STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI

 

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI W JANUSZKOWICACH

„NASZA PRZYJAZNA SZKOŁA”

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Prezes - Jolanta Dziedzic

Zastępca - Barbara Szczucińska

Skarbnik - Wanda Jamróz

Członek - Zbigniew Kowalski

Członek - Ewa Ziaja

 

 

 

 Komisja  Rewizyjna:
Przewodniczący - Robert Chajec
Zastępca - Renata Dziedzic
Sekretarz -
Marta Mamroł

 

 Komitet założycielski:
1. Barbara Szczucińska
2. Dariusz Dziedzic
3. Gustaw Zięba