DLA RODZICÓW

 

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

Program wycieczki do Warszawy

Realizacja obowiązku szkolnego

Ważne!  Zmiana w przepisach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Informacja dla rodziców o darmowych podręcznikach

Kodeks 2.0 obowiązujący w naszej szkole

Pozwolenie na imprezę szkolną - pobierz

Wycieczki szkolne - dokumentacja dla ucznia i dla rodzica

                                       Warto przeczytać:  - Najczęstsze błędy wychowawcze

                                                                      - Agresja językowa dzieci

                                                                      - Pomoc dziecku w nauce i prawidłowym wypoczynku

                                                                      - Problem kar i nagród w wychowaniu

  KALENDARZ IMPREZ  APELE I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017