Wyniki rekrutacji:

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SAMOOBRONY AIKIDO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC UZDOLNIONYCH Z MATEMATYKI
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC UZDOLNIONYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE ZINTEGROWANE DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
POZALEKCYJNE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE