.pl lub przesłana pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

Januszkowice 60, 39-230 Brzostek do dnia  10.12.2012 r.

 

Osoba do kontaktu:

Stefan Kokoczka
tel.: +48 668 322 302
e-mail: pokl.zsjanuszkowice@interia.pl


 

Pliki do pobrania:

·         Zapytanie ofertowe (pdf)