PROJEKT UNIJNY

 

 

PRACOWNIE KOMPUTEROWE W NASZEJ SZKOLE

 

            Zespół szkół w Januszkowicach dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi z dostępem do sieci Internetu, oraz jednym Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Pierwsz± pracownię komputerow± pierwsz± otrzymali¶my w listopadzie 2005 roku, drug± w czerwcu 2008 roku, Internetowe Centrum Informacji natomiast w styczniu 2008 roku. Nauczyciele i uczniowie mog± w pełni korzystać z nowoczesnej technologii informacyjnej w naszej szkole, co ułatwia i uatrakcyjnia nauczanie.

 

 

            

 

             

               Pierwsza pracownia komputerowa                                     Druga pracownia komputerowa

 

 

 

 

Internetowe Centrum Informacji