PODZIAŁ UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA GRUPY:

 

   Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
   Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z matematyki
   Pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze zintegrowane dla klas I-III szk. podst.
   Pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu Szóstoklasisty
   Pozalekcyjne zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
   Pozalekcyjne zajęcia z j. polskiego dla uczniów uzdolnionych
   Pozalekcyjne zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych
   Pozalekcyjne zajęcia z języka niemieckiego
   Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego
   Pozalekcyjne zajęcia biblioteczne
   Pozalekcyjne zajęcia samoobrony Aikido
   Nauka tańca towarzyskiego
   Pozalekcyjne zajęcia logopedyczne
   Opieka psychologiczno - pedagogiczna