ROZMAITOŚCI SZKOLNE

 

 

LEKCJA WOLNOŚCI - WYWIAD Z KS. TADEUSZEM PREISEM

 

 

Zobacz film

 

 

„LEKCJA WOLNOŚCI”

 

04.06.2014r gimnazjaliści z Zespołu  Szkół w Januszkowicach wzięli udział w  ,,Lekcji Wolności”, która była efektem końcowym działań podjętych w ramach akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z okazji obchodów 25 rocznicy wydarzeń 1989 roku. W ramach akcji pt. ,,Lekcja Wolności” zostały podjęte następujące działania:

- 23 maja nauczycielki historii, pani Celina Kowalska oraz pani Marta Karmelita przeprowadziły zajęcia dla uczniów klasy VI oraz uczniów klas I-III gimnazjum z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na temat sytuacji społeczno-politycznej Polski po II wojnie światowej aż do roku 1989 oraz na temat pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku

- 26 maja do naszej szkoły przybył pracownik IPN z Rzeszowa, w celu  przeprowadzenia lekcji  wraz z prezentacją multimedialną pt. ,,Wybory czerwcowe 1989 roku”.

- Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy uczestnicy projektu otrzymali od pań historyczek zadanie domowe, które polegało na przeprowadzeniu rozmów z członkami swoich rodzin i znajomymi, którzy są żywymi świadkami wydarzeń z tamtych lat. W wyniku inspiracji zdobytą wiedzą wybrani uczniowie wykonali bardzo interesujące prace w następujących kategoriach: plakat, wiersz, felieton, reportaż – wywiad ,które zostały przedstawione podczas prezentacji „Lekcji Wolności”.

Uczennice klasy I gimnazjum: Karolina Winiarska i Dominika Krupka zaprezentowały swoje wiersze napisane specjalnie na tą okoliczność. Pierwszy z nich nosił tytuł : ,,Witaj, Wolności!,” drugi zaś „My wolni Polacy.” Prace plastyczne- plakaty, wykonały uczennice klasy VI – Gabriela Matyasik i Anna Ochałek oraz uczennice klasy I gimnazjum – Barbara Gierut i Karolina Długosz, a uczennica klasy II gimnazjum Kinga Węgrzyn postanowiła utrwalić zdobytą wiedzę z historii najnowszej związaną z wydarzeniami 1989 roku w postaci felietonu zatytułowanego ,,Trudna droga do wolności”. Bardzo ciekawy wywiad przeprowadzili także uczniowie klasy II gimnazjum: Sylwia Cieplik, Weronika Mamroł oraz Robert Garstka z księdzem prałatem Tadeuszem Preisem – długoletnim proboszczem parafii Januszkowice, budowniczym kościoła i plebani w trudnych czasach komunistycznych, głoszącego odważne patriotyczne kazania swoim parafianom. Całość uświetniły ciekawe prezentacje multimedialne nawiązujące do wydarzeń z 1989r oraz piosenki patriotyczne w wykonaniu Karoliny i Małgosi.

Niektórzy twierdzą, że polska rewolucja, która doprowadziła do pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku i w efekcie do obalenia komunizmu w Europie środkowo-wschodniej, jest konsekwencją słów wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r. przez Jana Pawła II,  Naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Polaka. Wtedy to padło to pamiętne ewangeliczne zdanie – NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI! I oblicze tej ziemi zostało odmienione.

Karolina Winiarska

WITAJ, WOLNOŚCI!

Witaj Wolności! Witaj Narodzie!

Coś  trwał przez lata w czerwonym chłodzie!

Solidarności ludu i przodkom chwała!

Że dziś Ojczyzna wolną się stała!

Po dniach ciemięstwa, rozruchów i sporów

Ruszył Naród do wolnych wyborów!

By na zawsze zatrzasnąć wrota

Tyrani spod znaku sierpa i młota!

Niech jak pąk róży pięknie rozkwita

Polska wyśniona, Rzeczpospolita!

Niech już na zawsze na Polski tronie

Króluje Biały Orzeł w koronie!

 

Dominika Krupka

MY WOLNI POLACY

Ach, my Polacy! W wolnej Polsce żyjemy.

Robimy, co chcemy!

Często zapominamy, co swoim przodkom zawdzięczamy.

Lecz nadszedł czas, aby docenić ich zasługi,

o Solidarności głośno zacząć mówić i dumnymi z nich być!

Musimy spłacić Wolności długi.

Musimy, bo oni nasz kraj z komunizmu wyzwolili.

Do pierwszych wolnych wyborów doprowadzili.

W tym roku ich 25-lecie obchodzimy .

Doceniamy ich działanie,

więc teraz my o los Polski będziemy mieli staranie.

 

 

 

  Galeria zdjęć- Lekcja Wolności  
  ►Lekcja Wolności - prace uczniów  
  ►Lekcja Wolności -  prezentacja "Komunizm"  
  ►Lekcja Wolności -  etapy działań projektowych - prezentacja