SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJSKOWYM

W JANUSZKOWICACH

W dniu 29 października 2018 roku odbyło się, jak co roku sprzątanie Cmentarza Wojskowego, który znajduje się w okolicach Januszkowice – Działy. Cmentarz ten jest zabytkowy, gdyż są tam groby poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej. W pracach porządkowych brali udział wybrani uczniowie z klas VII i VIII mieszkający w okolicach tego cmentarza. Tegoroczna akcja sprzątania różniła się nieco od tych z wcześniejszych lat, gdyż młodzież przeprowadzała prace porządkowe wraz z rodzicami i pod ich nadzorem. Podczas tej akcji posprzątaliśmy liście z całego terenu cmentarza i wyczyściliśmy groby. Pracowaliśmy tam przez około trzy godziny, aby doprowadzić cmentarz do idealnego stanu. Na zakończenie zapaliliśmy symbolicznie znicze. Trochę zmęczeni, ale pełni satysfakcji wróciliśmy do szkoły.

Uważamy, że organizowanie takich akcji wśród współczesnej młodzieży jest bardzo potrzebne, gdyż pozwala uczyć ich wspólnej i bezinteresownej pracy oraz przypomina o wydarzeniach z tamtego okresu.

Uczennica klasy VII Weronika Foryś

 

Składam serdeczne podziękowania rodzicom, paniom: Bernadecie Surdek i Monice Żygłowicz oraz panu Mirosławowi Forysiowi za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

Uważam, że jest to innowacyjne działanie, które można zaliczyć do dobrych praktyk w ramach współpracy szkoły z rodzicami.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Stefan Kokoczka

 

 

Zbiórka makulatury w ramach akcji "Przywróćmy Dzieciom Uśmiech" 

 

Czytaj

 

WIELKA AKCJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach rozpoczął przeprowadzenie akcji pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc polega na zakupie cegiełek w postaci edukacyjnych kart tematycznych za min 2 zł. Zebrane środki pieniężne zostaną przekazane fundacji "Pomóż i ty" na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Dla najbardziej aktywnych szkół fundacja ufundowała trzy wysokiej klasy laptopy. Warto pomagać, bo najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka to otwartość, życzliwość i dobroć.

 

Pomóżmy Łukaszowi chodzić!

Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych "Pomóż i ty" już od 16 lat pomaga chorym podopiecznym m.in. Oliwii Kielusiak, Danielowi Czerniak, Jakubowi Nowakowskiemu, Kamilowi Dominiak w zakupieniu sprzętu do rehabilitacji.

Tegoroczna akcja stawia za cel pomoc Łukaszowi Flis, który ma dziecięce porażenie mózgowe. Codziennie niweluje wzmożone napięcie mięśniowe przez ćwiczenia i intensywną rehabilitację. Aby ułatwić utrzymanie równowagi, Łukasz musi dostać trójkołowy elektryczny i stacjonarny rower. Koszt sprzętu to około 10 tysięcy złotych. Żeby zebrać pieniądze dla Łukasza należy kupować cegiełki (min. 2zł za cegiełkę).

Dla najbardziej aktywnych szkół fundacja ufundowała trzy wysokiej klasy laptopy. Warto pomagać, bo najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka to otwartość, życzliwość i dobroć.

 

Wszystkim DARCZYŃCOM serdecznie dziękujemy

POMAGAJMY…

Uczennica klasy VIII - Martyna Magiera

 

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W NASZEJ SZKOLE

 

W ubiegłym roku szkolnym, po dwóch latach wytężonej pracy, zdobyliśmy tytuł "Szkoła Demokracji" w ogólnopolskim programie, skierowanym do samorządów uczniowskich w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

O tak prestiżowe miano walczył w naszej szkole zespół w składzie: Koordynator pan Stefan Kokoczka oraz członkowie: Kamila Kowalska, Anna Zegarowska, Urszula Przewięda, Aleksandra Kopeć, Martyna Kowalska, Paulina Chajec oraz Dawid Kolbusz.

W dniu 19 września 2018 roku miały miejsce się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które od dwóch lat odbywają się według nowych i w pełni demokratycznych zasad.

Do Rady Samorządu mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatur na poszczególne funkcje uczennice i uczniowie ze wszystkich klas. Następnie rozpoczęła się ich kampania wyborcza która trwała tydzień czasu. Kandydaci opracowali własne programy pracy samorządu, w wyniku czego przynieśli do szkoły bardzo ciekawe i starannie wykonane plakaty, aby każdy uczeń mógł zapoznać się z ich obietnicami wyborczymi i postanowił na kogo zagłosuje.

Po kilku dniach przeznaczonych na zastanowienie się nad wyborem swoich faworytów, uczniowie oddawali głosy przed komisją, wrzucając je do urny wyborczej. Po przeliczeniu oddanych głosów komisja ogłosiła oficjalne wyniki.

 

Tegoroczny skład Rady Samorządu Uczniowskiego reprezentować będą:

 

PRZEWODNICZĄCA: Kamila Kowalska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Patryk Krupka

SEKRETARZ: Anna Zegarowska

SKARBNIK : Aleksandra Kopeć

 

Licząc na owocną pracę w SU i spełnienie swoich obietnic wyborczych wszystkim serdecznie gratulujemy!

Kinga Winiarska

 

 

 

UDANA AKCJA POMOCY TOMUSIOWI PACANA

W ZESPOLE SZKÓŁ W JANUSZKOWICACH

 

Organizatorzy projektu "Młodzi Mają Głos" włączyli się wraz z Caritas Brzostek do charytatywnej akcji pod nazwą "Debatujemy dla Tomka". Zwrócili się oni do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Januszkowicach z prośbą o wsparcie tego przedsięwzięcia.

W związku z tym Pani Dyrektor Ewa Ziaja poprosiła Samorząd Uczniowski naszej szkoły, aby przeprowadził wśród uczniów i pracowników akcję pomocy Tomusiowi Pacana. Akcję, która od momentu jej ogłoszenia trwała w naszej szkole niespełna dwa dni.

Polegała ona na zbiórce środków finansowych na leczenie Tomka poza granicami naszego kraju. Kilkutygodniowe dziecko z Kamienicy Górnej w gminie Brzostek jest chore na bardzo niebezpieczną dla życia genetyczną chorobę SMA, która nieleczona prowadzi do szybkiej śmierci. Jedynym ratunkiem dla niego jest leczenie, które wymaga dużego nakładu pieniędzy.

Członkowie SU wraz z opiekunami, p. Celiną Kowalską oraz p. Stefanem Kokoczką zwrócili się o pomoc do całej społeczności szkolnej. Zbiórka pieniędzy była dobrowolną formą wsparcia, na zasadzie prośby o przekazanie przysłowiowej "złotówki".

Od zawsze już w naszej szkole jakiekolwiek przedsięwzięcia odbierane są z dużą aprobatą, jednakże ta akcja szczególnie poruszyła serca naszego środowiska z miejscowości Januszkowice i Opacionka, które należą do obwodu naszej placówki.

W efekcie zebraliśmy łącznie środki w kwocie 922,74 zł, co stanowi niebagatelna sumę pieniężną, zważając na fakt, że do naszej szkoły wraz z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza tylko 152 dzieci. Zebrane środki przekroczyły sześciokrotnie nasze najśmielsze oczekiwania. Zaangażowanie naszych uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły ukazało wrażliwość oraz bardzo szlachetną postawę w obliczu nieszczęścia drugiego człowieka.

Niezwykłym fenomenem było bardzo dojrzałe i odpowiedzialne podejście naszych uczniów do akcji. Ci młodzi ludzie w wielu przypadkach zwracali się w swoich domach do wszystkich członków rodziny o wolne datki, gromadząc w ten sposób spore kwoty, które przekazywali następnie do puszek na nasz słuszny, wspólny cel.

Jesteśmy dumni z postawy wszystkich darczyńców i serdecznie dziękujemy za pomoc choremu chłopczykowi z Kamienicy Górnej.

Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

ODWIEDZINY DOMU DZIECKA „HANKA” W DĘBICY.

 

1 lutego, jak co roku, wybraliśmy się do domu dziecka „Hanka” w Dębicy w celu przekazania przebywającym tam dzieciom prezentów zebranych podczas akcji charytatywnej pt. ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W tym roku akcja odniosła duży sukces, bo darów złożonych przez uczniów naszej szkoły było aż cztery duże worki.

 Na ten moment w domu dziecka przebywa ponad 20 podopiecznych, a najmłodsi z nich mają nawet 2 lata.  W rodzinach tych dzieci często występowała przemoc lub nadużywanie alkoholu i z tego względu znaleźli się w tym ośrodku. Dlatego opiekunowie starają się stworzyć im prawdziwy dom, w którym każdy ma swoje obowiązki. Jak zdradziła nam pani dyrektor „każde dziecko przed szkołą musi mieć posprzątany pokój, w innym razie nie może go opuścić”, dowiedzieliśmy się też, że mają oni ustalane grafiki co do zajęć dnia czyli np. sprzątanie po kolacji czy obiedzie. Pani zapytała nas czy my w naszym domu także stosujemy się do podobnych zasad i wtedy zapadła cisza, a niektórzy z nas przybrali rumieńców.

Dom Dziecka ,,Hanka” nie zapewnia tylko opieki, ale również podejmuje działania, które prowadzą do tego aby dzieci w przyszłości mogły wrócić do swoich rodzinnych domów. Polegają one na motywowaniu biologicznych rodziców do podjęcia działań w celu zmiany swojej sytuacji i wspieraniu ich.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach także będziemy mogli odwiedzić ten dom dziecka z darami z naszej szkoły.

 

Kamila Kowalska

 

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJSKOWYM W JANUSZKOWICACH

 

Tegoroczne sprzątanie Cmentarza Wojskowego na naszym terenie, odbyło się 25 października 2017 roku. Znajduje się on w Januszkowicach - Działy i jest otwarty dla zwiedzających. Cmentarz ten jest zabytkowy, gdyż znajdują się tam groby żołnierzy z okresu I Wojny Światowej. Pochowani są tam Austriacy, Rosjanie, Czesi.

W pracach porządkowych brali udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, Panią Celiną Kowalską.

Podczas tej akcji posprzątaliśmy liście z całego terenu cmentarza i wyczyściliśmy groby. Pracowaliśmy tam przez trzy godziny, aby doprowadzić cmentarz do idealnego stanu. Na zakończenie zapaliliśmy symbolicznie znicze i oddaliśmy hołd poległym. Lekko zmęczeni ale zadowoleni z wykonanej pracy, wróciliśmy do szkoły.

Norbert Ząbik

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "SZKOŁA DEMOKRACJI"

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

 

WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

 

 

W dniu 29.09.2017 r. przeprowadziliśmy w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone one były kampanią przedwyborczą, w czasie której każdy uczeń naszej szkoły mógł zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, spełniając warunki, określone w regulaminie SU. Po weryfikacji Uczniowska Komisja Wyborcza ogłosiła kandydatów, którzy rozpoczęli kampanie przedwyborczą Wykonali oni plakaty wyborcze, przedstawiające swoją kandydatu, aby zachęc uczniów do oddania głosów.

Następnie po kilku dniach odbyły się wybory właściwe z zachowaniem warunków tajności. Uczniowie oddawali swoje głosy przy pomocy kart do głosowania w obecności członków Uczniowskiej Komisji Wyborczej, które wrzucali do zaplombowanej urny.

Uprawnionych do głosowania było 105 uczniów naszej szkoły. Głosowanie przebiegło sprawnie i żaden głos nie został unieważniony. Po przeliczeniu głosów okazało się, że do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18 wchodzi czterech kandydatów, a kandydat z największa ilością głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Spośród kandydatów wybrano osoby funkcyjne. Skład uczniów wchodzących Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczących i członków poszczególnych sekcji wraz ze zdjęciami umieszczone są na naszej stronie www w zakładce Samorząd Uczniowski.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18 przedstawia się następująco:

 

·         Kamila Kowalska - Przewodnicząca

·         Martyna Kowalska - Zaspca Przewodniczącej

·         Aleksandra Kopeć - Sekretarz

·         Monika Opiela - Skarbnik

 

Wszystkim wygranym w wyborach gratulujemy,

licząc na ich rzetelne reprezentowanie naszej szkoły.

 

Uczennica klasy II gimnazjum Urszula Przewięda

 

 

Zbiórka nakrętek 2017/2018

 

KONKURS  NA STROIK BOŻONARODZENIOWY

 

Konkurs  na stroik Bożonarodzeniowy, organizowany przez Samorząd Uczniowski został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa  nagrodziła w bieżącym roku szkolnym następujących uczniów:

ZWYCIĘSCY

I miejsce - Adrian Ząbik, kl.V

II miejsce - Norbert Ząbik, kl. I gim. (ex aequo)

II miejsce - Kinga Smalara, kl. III (ex aequo)

 

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy (wręczenie nagród obędzie się podczas zabawy choinkowej).

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału

w konkursach organizowanych w naszej szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIÓRKA MAKULATURY

TA AKCJA POMOŻE RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE

RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ…

 

Drodzy Uczniowie,

Gmina Brzostek przyłącza się do akcji na rzecz budowy studni w Afryce poprzez zbiórkę makulatury. W Afryce są takie miejsca, gdzie ludzie umierają z powodu braku wody. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Podkarpacia wybudowano 7 studni, a 3 czekają na budowę. Inicjatywa ta łączy wiele środowisk: szkoły, samorząd, harcerzy, firmy i lokalną społeczność, dlatego wspólnie możemy osiągnąć zamierzony cel.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Januszkowicach przystąpił do tej szlachetnej inicjatywy, licząc na wsparcie całej Społeczności Szkolnej. Gorąco zachęcam do zbiórki makulatury, którą można przekazywać                   p. Stefanowi Kokoczce do sali nr 10.

Opiekun SU

 

 

 

AKCJA POMOCY DLA DOMU DZIECKA "HANKA" W DĘBICY - czytaj !!!

 

AKCJA GÓRA GROSZA XVII EDYCJA

 

 

 

Samorząd Uczniowski apeluje do całej społeczności szkolnej, iż w naszej szkole rusza XVII edycja Góry Grosza, która będzie trwać od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku. Akcja ta jest wpisana w programie działalności Samorządu w Zespole Szkół w Januszkowicach, a jej zadaniem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i domom dziecka w całej Polsce. Towarzystwo Nasz Dom pomogło już wielu osieroconym dzieciom.

DLA NAS JEDEN GROSZ NIE ZNACZY WIELE,

A TYM DZIECIOM POZWALA LEPIEJ ŻYĆ.

Cel Góry Grosza

Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Termin akcji Góra Grosza Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola, takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności od Waszych pomysłów. Czekamy na relacje, fotografie, prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej: www.facebook.com/towarzystwonaszdom

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu w myśl zasady „Podzielę się z każdym potrzebującym tym co mam i na ile mnie stać”.

Szczegóły na plakatach oraz w regulaminie

pod linkiem: http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2016/10/regulamin-akcji_-G%C3%B3ra-Grosza-17-edycja.pdf

Samorząd Uczniowski

Źródło: materiał zaczerpnięty ze strony internetowej: http://towarzystwonaszdom.pl/xvii-edycja/

 

 

 

 

CZASAMI TAK NIEWIELE TRZEBA,

ABY URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE…

 

 

            Nasza szkoła przystąpiła w br. szkolnym do akcji charytatywnej organizowanej przez FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMÓŻ I TY.

            Celem akcji jest zebranie funduszy dla ludzi potrzebujących naszej pomocy. Szkoły w całej Polce otrzymały plik cegiełek, które są sprzedawane wśród uczniów i nauczycieli.

            Już od 1 września rusza akcja Szkoło Pomóż i Ty 2016/2017

Drodzy Dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie! Wyrażając wdzięczność za zaufanie jakim obdarzyli Państwo Fundację „Pomóż i Ty” biorąc udział w corocznych akcjach charytatywnych Szkoło Pomóż i Ty, z ogromną radością składamy wyrazy najgorętszych podziękowań. Dzięki Państwa pomocy od 14 lat dokonujemy rzeczy niezwykłych wspólnie wkraczając w świat ogromnych wartości jakim są otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość a przede wszystkim dobroć!

Dzięki zaangażowaniu Szkół, które wzięły udział w poprzednich akcjach  pomogliśmy naszym podopiecznym, m.in.  Jakubowi Nowakowskieemu, Kamilowi Dominiak, Justynie Niedziałek, Szymonowi Czechowskiemu którzy uwierzyli, że życie jest piękne a ludzie są dobrzy. W świetle tych wszystkich pięknych i dobrych aspektów, pragniemy po raz kolejny zachęcić Państwa do udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2016/2017, przesyłając w załączeniu pakiet startowy cegiełek.
 

Tegoroczna akcja, stawia za cel pomoc 19-letniemu Danielowi Czerniak, który od 7-go miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekoodporną. Daniel wymaga całodobowej pomocy i opieki ze strony bliskiej osoby. Z uwagi na stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest zapewnienie mu systematycznego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych wspomagających rozwój. Daniela oraz jego młodszego brata samotnie wychowuje matka. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerowozek ułatwi podróżowanie z najbliższymi i ukoi niepokój poprzez kontakt z naturą. Koszt takiego sprzętu to około 20 000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie otwarcie drzwi do zewnętrznego świata.

RÓWNE SZANSE NA NAGRODY DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ !!!

Dla najbardziej aktywnych szkół, które w regulaminowym terminie ( do 30.11.2016 r.) nadeślą zgłoszenia do konkursu, ufundowaliśmy 3 wysokiej klasy laptopy przydatne w edukacji dzieci i młodzieży. Konkurs LAPTOP DLA SZKOŁY będzie odbywał się według  zasad, zgodnie z którymi każda szkoła niezależnie od liczby uczniów ma równe szanse na zdobycie nagrody. Zachęcamy Państwa do zapoznania ze szczegółami konkursu oraz do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty. Informacje dostępne są na  naszej stronie www.pomozity.org.
Akcja na rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się z dniem 01.09.2016 r. i trwa do 23.06.2017 r. W tym czasie Szkoły mogą dokonywać zamówień dowolnej ilości cegiełek mailem, listownie lub faksem, przy użyciu załączonej
Karty Zamówień. Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek. Nie narzucamy wartości cegiełek gdyż jest to uzależnione od możliwości finansowych oraz chęci ucznia. Wdzięczni bylibyśmy gdyby kwota nabycia nie były mniejsza niż koszt wyprodukowania 1 szt. cegiełki, który wynosi około 1,5 zł. Zebrane środki prosimy przekazać na konto Fundacji ING Bank Śląski nr 62 1050 1764 1000 0022 6439 4681 z dopiskiem Akcja Szkoło Pomóż i Ty.
Drodzy Wychowawcy, prosimy wykorzystajcie tę akcję jako jeden z elementów lekcji wychowawczej – kształtującej pozytywny stosunek do osób potrzebujących i cierpiących.
To Państwo byli współautorami naszego projektu-lekcji niesienia pomocy poprzez czynny udział w akcji, dlatego na pisemny wniosek nauczyciela Fundacja wystawi dyplom potwierdzający udział w akcji, który z pewnością będzie przydatny do udokumentowania działań zw. awansem zawodowym nauczyciela.
Łączymy wyrazy szacunku i zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tegorocznej akcji oraz dalszego propagowania w Państwa  szkołach wartości najważniejszych w życiu każdego człowieka: otwartości, życzliwości i dobroci. 

Z poważaniem

Zarząd Fundacji "Pomoż i Ty

 

                                                                       Zachęcamy do przyłączenia się do akcji.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

"SZKOŁA DEMOKRACJI"

 

            W październiku bieżącego roku przystąpiliśmy do drugiej edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. W ramach programu, który potrwa do kwietnia 2017 roku będziemy chcieli poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze, korzystając z dobrych praktyk innych szkół oraz promować własne praktyki szkolnej demokracji. Zgłaszając się do programu decydujemy się na wprowadzanie zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisy obszarów certyfikatu "Szkoła Demokracji"

 

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele
i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

OTWARTA SZKOŁA

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości
i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

ZASOBY I KWESTIE FORMALNE

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą
o systemie oświaty.

 

Do składu zespołu uczniów zaliczają się:

KOORDYNATOR ZESPOŁU - STEFAN KOKOCZKA

Uczniowie:

·         Aleksandra Kopeć

·         Martyna Kowalska

·         Urszula Przewięda

·         Paulina Chajec

·         Dawid Kolbusz

·         Anna Zegarowska

·         Kamila Kowalska

·          

Przed nami jeszcze wiele zadań i działań do wykonania

DIAGNOZA SZKOLNA - pierwsze nasze zadanie wykonane

Kto wziął udział w spotkaniu, w jaki sposób się odbyło: 

W październiku odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: - zarząd S.U- przewodniczący wszystkich klas, i nasz grupa uczestników programu „Szkoła Demokracji”- 7 osób; - Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami projektu i poproszeni o sformułowanie pomysłów, propozycji dotyczących działalności S.U., usprawnienia, ulepszenia, urozmaicenia funkcjonowania szkoły.

Obszary diagnozy i pytania badawcze: 

Obszarem diagnozy była ocena pracy SU pod kątem działań na rzecz szkoły i uczniów. Pytania badawcze dotyczyły przeprowadzenia zmian w szkole oraz ocenienia atmosfery panującej w szkole. Pytania badawcze np: Na jakie szkolne dokumenty uczniowie powinni mieć wpływ? Jak oceniają atmosferę panującą w szkole? Co chcieliby zmienić w naszej szkole.

Wykorzystane metody: 

Na początku przeprowadziliśmy wywiady z wybranymi nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Przeprowadziliśmy dyskusję z przedstawicielami każdych klas. Na korytarzu szkolnym umieściliśmy skrzynkę do której uczniowie mogli wrzucać anonimowe propozycje zmian w naszej szkole.

Krótki opis przebiegu badania: 

Podczas przeprowadzania wywiadów zadawaliśmy naszym rozmówcom wymienione wcześniej pytania. Po zakończeniu prowadzenia trzydniowej skrzynki pomysłów wybraliśmy właściwe odpowiedzi i zrobiliśmy ich analizę. Pomysły uczniów skonsultowaliśmy z nauczycielami.

Najważniejsze wnioski: 

Na zebraniu zaproponowaliśmy wprowadzenie „szczęśliwego numerku’’. Analizując odpowiedzi uczniów dotyczące działalności w szkole okazało się, że uczniom brakuje większego względu w tworzeniu dokumentów szkolnych. Najważniejszymi wnioskami które wynieśliśmy z przebiegu działań naszego zespołu to: zakup nowego sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, zmiany działań samorządu uczniowskiego.

Spełnione kryteria i te, które wymagają zaplanowania dodatkowych działań: 

Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane i wkrótce postaramy się je spełnić.

Dodatkowe informacje: 

Link do filmiku z wywiadów SU - https://youtu.be/yh2Vw1oLdDQ

ŹRÓDŁO: Materiał zaczerpnięto ze strony: http://szkolademokracji2016.ceo.org.pl/

Koordynator z zespołem projektowym

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA W NASZEJ SZKOLE

 

            Dnia 23 listopada br. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Największy udział w przygotowaniach mieli uczniowie z klasy 2 gimnazjum. Przygotowali oni dużo ciekawych zabaw i wróżb andrzejkowych, które cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Zabawa podzielona była czasowo na dwie części. W pierwszej z nich uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 2-3. Od godziny 16.00 zabawa była dedykowana dla uczniów z klas 5-6 oraz 1,2 i 3 gimnazjum.

            Na początku imprezy najbardziej oblegany był bufet szkolny, w którym można było zakupić różne przekąski oraz napoje. Ku naszemu zdziwieniu największy prym na sali wiedli chłopcy z klas gimnazjalnych, którzy nie schodzili z parkietu i wymyślali różne układy taneczne. To oni właśnie bardzo aktywnie prosili dziewczyny do tańca, co sprawiło, że już do końca wszyscy bawili się wspólnie.

            Wielu uczniów wychodziło z pokoju wróżb w różnych nastrojach. Jedni byli przerażeni, a inni wręcz rozbawieni z powodu przepowiedni o swojej przyszłości. Podsumowując zabawa była bardzo udana. Dziękujemy opiekunom za poświęcony nam czas oraz Pani Dyrektor, która zezwoliła nam bawić się do godziny 20.00.

Samorząd Uczniowski

 

KONKURS

 

Ogłaszamy konkurs na wybór

najkulturalniejszej uczennicy oraz najkulturalniejszego ucznia Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza

w Januszkowicach

w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów

klas 2-3, 5-6 Szkoły Podstawowej oraz klas 1-3 gimnazjum

Konkurs trwa do końca maja 2017r.

 

PODSTAWOWE KRYTERIA

•Kulturalnie zwracam się do pracowników szkoły.
•Jestem koleżeński/koleżeńska.
•Używam zwrotów grzecznościowych.
•Przestrzegam ustalonych zasad zachowania obowiązujących w szkole.
•Jestem zdyscyplinowany/zdyscyplinowana w czasie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.

 

Samorząd Uczniowski przeprowadzi w maju 2017 r. głosowanie, które wyłoni najkulturalniejszych uczniów w kategorii klas najmłodszych, średnich i gimnazjalnych.

 

Prawo do głosowania będą mieli Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy obsługi oraz Uczniowie

 

 

 

Zbiórka nakrętek "I ty możesz pomóc Kamilkowi" - zobacz

 

 

 

 

Wizyta w Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy

 

DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE


W nawiązaniu do międzynarodowej akcji Dzień Ziemi 2016 zapraszamy ponownie do aktywnego uczestnictwa w VI edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, tym razem pod hasłem:
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.
Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte I uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej 
www.ekophone.pl

Zużyte telefony należy składać  do 20 maja 2016 r u opiekuna SU p. Stefana Kokoczki

 

 

AKCJA POMOCY NAJBLIŻSZEMU DOMU DZIECKA  W OKOLICY

 

KONKURS NA STOIK BOŻONARODZENIOWY

 

PAMIĘTAMY TYCH, KTÓRZY ODESZLI

 

Dnia 30 października br. przedstawiciele sekcji porządkowej Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach wraz z opiekunem panem Pawłem Wiejowskim udali się na Cmentarz Wojskowy z czasów I wojny światowej. Uczniowie przeprowadzili prace porządkowe, a na koniec oddali hołd zmarłym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy i cichą modlitwę.

Młodzież wraz z opiekunem bardzo chętnie udaje się corocznie na Cmentarz Wojskowy, gdyż jest tam możliwość upajania się pięknem krajobrazu naszej najbliższej okolicy, który jest czymś wyjątkowym, ponieważ czuje patriotyczny obowiązek dbania o pomniki poległych żołnierzy i uczą się wtedy wspólnej i bezinteresownej pracy. Jednocześnie ma nadzieję, że przyszłe pokolenia Polaków będą pamiętać o naszej historii i w kolejnych latach będą dbać o dziedzictwo naszej Ojczyzny. Młodzież czuje satysfakcję z dobrze wypełnionego obowiązku i efektu pracy oraz jest zadowolona ze spędzonego czasu na świeżym powietrzu.

Samorząd Uczniowski

 

 

MŁODZI GŁOSUJĄ

 

RELACJA PRZED WYBORAMI

Nasza grupa składa się z czwórki dziewcząt. Razem, pod kierownictwem nauczyciela języków obcych, postanowiłyśmy przeprowadzić w naszej szkole symulację wyborów parlamentarnych. Podczas rejestracji do programu Młodzi Głosują zobowiązałyśmy się także do przeprowadzenia lekcji na temat kompetencji parlamentu i zasad wyborów powszechnych.
Nasza lekcja odbyła się 9 października i obecni na niej byli wszyscy uczniowie. Na lekcji wykorzystana została przygotowana przez nas prezentacja multimedialna (załącznik), bazowałyśmy także na informacjach zawartych w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie, w internecie i innych materiałach edukacyjnych dostępnych w naszej szkole. Lekcja przebiegła gładko. Nasi koledzy byli dociekliwi, zadawali wiele pytań. Na koniec postanowiliśmy "poudawać" posłów i senatorów i uchwalić kilka ustaw.


Według listy kontrolnej mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, aby wybory mogły się odbyć. Wydrukowałyśmy protokół i karty wyborcze. Utworzyłyśmy trzyosobową komisję wyborczą. Pożyczyłyśmy urnę z naszego okręgu wyborczego, za co dziękujemy naszemu Panu Sołtysowi. Lokalem wyborczym będzie sala lekcyjna. Mamy nadzieję, że dzięki rozwieszonym plakatom i zorganizowanej lekcji o wyborach frekwencja będzie duża.

RELACJA PO WYBORACH

 

Dzień 19 października nie był taki, jak inne dni w naszej szkole. Po pierwsze, drzwi sali numer 10, które zazwyczaj są zamknięte - były otwarte. Po drugie, w rogu sali stała biało-czerwona, wysoka i podłużna skrzynia, z godłem Rzeczpospolitej Polskiej i zieloną naklejką Młodzi głosują. Po trzecie, przy stoliku siedziała koleżanka z długą listą nazwisk i stosem kart do głosowania. Tak, w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych.
Uczniowie chcieli wziąć w nich udział. Przynosili swoje legitymacje, składali swój podpis na liście uczniów uprawnionych do głosowania. Następnie zasiadali przy stoliku, oddzieleni teczkami z materiałami do języka angielskiego i niemieckiego, które miały im zapewnić nieco prywatności. Później złożyli swój głos do urny. Głosy przeliczono tego samego dnia, gdy wszyscy uczniowie skończyli zajęcia i rozeszli się do domów, przez komisję wyborczą. A oto wyniki:

Liczba uprawnionych uczniów do głosowania: 99

Liczba głosujących: 94

Liczba głosów nieważnych: 6

Liczba głosów ważnych: 88

Frekwencja: 95%

1.            Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 44 głosy

2.            Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 21 głosy

3.            Komitet Wyborczy Partia Razem – 6 głosy

4.            Komitet Wyborczy KORWiN – 2 głosy

5.             Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 głosy

6.            Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni  - 1 głos

­

7.            Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15 – 4 głosy

8.            Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru – 1 głos

9.            Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni – 2 głosy

10.         Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi – 2 głosy

11.         Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" - 2 głosy

12.         Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy – 0 głosów

 

KOMPETENCJE POLSKIEGO PARLAMENTU!

 

 

 

AKCJA - ZBIÓRKA MAKULATURY

 

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka zaprasza do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod naz Przywróćmy dzieciom uśmiech. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Rodzinne domy dziecka są jedną z najbardziej skutecznych form pomocy dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców. Mogą one znaleźć tam pomoc, schronienie i prawdziwy dom. Biorąc udział w akcji - pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka - zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie.

Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają w życie.

Mechanizm akcji jest niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego przynoszą do szkoły zalegające w ich domach gazety, czasopisma, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, wyznaczony przez dyrekcję koordynator informuje o tym fundację, a ta odbiera ze szkoły zebraną makulaturę. Aktualna  edycja  akcji Przywćmy  dzieciom  miech skierowana jest  do  uczniów  szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków i ich rodziców. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej akcji.

Z poważaniem

Krzysztof Karaś

Regulamin - zobacz!

 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

 

SZANOWNI UCZNIOWIE

 

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata - Clean Up the World  2015" zapraszamy ponownie do aktywnego uczestnictwa w V edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY.

Zapraszamy do dołączenia się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej
www.ekophone.pl 

 

 

SZCZEGÓŁY POSTEPOWANIA*

 

Do 13 listopada 2015 r. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. 

 

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki*.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02. 

Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2016 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu.

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

 

 

LINK DO KONKURSU "MŁODZI GŁOSUJĄ"

 

kliknij tutaj!

 

BEZPIECZNIKI TAURONA

WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA

 

 

27 kwietnia br. odbyła się w naszej szkole lekcja na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. SU w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza przystąpił do programu z inicjatywy i w porozumieniu z Panią Dyrektor Ewą Ziaja. Szkolenie dla naszych uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy wiekowe przeprowadziła przedstawicielka grupy energetycznej TAURON z Tarnowa.

Uczennice i uczniowie mieli okazję obejrzeć interesujący film na temat korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zagrożeń, które wynikają z nieumiejętnej obsługi tego typu sprzętów. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o elektryczności. Pani ekspert opowiedziała zebranym o napięciu elektrycznym i natężeniu prądu w transformatorach i w sprzętach gospodarstwa domowego. Dzięki tej lekcji wszyscy mogli odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących pytań, dotyczących elektryczności.

Na zakończenie każdy dostał broszurę informacyjną do omawianych tematów oraz mały notes. Zajęcia te okazały się bardzo ciekawe i miejmy nadzieję, że ta nauka wpłynie pozytywnie na dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACJA Z PROJEKTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA "SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY"

Mieszkamy w małej wsi, która liczy ok. 1000 mieszkańców. Nasza miejscowość z roku na rok się rozwija i zmienia. Postanowiłyśmy się dowiedzieć, co sądzą mieszkańcy wsi o naszej miejscowości oraz jakie zmiany proponują.

Nasze badanie dotyczyło zagospodarowania, okolicy w której mieszkamy. Przeprowadziłyśmy je w dwóch miejscowościach – Opacionce i Januszkowicach. Pierwszym naszym działaniem było ułożenie pytań badawczych. Użyłyśmy je w ankiecie, w której wypowiedzieli się rodzice uczniów naszej szkoły oraz w badaniu. Miejscowość, w której mieszkamy jest niewielka, dlatego nie mogłyśmy przeprowadzić badania według wskazówek zamieszczonych na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/zadanie-rekrutacyjne-krok-po-kroku-xxi-sdim. Naszym pomysłem na wykonanie zadania było przeprowadzenie krótkich wywiadów środowiskowych z mieszkańcami wsi. Pytania zadawałyśmy przy najbardziej uczęszczanych miejscach, takich jak: sklep, kościół, dom ludowy.

Pytania użyte w badaniu:

*Co chciałby/aby Pan/Pani, aby się zmieniło w naszej miejscowości?

*Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie naszej wsi?

*Czy podoba się Pani/Panu okolica, w której Pan/Pani mieszka?

*Ma Pan/Pani ulubione miejsca w naszej miejscowości?

*Czy według Pani/Pana nasza miejscowość się zmienia? Jeśli tak, to na lepsze czy na gorsze?

Udział w badaniu wzięli: 3 rodziców z dziećmi, 2 dzieci w wieku 4-9 lat, 6 nastolatków w wieku 11-19 lat, dorośli: 6 kobiet, 7 mężczyzn oraz ankietowani rodzice uczniów naszej szkoły: 73 osoby.

Naszymi sojusznikami był sklep „Delikatesy Premium” i nasz nauczyciel języków obcych.

 

1.Czego brakuje Panu/Pani w naszej miejscowości?

hale sportowe, orliki - 23%

chodniki – 11,5%

plac zabaw dla najmłodzszych – 20,5%

remont dróg – 12,3%

klub młodzieżowy – 11,5%

dyskoteka, zagospodarowanie Domu Ludowego, punkt apteczny, restauracja, bar, sklep, basen, lodowisko, pasy na drogach, oczyszczenie rzeki i rowów, oświetlenie dróg, parkingi, kosze na śmieci – pozostałe 21%

2. Czy podoba się Panu/Pani okolica, w której Pan/Pani mieszka?

TAK – 80,9%

NIE – 19,1%

3.Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie naszej wsi?

BARDZO DOBRZE - 7%

NIEŹLE - 79%

ŹLE - 14%

Zebrane wnioski przekazałyśmy sołtysom wsi. Postaramy się również, aby nasza sprawa została poruszona na najblizszym spotkaniu Rady Sołeckiej. Opublikujemy je na stronie internetowej naszej szkoły.

Chcemy porozmawiać na temat powstałych potrzeb z Radnymi Wsi. W ich mocy jest przekazanie wyników naszych badań w gminie. Ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca do uprawiania sportu, chcemy zaangażować kilku mieszkańców do wykoszenia boiska przy szkole. Postaramy się uświadomić społeczeństwu jak zanieczyszczone są nasze wsie. W naszej szkole za niedługo będzie obchodzony dzień Ziemi. Nie są to działania, które miałaby rozwiązać nasze problemy, jednak mamy nadzieję, że przyciągną uwagę odpowiednich osób na zaistniały problem. Uważamy, że władze wsi powinny zagospodarować Dom Ludowy w Opacionce, który stoi pusty. Mogłoby to rozwiązać kilka problemów: miejsce pracy, klub, bar itp.

Podczas badania mieszkańcy zdali sobie sprawę z zaistniałych potrzeb. Myślimy, że głęboko popierają naszą sprawę. Zbierzemy pomysły od lokalnej społeczności na wdrożenie zaproponowanych zmian w życie.

 

Galeria zdjęć zobacz

Link do filmiku na youtube: https://youtu.be/h9FZvkVQEwc

 

 

 

 

 

ANDRZEJKI 2014

W NASZEJ SZKOLE

 

27 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna. Dzięki staraniom Samorządu Uczniowskiego zabawa nabrała prawdziwie andrzejkowego stylu. Uczniowie ciekawi swojej przyszłości korzystali z tajemniczego Pokoju Wróżb. Później czarownice przygotowały zabawy dla wszystkich na sali gimnastycznej, które cieszyły się wśród uczniów ogromnym zainteresowaniem. Wrażenia po poznaniu swojego przeznaczenia trudno znosi się z pustym żołądkiem, dlatego organizatorzy otworzyli bufet, w którym można było zamówić coś do jedzenia i picia.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor oraz nauczycielom za opiekę podczas wspaniałej zabawy, jak również Paniom-Marcie Mamroł i Małgorzacie Garstka, które zadbały o smakowite kulinaria.

Podsumowując, dyskoteka była bardzo udana, wszyscy bawili się bardzo dobrze, tańcząc i śpiewając w takt muzyki. Spełnienia wszystkich dobrych wróżb życzy:

 

Sekcja redakcyjna SU

Autor tekstu: Karolina Winiarska

 

20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA ORAZ 25. ROCZNICĄ UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.

 

Szanowni Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele,


Informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Na ten dzień przypada również 25. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. My jako Społeczność Szkolna także przyłączamy się do tego święta, które deklarujemy wpisać w coroczny plan naszych działań.

W tym roku szkolnym zachęcamy wszystkich wychowawców klas do zapoznania uczniów z ich prawami, zawartymi w Konwencji Praw Dziecka.

Poniżej przedstawiamy treść listu przewodniego Pana Bartosza Sowier, Dyrektora Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka

Samorząd Uczniowski

Szanowni Państwo,

„Trudno dziś wyobrazić sobie ochronę praw dziecka bez Konwencji o Prawach Dziecka. Dziś jest ona uznawana za dokument o znaczeniu podstawowym dla międzynarodowej ochrony praw człowieka. Dlatego też z dumą możemy podkreślać, że jej powstanie jest jednym z najcenniejszych polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej w dziedzinie walki o prawa dzieci.

Na Polsce jako inicjatorze prac nad stworzeniem Konwencji ciąży szczególne zobowiązanie do pielęgnowania i stałego urzeczywistniania postanowień Konwencji w codziennym życiu.

Uchwalenie przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka niewątpliwie będzie sprzyjało dyskusji o prawach dziecka, będzie również doskonałym momentem do realizacji ciekawych zajęć i przedsięwzięć związanych z poszerzaniem wiedzy na temat praw najmłodszych obywateli.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu Rzecznika Praw Dziecka serdecznie zapraszam do podejmowania aktywności i świętowania tego wspaniałego jubileuszu.” (źródło: http://brpd.gov.pl/materialy-do-pobrania/25-lecie-konwencji-o-prawach-dziecka)

 

 

 

PRACE UCZENNIC ZS W JANUSZKOWICACH W I EDYCJI KONKURSU

 "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI"

 

Czytaj dalej

 

 

„PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH”

 

Jesteśmy niezmiernie dumni z uczestnictwa w tak szlachetnej akcji, podczas której udało się zebrać łącznie 660 kilogramów, dzięki czemu zaliczamy się pod tym względem do najwyższej czołówki szkół w całej Polsce.

Celem corocznej akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka. Akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

Pomoc będzie realizowana w szczególności przez:
- dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek,
- finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
- zakup zabawek,
- opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- zakup środków higienicznych,
- organizowanie i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

WSZYSTKIM UCZNIOM SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA TAK OGROMNE ZAANGAŻOWANIE W PRZEPROWADZONĄ AKCJĘ

Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

 

AKCJA GÓRA GROSZA

 

 

Samorząd Uczniowski apeluje do całej społeczności szkolnej, iż wkrótce rusza w naszej szkole XV edycja Góry Grosza, która będzie trwać od 24 listopada do 5 grudnia 2014 roku. Akcja ta jest już na stałe wpisana w programie działalności Samorządu w Zespole Szkół w Januszkowicach, a jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i domom dziecka w całej Polsce. Towarzystwo Nasz Dom pomogło już wielu osieroconym dzieciom. Dla nas jeden grosz nie znaczy wiele, a tym dzieciom pozwala lepiej żyć.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu w myśl zasady „Podzielę się z każdym potrzebującym tym co mam i na ile mnie stać”.

 

                     Szczegóły na plakatach oraz w regulaminie.

 

                                                                                             Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI

 

Szanowni Uczniowie,

 

Zachęcamy do wzięcia udziału i zapoznania się z zasadami I edycji konkursu „ Prawa Dziecka Oczami Dzieci". Konkurs, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów jest organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Członkiem komitetu honorowego została Pani Joanna Kluzik–Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.

Poniżej znajduje się zaproszenie oraz regulamin konkursu, z którym trzeba zapoznać się przed udziałem w konkursie. Prace konkursowe należy złożyć u pana Stefana Kokoczki w terminie do dnia 6 listopada 2014 r.

Samorząd Uczniowski

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI

 

 

REGULAMIN KONKURSU "PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI"

 

 


„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

 

 

SZANOWNI NAUCZYCIELE,
DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE


W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej
www.ekophone.pl


Informujemy, że nasza firma prowadzi akcję ekologiczną, konkurs pod hasłem "Oddaj zużyty telefon komórkowy - odbierz nowy aparat fotograficzny" regularnie dwa razy w roku; na wiosnę z okazji "Dnia Ziemi" i jesienią z uwagi na "Sprzątanie Świata".
   

     
 

SZCZEGÓŁY KONKURSU 

 

Do 14 listopada 2014r. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. 

 

Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.


 

Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2015 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.


Z poważaniem,

Leszek KotyzaZacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

Zużyte telefony komórkowe należy oddawać do opiekuna SU, p. Stefana Kokoczki


 

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Według obliczeń trwać on będzie ok. 180 dni. Dla niektórych to długi okres czasu, dla innych nie.

Aby zapobiec szkolnej monotonni obchodzi się różne święta i uroczystości. Otóż już za niedługo mamy Dzień Chłopaka! Obchody wypadają dnia 30 września, jednak na ten właśnie dzień została zorganizowana wycieczka krajoznawcza dla gimnazjum. Aby żaden chłopiec nie czuł się pominięty, Dzień Chłopaka zostanie przesunięty z 30 września na 29 września. W tym dniu żaden uczeń nie będzie odpytywany. Składamy również serdeczne życzenia w imieniu całej żeńskiej społeczności.

Sekcja redakcyjna

 

 

 

UDANA PRÓBNA EWAKUACJA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 25.09.2014 r. rozległ się niespodziewanie w naszej szkole, w trakcie zajęć lekcyjnych, alarm ostrzegawczy. Natychmiastowo rozpoczęły się ćwiczenia ewakuacji przeciwpożarowej, które przebiegły w bardzo sprawny sposób.

Profesjonalną akcją przeprowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawisu Brzosteckim. Po udanej ewakuacji strażacy rozpoczęli szkolenie, podczas którego pokazali, jak udziela się pierwszej pomocy w różnych wypadkach. Na koniec zobaczyliśmy fantastyczny pokaz gaszenia pożaru różnymi technikami.

Była to niezmiernie ciekawa i niekonwencjonalna lekcja. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczniów. Poszerzyła również ich wiedzę na temat pracy Straży Pożarnej. Dzięki temu czujemy się wszyscy dużo bezpieczniej.

Za pomysł zorganizowania tej akcji dziękujemy Naszej Pani Dyrektor, kierownictwu OSP w Nawsiu Brzosteckim oraz panu J. Palarowi i panu Stefanowi Kokoczce, którzy czuwali nad jej przebiegiem.

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

 

     Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów.

Samorząd Uczniowski w naszej szkole przystąpił do tegorocznej akcji i w związku z tym prosimy wszystkich uczniów i ich rodziców o przyłączenie się do niej i przynoszenie do szkoły zużytych baterii, a pod kontrolą rodziców również akumulatorow.

Osobą odpowiedzialną za zbiórkę jest opiekun SU, pan Stefan Kokoczka.

 

Zbiórka będzie trwała do 10.10.2014r. !!!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.

 

 

 

 

AKCJA CHARYTATYWNA "SZKOŁO POMÓŻ I TY"

 

Czytaj dalej!

 

 

REKORDOWA ILOŚĆ NAKRĘTEK DLA KAMILKA

 

Dotychczasowy rekord w zbieraniu nakrętek w konkursie „I TY MOŻESZ POMÓC KAMILKOWI”, realizowanym przez Samorząd Uczniowski pobiła uczennica klasy II gimnazjum Agnieszka Skórska. Zgromadziła ona łącznie 4076 nakrętek, które przeznaczyła na ten szczytny cel.

Składamy serdeczne podziękowania Agnieszce, oraz innym uczniom naszej szkoły za uczestnictwo w konkursie i przypominamy, że do końca zbiórki w br. szkolnym zostało już tylko kilka dni, czy ktoś pobije jej rekord?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

SZKOLNA DEBATA NA TEMAT: MŁODZI AKTYWNI? CO ZROBIĆ, ŻEBY MŁODZIEŻ BRAŁA UDZIAŁ W WYBORACH I ŻYCIU SPOŁECZNYM?

 

W obecnym roku szkolnym Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w porozumieniu z Panią Dyrektor Ewą Ziaja po raz drugi zaangażował się do uczestnictwa w rekrutacji do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie, której tegorocznym tematem są „Wybory parlamentarne”. Do programu przystąpiły: przewodnicząca SU Kinga Węgrzyn oraz przewodnicząca sekcji organizacyjnej w SU Weronika Mamroł, pod nadzorem opiekuna SU p. Stefana Kokoczki.

W ramach tego przedsięwzięcia 3 kwietnia 2014 roku odbyła się w naszej szkole debata na temat: Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?. Została ona przeprowadzona w bardzo ciekawy sposób. Uczestnicy spotkania mieli dużo pomysłów, zgłosili konkretne propozycje działań skierowanych do młodzieży, aby czynnie brała udział w wyborach parlamentarnych.

Naszą debatę postanowiłyśmy przeprowadzić w formie luźnej dyskusji. Naszym zdaniem taka forma pozwoliła wszystkim uczestnikom wyrazić swoje zdanie na temat udziału w wyborach i w życiu społecznym. Jak w każdej dyskusji głosy były podzielone. Na szczęście na końcu debaty wszyscy doszliśmy do porozumienia i wspólnych wniosków – Naszym patriotycznym obowiązkiem jest angażowanie się w losy ojczyzny. Młodzi ludzie mają wiele ciekawych pomysłów i powinni brać czynny udział w życiu politycznym.

Uczestnikami naszej debaty byli:

·                     chętni uczniowie klasy 1 gimnazjum

·                     chętni uczniowie klasy 2 gimnazjum

·                     chętni uczniowie klasy 3 gimnazjum

·                     oraz opiekun SU.

Łącznie wzięło w niej udział 25 osób.

Głównym celem debaty było umożliwienie każdemu uczestnikowi wyrażenia w kilku zdaniach swojego stanowiska na temat wyborów parlamentarnych i udziału młodych obywateli w życiu społecznym. Podczas pracy w grupach uczniowie naszej szkoły wykazali się obszerną wiedzą oraz ciekawymi pomysłami, które kolejno prezentowali w bardzo rzeczowy sposób wszystkim uczestnikom. Chętnie także odpowiadali na przygotowane przez nas pytania dotyczące wyborów i polityki.

Na początku debaty powitałyśmy zebranych uczestników. Następnie przypomniałyśmy wszystkim podstawowe pojęcia związane z wyborami parlamentarnymi w naszym kraju, a także frekwencję Polaków na wyborach parlamentarnych w poprzednich latach. Kolejnym punktem naszej debaty była dyskusja. Zadawałyśmy pytania, natomiast uczestnicy w bardzo ciekawy sposób odpowiadali na nie i wyrażali swoje zdania na ten temat. Wiele uczniów zabierało głos, uzupełniając wypowiedzi swoich kolegów. Przedstawiłyśmy także wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród naszych nauczycieli i uczniów. Jej wyniki okazały się zadowalające, mimo że, według sondaży, w naszym kraju tak mało obywateli bierze udział w wyborach parlamentarnych. W naszej anonimowej ankiecie pojawiły się takie pytania jak:

·         Czy wiesz, na czym polegają wybory parlamentarne?

·         Jakie mogą być przyczyny tego, że niektórzy obywatele nie przystępują do wyborów parlamentarnych ?

·         Masz jakieś propozycje co zrobić, aby więcej ludzi głosowało w zbliżających się wyborach?

Nie było takiej ankietowanej osoby, która by nie wiedziała, na czym polegają wybory parlamentarne. Bardzo mile zaskoczyły nas propozycje ankietowanych, co zrobić, aby więcej ludzi głosowało w wyborach. Trafnym pomysłem okazała się również praca w grupach. Podzieliłyśmy uczniów na trzy zespoły, które musiały opracować odpowiedzi na wybrany przez nich temat. Były to następujące tematy: Dlaczego młodzi ludzie nie chętnie biorą udziału w wyborach?, Co zrobić, żeby młodzi ludzie brali udział w wyborach? Co zrobić, aby młodzi ludzie w większym stopniu zaufali politykom?. Wszystkie zespoły prezentowały swoje pomysły przed innymi uczestnikami debaty. Na  zakończenie wspólnie podziękowałyśmy zebranym za udział w tej owocnej debacie.

 

Wnioski z debaty:

1.    Młodzi ludzie nie chętnie włączają się w działania, które decydują o losach ojczyzny.

2.    Zrażają się niespełnionymi obietnicami rządu.

3.    Nie podobają się im programy wyborcze partii.

4.    Nie wiedzą, na kogo powinni głosować.

5.    Nie interesują się rządami w kraju.

6.    Nie mają zaufania do polityków.

7.    Młodzi ludzie nie wiedzą, jakie funkcje pełni parlament.

8.    Biorą zły przykład z innych obywateli.

Pomysły z debaty:

1.    Bliższe spotkania polityków z młodzieżą.

2.    Spoty promujące udział w wyborach.

3.    Docieranie do młodych ludzi pochodzących ze wsi.

4.    Więcej kampanii społecznych.

5.    Reprezentacja młodzieży w Sejmie.

6.    Finansowanie młodym ludziom lepszego startu w życiu.

7.    Liczenie się ze zdaniem młodzieży przez polityków.

8.    Organizacja imprez promujących wybory i czynny udział w społeczeństwie dla młodych ludzi.

 

PROMOCJA

Na temat naszej debaty będzie można przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły, na stronie internetowej gminy Brzostek oraz w szkolnej gazetce ,,Lider”.

KAMPANIA PROFREKWENCYJNA

Planujemy zorganizować kampanię, na której pokażemy młodzieży z naszej okolicy, jak ważne jest branie udziału w wyborach parlamentarnych. Przeprowadzimy kilka ankiet wśród młodzieży naszej szkoły oraz zorganizujemy imprezę szkolną, której tematem przewodnim będzie: PARLAMENT. Uczniów naszego gimnazjum zachęcimy do udziału w tym przedsięwzięciu. Młodzież przygotuje projekt multimedialny na temat wyborów w Polsce.

Nasza kampania będzie zachęcać do udziału w wyborach parlamentarnych poprzez nagłaśnianie naszej akcji. Będziemy uświadamiać młodych ludzi, jak ważne są ich głosy oraz jak wiele dzięki nim może się zmienić w naszym demokratycznym społeczeństwie. Różnego typu prezentacje będziemy umieszczać na naszej stronie szkoły i będziemy zachęcać rodziców, aby dawali wzór swoim dzieciom, jak brać czynny udział w życiu społeczności lokalnej.

Na wywiadówkach rozmawiać będziemy z rodzicami i promować różnego typu akcje wyborcze. Zamieścimy ogłoszenia na tablicach, gdzie rodzice i uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej o polityce w Polsce. Opublikujemy różne hasła w gminnej gazecie, którą czyta bardzo dużo osób. Ponadto będziemy rozmawiać ze znanymi ludźmi i zachęcać  ich, aby angażowali się w życie społeczne i polityczne.

Uczestniczki programu

Kinga Węgrzyn i Weronika Mamroł

 

 

 

 

KONKURS

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”

 

 

SZANOWNI NAUCZYCIELE,

DRODZY UCZNIOWIE

ORAZ RODZICE

 

W związku z nadchodzącym “Dniem Ziemi - 2014” zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”. 

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Zbigniew Nęcki. 

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

1.    Do 09.05.2014r. szkoła (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.

2.    Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.

3.    Prosimy następnie np. opiekuna samorządu uczniowskiego o powiadomienie nas, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@ekophone.pl Prosimy o skorzystanie z gotowego formularza.

4.    Odbierzemy na własny koszt paczkę z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w czerwcu 2014 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

 

Do niniejszego konkursu przystępuje w obecnym roku szkolnym Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, zachęcając wszystkich do jego uczestnictwa.

Zużyte telefony komórkowe bez baterii proszę przekazywać do opiekuna SU, pana Stefana Kokoczki

BĄDŹ ECO !

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej pod adresem: http://eko.ekophone.pl/konkurs/2014_wiosna/index.html

 

 

 

GIMNAZJALIŚCI W DOMU DZIECKA „HANKA” W DĘBICY”

 

Pod koniec ferii uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć wizytę w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Wybrali się tam wraz z Panią Celiną Kowalską członkowie Samorządu Uczniowskiego: Robert G., Kinga W. i Weronika M. Chcieliśmy wręczyć dzieciom prezenty, darowizny zebrane podczas szkolnej akcji ,,I Ty też możesz zostać św. Mikołajem’’. Mieliśmy dwa worki przyborów szkolnych, kosmetyków, słodyczy i innych potrzebnych rzeczy.

Na miejscu powitała nas jedna z wychowawczyń dzieci. Byliśmy wszyscy bardzo zszokowani samą myślą przewijającą się po głowie: ,,Jak można nie mieć rodziców, jak można wylądować w takim domu, jakby to było, gdybyśmy to my byli na ich miejscu”. Osobiście moja psychika nie może się nadal z tym oswoić. Ludzie myślą, że takie mówienie to przesada, ale gdy tylko wchodzi się do takiego ośrodka, czuje się emocje całym ciałem i duchem.

Po domu oprowadziła nas jedna z wychowanek. Dom jak dom, duży, świeżo odremontowany, mający dwie świetlice i pokoje od 1 do 8. Mieszka w nim 25 dzieci, wychowanków.

Nie tylko samo to miejsce wywoływało takie emocje, ale także kilka opowieści pani wychowawczyni. Dwa tragiczne opowiadania zapadły mi głęboko w pamięć. Na ścianie za nami wisiały zdjęcia  wychowanków, którzy odeszli do Domu Ojca. Ich historie właśnie szczególnie mnie poruszyły.

Jedna wychowanka sprawiała kłopoty, gdy tylko przyszła do domu dziecka. Po wielu wysiłkach i trudach wreszcie weszła na właściwą drogę. Gdy już opuszczała dom, kupiła róże dla pani wychowawczyni i innych osób, które pomagały jej stać się dojrzałą dziewczyną. Na drugi dzień wszyscy dowiedzieli się, że ich wychowanka nie żyje, bo została potrącona przez auto.

Drugi wychowanek był od początku porządnym chłopcem. Zawsze pomagał wychowawczyniom, chętnie pracował w kuchni. Martwił się jednak, jak sobie poradzi w dorosłym życiu po opuszczeniu domu dziecka. W czasie wakacji chciał sobie zarobić  przy zbieraniu truskawek i pojechał rowerem do pobliskiej miejscowości. Niestety, jadąc z górki uderzył w słup. Rany głowy były tak duże, że zmarł po tygodniu pobytu w szpitalu.

Ogólnie wizyta w Domu Dziecka „Hanka” wypadła bardzo dobrze, ale przeżycia z pobytu w tym miejscu są nie do opisania. To po prostu trzeba poczuć samemu na własnym ciele i duszy.

Jesteśmy wdzięczni mamie uczennicy z klasy VI, pani Elżbiecie Matyasik, która bezinteresownie zawiozła nas do Domu Dziecka w Dębicy, w ramach współpracy ze szkołą.

Uczestnik wyjazdu

Robert Garstka

 

 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

 

 

ANDRZEJKI 2013

 

 

Dnia 28 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole coroczną zabawę andrzejkową. W godzinach przedpołudniowych bawiły się dzieci z przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Samorząd zajął się zorganizowaniem wróżb i zabaw dla najmłodszych. Były to między innymi: wbijanie szpilki w papierowe serca, losowanie kubeczków, wróżba z kart itp. Przygotowano również pokój wróżb, w którym ciekawi mogli sobie wywróżyć z magicznej kuli czy też dowiedzieć się od wywoływanych duchów, co czeka ich w najbliższej przyszłości. Chętnych i zainteresowanych odgadywaniem własnego losu  nie brakowało.

O godzinie 16 zaczęła się dyskoteka dla starszych uczniów szkoły podstawowej i  klas gimnazjalnych. Uczniowie z chęcią korzystali z magicznej wiedzy szkolnych wróżek. W międzyczasie miłośnicy tańca wspólnie bawili się na sali gimnastycznej. W czasie imprezy nikt się nie nudził, a smakosze mogli skorzystać z bogatej oferty bufetu, który zorganizowali chętni uczniowie klasy drugiej gimnazjum wraz z rodzicami. Na szczególne wyróżnienie poprzez wkład pracy w organizację imprezy zasługują: Weronika Mamroł, Kinga Węgrzyn, Sylwia Cieplik, Dominika Stojak, Agnieszka Skórska, Robert Garstka, Tomasz Długosz oraz Daniel Grygiel. Pragniemy także serdecznie podziękować za bezinteresowny wkład pracy paniom: Krystynie Zegarowskiej, Marcie Mamroł oraz Małgorzacie Garstce. Dyskoteka zakończyła się ok. godziny 19.30 i wtedy wszyscy w dobrych humorach opuścili budynek szkoły. Mamy nadzieję, że wróżby się spełnią, a kolejna dyskoteka szkolna będzie równie udana.

Przewodnicząca SU Kinga Węgrzyn

 

 

Akcja

Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

I.  ORGANIZATOR

Akc organizuje Fundacja Przyjazny Świat Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56 lok. 1

 

II.   CEL AKCJI

Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

 

III.   PRZEDMIOT AKCJI

Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury prowadzona przez uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków wraz z rodzicami.

 

IV. CZAS TRWANIA  AKCJI

Akcja trwa od 2 września 2013 r. do 6 czerwca 2014 r. Podsumowanie akcji nastąpi do dnia 20 czerwca 2014 r.

 

V. SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI

1.  W akcji mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaki wraz z rodzicami.

2.  Dyrekcja szkoły przystępującej do akcji wypełnia kar zgłoszeniową i wyznacza osobę odpowiedzialną za przebieg akcji w szkole (koordynatora).

3.  Uczniowie w czasie trwania akcji przynoszą do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma i pojedyncze kartki papieru) i sada w miejscu wyznaczonym przez dyrekc szkoły.

4.  Rodzice potwierdza na specjalnych drukach fakt przyniesienia przez ucznia określonej ilości makulatury.

5.  Po uzbieraniu odpowiedniej ilości makulatury, koordynator szkolny przekazuje do fundacji informac o możliwości odbioru jej ze szkoły.

6.  Po uzyskaniu powyższej informacji, fundacja dokonuje odbioru makulatury i dostarcza do podmiotu zajmującego s jej przetwarzaniem.

7.  Odbiór makulatury ze szkoły jest równoznaczny z przekazaniem jej przez szkołę na rzecz Fundacji Przyjazny Świat Dziecka.

 

VI.  PODSUMOWANIE AKCJI I NAGRODY

1.  W czerwcu 2014 r. fundacja dokona podsumowania akcji i wyłoni laureaw.

2.  Do dnia 6 czerwca 2014 r. koordynatorzy prześ listy uczniów, którzy zebrali co najmniej 50 kg. makulatury na adres mailowy: fundacja@przyjaznyswiat.org.pl.

3.  Wśród wszystkich uczniów szkół z terenu całej Polski, którzy zbiorą w trakcie trwania akcji co najmniej 50 kg makulatury, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy mp3.

4.  W kdej szkole zostanie wyróżnionych dyplomami trzech uczniów, którzy przyniosą największą ilość makulatury. Dyplomy zosta dostarczone do szkół pocztą.

5.  Każda szkoła biorąca udział w akcji otrzyma pisemne podziękowanie od organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJSKOWYM

W JANUSZKOWICACH

 

Jak co roku przedstawiciele sekcji porządkowej, Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach udali się w dniu 26.10.2012 r. wraz z opiekunem p. Stefanem Kokoczka na Cmentarz Wojskowy z czasów I wojny światowej w Januszkowicach, celem przeprowadzenia prac porządkowych przed Świętem Zmarłych.

Na zakończenie młodzież zapaliła symboliczne znicze, składając hołd poległym.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga - Akcja- Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

 

czytaj więcej

 

 

 

 

UWAGA!

AKCJA ,,SZKOŁO, POMÓŻ I TY” 2012/2013

 

·         Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie – przed Wami szlachetna akcja pomocy potrzebującym!

·        Organizatorem akcji jest Fundacja na Rzecz Osób   Niewidomych i Niepełnosprawnych. Na terenie naszej szkoły przeprowadzeniem akcji zajmuje się Samorząd Uczniowski.

·         Akcja ma na celu pomoc podopiecznym Fundacji

·         Zbiórka pieniędzy odbywa się poprzez nabycie przez uczniów cegiełek w postaci pomocy naukowych.

·         Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek, w zależności od możliwości finansowych oraz własnych chęci.

·         Koszt zakupu jednej cegiełki nie może być mniejszy od kosztu jej produkcji, tj. 1 zł. Aby akcja przyniosła wymierne dochody, proponujemy 2 zł. jako cenę wyjściową.

·         W czasie trwania akcji zostanie przeprowadzony konkurs ,,LAPTOP DLA SZKOŁY”. To od Was, Uczniowie, zależy, czy nasza szkoła go otrzyma. Jeżeli wykupicie cegiełki startowe, domówimy więcej, aby zwiększyć szanse naszej szkoły w udziale w konkursie.

·         Część konkursowa rozpoczyna się z dniem 01. 09. 2012 r. i trwa do 30.11.2012 r. Wszystko w Waszych rękach!!!

·         Laptopy trafią do szkół, które w wyżej wspomnianym okresie osiągną najwyższy współczynnik procentowy sprzedaży cegiełek.

·         14.12.2012 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

·         Nagrody zostaną przekazane laureatom jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 2012.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

            Komisja konkursowa w składzie:

-          Pani Wanda Jamróz

-          Pani Danuta Lechwar

-          Pani Barbara Szczucińska

dokonała oceny prac uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza biorących udział w konkursie plastycznym pt. ,,Pani Wiosna” oraz w konkursie na palmę wielkanocną.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

,,PANI WIOSNA”

 

-          Monika Chajec kl. II szkoły podstawowej I miejsce

-          Paulina Chajec kl. III szkoły podstawowej – II miejsce

-          Aleksandra Kopeć kl. I szkoły podstawowej – III miejsce

-          Aleksandra Zawiślak kl. I szkoły podstawowej – wyróżnienie

-          Weronika Foryś kl. I szkoły podstawowej - wyróżnienie

-          Kamil Płaziak - kl. I szkoły podstawowej – wyróżnienie

 

 

PALMA WIELKANOCNA

 

-          Dawid Garstaka kl. II szkoły podstawowej – I miejsce

-          Michał Dziedzic kl. I szkoły podstawowej – II miejsce

-          Anna Zegarowska kl. II szkoły podstawowej – III miejsce

-          Monika Chajec kl. II szkoły podstawowej – wyróżnienie

-          Urszula Przewięda kl. II szkoły podstawowej – wyróżnienie

 

Organizatorzy konkursu bardzo serdecznie gratulują wszystkim autorom prac talentu i pomysłowości oraz dziękują za podjęcie inicjatywy, poprzez którą przyczynili się do wzbogacenia życia szkoły oraz kultywowania tradycji wielkanocnych.

Wszyscy wymienieni wyżej autorzy prac zostaną nagrodzeni. Sponsorem nagród jest Spółdzielnia Uczniowska.

 

                                                                                                      

 

                                                        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie na palmę wielkanocną

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prace wyróżnione w konkursie plastyczny

                         pt. ,,Pani Wiosna

 

 

WÓZEK INWALIDZKI

ZA PLASTIKOWE NAKRĘTKI

 

    Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach ogłasza dla uczniów oraz pracowników szkoły

zbiórkę plastikowych nakrętek. Przystępując do tej szlachetnej inicjatywy, włączamy się w ogólnopolską akcję charytatywną zorganizowaną przez Fundację Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie.

Zbierają dzieci z przedszkola, uczniowie w szkołach, znajomi znajomych i przyjaciele przyjaciół. Kartony z plastikowym surowcem pojawiły się w delikatesach i w ulubionym warzywniaku, w gabinecie lekarskim i w urzędzie miasta. O co chodzi? O śmieci, a konkretnie o różnego typu nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, wieczka i pokrywki.

Zasada jest prosta: kilogram plastikowych nakrętek (wyłącznie PET) po różnego rodzaju napojach przekazanych do recyklingu to średnio około 70 groszy. Koszt wózka to 4-6 tys. zł, czyli wartość około sześciu ton surowca. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość – im więcej kapsli, korków, nakrętek, tym oczywiście lepiej.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych!!!

Włączmy się w tę szczytną akcję!!!

Zbierajmy, zbierajmy, zbierajmy plastikowe nakrętki!!!

 

(ZBIÓRKA W NASZEJ SZKOLE TRWA DO CZERWCA 2012 R.)

 

 

UWAGA!!!

KONKURS PLASTYCZNY PT. ,,PANI WIOSNA”

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. ,,PANI WIOSNA”

 

1.    Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach.

2.    Celem konkursu jest : promocja twórczości dzieci, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez własną aktywność twórczą oraz doskonalenie zdolności manualnych.

3.    Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

4.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać pracę plastyczną pt. ,,Pani Wiosna” techniką kolażu, tj. łącząc różne materiały i tworzywa np. gazety, tkaniny, fotografię z farbami czy pastelami.

5.    Prace należy wykonać w formacie A4.

6.    Każda praca powinna zawierać na odwrocie opis: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasa.

7.    Wyboru trzech najlepszych prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

8.    Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

9.    Prace należy składać do dnia 20 marca 2012 r. u wychowawców klas.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 i życzymy powodzenia oraz miłej pracy!

 

 

                                                                                                                                         Organizatorzy

 

 

 

UWAGA!!!

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

1.    Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach.

2.    Celem konkursu jest: kultywowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w zwyczajach chrześcijańskich oraz kontynuowanie współpracy z parafialną organizacją charytatywną Caritas.

3.    Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I –III gimnazjum.

4.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie wykonać palmę wielkanocną z tradycyjnych materiałów (żywych lub zasuszonych kwiatów i traw oraz innych dodatków) techniką dowolną.

5.    Każda praca powinna zawierać opis na dołączonej karteczce: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz klasa.

6.    Wyboru trzech najlepszych prac (po jednej z każdej kategorii wiekowej) dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

7.    Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników konkursu drobne upominki.

8.    Prace należy składać do dnia 23 marca 2012 r.:uczniowie klas I -III u wychowawców klas, pozostali u przewodniczącej sekcji kulturalno-naukowej.

9.    Wszystkie prace konkursowe zostaną przekazane na rzecz parafialnej organizacji charytatywnej Caritas, która dochód z ich sprzedaży przeznaczy na pomoc osobom najbardziej potrzebującym z terenu Januszkowic i Opacionki.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

 

            Wzorem ubiegłego roku uczniowie naszego zespołu w pierwszych dniach grudnia otworzyli na oścież swoje serca, angażując się w akcję charytatywną pod hasłem: ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” . Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Miała ona na celu pomoc materialną podopiecznym Domu Dziecka ,,Hanka” w Dębicy. Zebrane artykuły higieniczne, przybory szkolne, środki czystości, słodycze i inne przedmioty codziennego użytku zostały przekazane wspomnianej wyżej placówce. W tym miejscu należy dodać, iż wszystkie podarunki sprawiły dzieciom ogromną radość.

W imieniu dzieci oraz ich opiekunów serdecznie dziękujemy za ofiarność i dobre, otwarte na potrzeby innych serce.

                  

         Podopieczni Domu Dziecka ,,Hanka” w Dębicy podczas przekazania prezentów

                                                                                                                Opiekun SU

 

 

XII EDYCJA ,,GÓRY GROSZA”

 

            W dniach od 05 do 16 grudnia na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski przeprowadzał zbiórkę pieniędzy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, włączając się w ogólnopolską akcję charytatywną ,,Góra Grosza” organizowaną przez Towarzystwo ,,NASZ DOM”. Jak zwykle nasi uczniowie wykazali się dużą ofiarnością w tym względzie, co zasługuje na najwyższe uznanie. Wszyscy biorący udział w tej akcji udowodnili, że są osobami wrażliwymi i nieobojętnymi na los innych, że potrafią się zjednoczyć dla wspólnego dobrego celu i razem przyczynić do poprawy sytuacji swoich rówieśników znajdujących się w trudnym położeniu życiowym.   

 

                                                                                                                            Opiekun SU

 

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY  NA CMENTARZU WOJSKOWYM W JANUSZKOWICACH

 

    Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podczas porządkowania grobów żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu wojskowym na Działach w przeddzień Wszystkich Świętych oraz Narodowego Święta Niepodległości

 

 

 

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składają kwiaty oraz palą znicze na grobach żołnierzy z okresu I wojny światowej z okazji Wszystkich Świętych oraz Narodowego Święta Niepodległości

 

 

 

 

 

XI Dzień Papieski w naszej szkole

 

            Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Podczas tego dnia zbierane są pieniądze na ubogą, ale zdolną młodzież gimnazjalną i licealną w celu jej dalszego kształcenia.

            Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy 9 października. Przeżywaliśmy go pod hasłem „Jan Paweł II- Człowiek Modlitwy”. W naszej szkole ten dzień został upamiętniony przez sekcję dekoracyjną z Samorządu Uczniowskiego poprzez wykonanie tablicy przedstawiającej sylwetkę Papieża Polaka.

                       

 

 

                                                                                                          Sekcja redakcyjna SU

 

 

 

 

 

 

SZÓSTA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

 

 

2 kwietnia 2011 roku minęła szósta rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Samorząd Uczniowski upamiętnił tę rocznicę poprzez zorganizowanie KĄCIKA PAPIESKIEGO. Papież podczas swojego pontyfikatu szczególnie obdarzał miłością 

i nadzieją dzieci i młodzież, często zwracał się do młodzieży, mówił : „Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości - również młodością Kościoła”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 Iwona Szczucińska

 

 

INFORMACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Z OKAZJI DNIA KOBIET DZIEŃ 08 MARCA JEST DNIEM BEZ PYTANIA

 

DLA WSZYSTKICH DZIEWCZĄT NASZEJ SZKOŁY

 

                                                                       OPIEKUN SU

 

 

KONKURS

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół

 

im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach

 

ogłasza z okazji Dnia Kobiet konkurs

 

pt. ,,Najpiękniejsza i najsympatyczniejsza”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.    Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas I-III gimnazjum.

2.    Konkurs ma na celu wyłonienie najładniejszych i najsympatyczniejszych dziewcząt w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych.

3.    W głosowaniu biorą udział wszyscy chłopcy.

4.    Najładniejszą i najsympatyczniejszą dziewczynkę w klasach I-III szkoły podstawowej wybierają chłopcy z klas I-III szkoły podstawowej.

5.    Najładniejszą i najsympatyczniejszą dziewczynkę w klasach IV-VI szkoły podstawowej wybierają chłopcy z klas IV-VI szkoły podstawowej.

6.    Najładniejszą i najsympatyczniejszą dziewczynę w klasach I-III gimnazjum wybierają chłopcy z klas I-III gimnazjum.

7.    Głosowanie odbędzie się 07 marca 2011 r., tj. poniedziałek.

8.    Głosowanie jest tajne.

9.    Głosujący zapisuje na kartce imię, nazwisko oraz klasę kandydatki, na którą głosuje, i oddaje głos przedstawicielowi SU, który przejdzie po klasach i zbierze głosy.

10.  Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na   jedną kandydatkę w swojej kategorii wiekowej.

11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 08 marca, tj. wtorek podczas akademii z okazji Dnia Kobiet.

12.  Nagrodą dla zwyciężczyń będzie satysfakcja bycia najpiękniejszą i najsympatyczniejszą oraz tytuł i korona.

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY  I ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ

 

 

 

 

 

GÓRA GROSZA

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA

XI EDYCJĘ AKCJI

TOWARZYSTWA NASZ DOM POD PATRONATEM

MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

GÓRA GROSZA,

KTÓRA W NASZEJ SZKOLE W TYM ROKU WYJĄTKOWO

ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W DNIACH O5 I – 14 I .

JEDEN GROSZ

ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA

ŚWIECIE.

KAŻDA DROBNA MONETA MOŻE POMÓC TWOJEMU

KOLEDZE LUB KOLEŻANCE. ZEBRANE PIENIĄDZE PRZEZNACZONE

ZOSTANĄ NA POMOC DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

DOMÓW DLA DZIECI, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA I

ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH.

DLA SZKOŁY, KTÓRA ZBIERZE NAJWIĘCEJ W PRZELICZENIU NA

JEDNEGO UCZNIA WIELKA NAGRODA.

KAŻDA SZKOŁA , KTÓRA ZBIERZE NAJWIĘCEJ W SWOIM

WOJEWÓDZTWIE ,OTRZYMA RÓWNIEŻ CENNE NAGRODY.

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI.

 

 

WIZYTA W DOMU DZIECKA ,,HANKA” W DĘBICY

 

,,Cieszymy się, że jesteście z nami, a nasze dzieci otrzymują od Was wsparcie i nadzieję na lepsze jutro. Dziękujemy wszystkim, którzy potrafią patrzeć tak, by zobaczyć, że dzieci powinny mieć uśmiech na twarzy, radość w sercu i szczęśliwe dzieciństwo.”

 

Te wzruszające zdania można wyczytać na stronie internetowej Domu Dziecka ,,Hanka” w Dębicy, który istnieje od 1946 roku. Początkowo przeznaczony był dla chłopców. W latach 70. stał się domem dziecka koedukacyjnym. W chwili obecnej przebywa w nim 30 dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Swój drugi dom znalazły tutaj dzieci z rodzin, które nie zawsze respektowały ich prawa, w których często występowała przemoc i nadużywanie alkoholu. Ich bagaż doświadczeń przekracza nasze wyobrażenia. Dlatego opiekunowie starają się stworzyć im prawdziwy dom, w którym każdy ma swoje prawa, ale i obowiązki. Uczą ich szacunku dla drugiej osoby. Otaczają troską i miłością.

Dzieci mieszkają w dwupiętrowym budynku, w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Mimo że dom jest stary i wymaga ciągłych remontów, wychowawcy starają się zapewnić swoim podopiecznym jak najlepsze warunki mieszkaniowe.

Misją Domu Dziecka ,,Hanka” jest nie tylko opieka, ale również działania, które pozwolą wrócić dzieciom do swoich rodzin. Dlatego podejmowane są starania polegające na motywowaniu rodziców biologicznych do podjęcia konkretnych działań w celu zmiany swojej sytuacji osobistej i wspieraniu ich w tych dążeniach. Mimo że wychowawcom ciężko jest rozstawać się z dziećmi, cieszą się, gdy mogą one powrócić do swoich rodziców i są szczęśliwe.

To właśnie ten dom dziecka w dniu 08 grudnia 2010 roku odwiedziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach wraz z opiekunką w celu przekazania przebywającym tam dzieciom prezentów mikołajkowych zebranych podczas akcji charytatywnej pt. ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” przeprowadzonej na terenie szkoły w dniach od 23.11. do 02. 12. 2010 roku. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i pracowników szkoły. Niezwykłą ofiarnością wyróżniły się dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz młodszych klas szkoły podstawowej. Świadczy to bardzo dobrze nie tylko o samych uczniach, ale również o ich rodzicach, którzy udowodnili, że w czasach pogoni za pieniądzem, czasach, w których dla większości ludzi liczą się przede wszystkim  dobra materialne, są tacy, którzy bardziej wolą być niż mieć.

Wielkim powodem do radości i dumy dla naszej szkoły jest fakt, że nasi wychowankowie to osoby empatyczne, potrafiące dostrzec obok siebie drugiego człowieka i jego potrzeby, bo właśnie o to najbardziej w wychowaniu chodzi. Jak mówi stare przysłowie indyjskie: ,,Kto żyje dla dobra innych – ten żyje naprawdę.”

 

 

                                                                                                                         Opiekun SU:

                                                                                                                         Marta Karmelita

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

ORAZ

 
RODZICE CHOREJ MADZI

 

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

 

WSZYSTKIM TYM UCZNIOM

 

ORAZ

 

PRACOWNIKOM SZKOŁY,

 

KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI

 

,,POMÓŻY MADZI”

 

PRZEPROWADZONA NA TERENIE SZKOŁY ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA LECZENIE

 NASZEJ KOLEŻANKI ZOSTAŁA PRZYJĘTA Z WIELKIM ZROZUMIENIEM.

ODPOWIEDZIAŁO NA NIĄ WIELE ŻYCZLIWYCH OSÓB, KTÓRE UDOWODNIŁY, ŻE

LOSY INNYCH NIE SĄ IM OBOJĘTNE. OKAZAŁO SIĘ, ŻE TAKIE WARTOŚCI JAK

EMPATIA, WSPÓŁCZUCIE CZY LUDZKA SOLIDARNOŚĆ SĄ BLISKIE CZŁONKOM

NASZEJ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI, Z CZEGO SIĘ BARDZO CIESZYMY.

 

 DZIĘKUJEMY ZA SERCE!!!

 

 

UWAGA – KONKURS !!!

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

 

OGŁASZA KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY I NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY.

 

KONKURS DOTYCZY UCZNIÓW KLAS:

I-III NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I-III GIMNAZJUM.

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY OPISAĆ I SKŁADAĆ U PRZEWODNICZĄCEJ SEKCJI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W DNIU 16. 12. 2010 R.,TJ CZWARTEK.

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY RZECZOWE, KTÓRYCH FUNDATOREM BĘDZIE

 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA.

 

PRZEWIDZIANE NAGRODY POCIESZENIA.

 

PRACE KONKURSOWE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA RZECZ

PARAFIALNEJ ORGANIZACJI CHARYTATYWNEJ CARITAS.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

,,Na świętego Andrzeja
Dziewkom z wróżby nadzieja.”

 

       Dzień 25 listopada minął w naszej szkole pod znakiem magicznych wróżb i świetnej zabawy, którą przygotowali członkowie poszczególnych sekcji Samorządu Uczniowskiego. Postarali się oni o efektowny wystrój sali gimnastycznej, oprawę muzyczną oraz scenariusze wróżb i zabaw.

W godzinach dopołudniowych swoją przyszłość poznawały dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III nauczania zintegrowanego. Wróżby dotyczyły imion przyszłych partnerów życiowych, zawodów wykonywanych w dorosłym życiu, wydarzeń w najbliższej przyszłości itp.  W przerwach między wróżbami odbywały się emocjonujące oraz cieszące się dużym powodzeniem zabawy przy muzyce – walczyk ze szczotką, zabawa ,,Kopciuszek”, taniec w parach z balonikiem, konkurs z krzesłami oraz wiele innych. Wesołe miny uczestników świadczyły o tym, że zabawy się podobały.

O 16.30 swoją imprezę rozpoczęli uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Poznawali oni swoją przyszłość za pośrednictwem wróżek, które wraz z rozpoczęciem zabawy wkroczyły na salę pogrążoną w półmroku, rozjaśnioną jedynie blaskiem kilku świec, wnosząc ze sobą zapach kadzidełek i mrucząc pod nosem magiczne zaklęcia. Od razu zabrały się do wykonywania swojego rzemiosła. Przepowiadały przyszłość tym, którzy byli jej ciekawi. Wyjawiały z przymrużeniem oka tajemnice tkwiące w poszczególnych znakach zodiaku, co dostarczyło wszystkim sporo śmiechu. Zdradzały zainteresowanym, co ich czeka w przyszłości, wróżyły przy użyciu butelki, Kopciuszkom dopomogły odnaleźć swoich królewiczów...

       Podczas imprezy można było skorzystać ze smakowicie zaopatrzonego bufetu, który przygotowali uczniowie klasy czwartej. Mamy nadzieję, że Andrzejki 2010 pozostaną w pamięci jako udane.

 

                   Opiekun SU:

                       Mart Karmelita

 

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

,,I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!”

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH OGŁASZA AKCJĘ CHARYTATYWNĄ

POD HASŁEM: ,,I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM, KTÓREJ CELEM JEST WSPARCIE PODOPIECZNYCH DOMU DZIECKA ,,HANKA” W DĘBICY.

AKCJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY W DNIACH

OD 23. 11.2010 R. DO 02. 12. 2010 R.

MOŻECIE OFIAROWĆ ARTYKUŁY HIGIENICZNE TYPU: MYDŁO, PAPIER TOALETOWY, CHUSTECZKI HIGIENICZNE, DEZODORANTY, PAPIEROWE RĘCZNIKI, PROSZKI DO PRANIA, PASTĘ DO ZĘBÓW ITP. ORAZ SŁODYCZE LUB DOWOLNE KWOTY PIENIĘŻNE.

WŁĄCZAJĄC SIĘ DO TEJ AKCJI UDOWODNICIE, ŻE POTRZEBY INNYCH NIE SĄ WAM OBOJĘTNE!

LICZYMY NA WASZE DOBRE SERCE I ZACHĘCAMY DO OFIARNOŚCI!!!

 

 

„TYM, CO ZMARLI ZA OJCZYZNĘ HOŁD WDZIĘCZNOŚCI

 WOLNA POLSKA SKŁADA”

 

11 listopada 2010 roku  członkowie Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Januszkowicach wraz z opiekunem p. Iwoną Szczucińską wzięli udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Reprezentacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Brzostku i w dalszych uroczystościach.

W godzinach popołudniowych delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystych obchodach tego święta w naszej miejscowości.

 

 

Opiekun SU Iwona Szczucińska

                                                                                  

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY  NA CMENTARZU WOJSKOWYM W JANUSZKOWICACH

 

      Dnia  29.10.2010 r., czyli tuż przed dniem Wszystkich Świętych oraz przed zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości,  uczniowie naszej szkoły i zarazem członkowie sekcji porządkowej Samorządu Uczniowskiego: Andrzej Strzelczyk, Dominik Jasik, Krystian Kobak i Patryk Mamroł uporządkowali cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej, znajdujący się na terenie miejscowości Januszkowice – Działy. Pracy było bardzo dużo, ponieważ mnóstwo liści znajdowało się na terenie cmentarza. Jednak nasi uczniowie świetnie wykonali swoją pracę, którą nadzorowała Pani Iwona Szczucińska.

 

 

Następnie zapalili  znicze na grobach poległych żołnierzy, złożyli biało – czerwone kwiaty i pomodlili się nad mogiłami. Ta akcja należy do corocznego kalendarza działań Samorządu Uczniowskiego.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                  Patryk Mamroł

 

 

 

Kącik pamięci poświęcony Janowi Pawłowi II zorganizowany przez Samorząd Uczniowski

z okazji X Dnia Papieskiego oraz rocznicy wyboru na papieża

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

AKCJA ,,SZKOŁO, POMÓŻ I TY”

 

v   Organizatorem akcji jest Fundacja na Rzecz Osób   Niewidomych i Niepełnosprawnych. Na terenie naszej szkoły przeprowadzeniem akcji zajmuje się Samorząd Uczniowski.

v   Akcja ma na celu pomoc kilkunastu podopiecznym Fundacji z wadami słuchu, poprzez zbiórkę środków na zakup aparatów słuchowych.

v   Zbiórka pieniędzy odbywa się poprzez nabycie przez uczniów cegiełek w postaci pomocy naukowych.

v   Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek, w zależności od możliwości finansowych oraz własnych chęci.

v   Koszt zakupu jednej cegiełki nie może być mniejszy od kosztu jej produkcji, tj. 1 zł. Aby akcja przyniosła wymierne dochody, proponujemy 2 zł. jako cenę wyjściową.

v   W czasie trwania akcji zostanie przeprowadzony konkurs ,,LAPTOP DLA SZKOŁY”. To od Was, Uczniowie, zależy, czy nasza szkoła go otrzyma. Jeżeli wykupicie cegiełki startowe, domówimy więcej, aby zwiększyć szanse naszej szkoły w udziale w konkursie.

v   Część konkursowa rozpoczyna się z dniem 01. 09. 2010 r. i trwa do 30. 11. 2010 r. Wszystko w Waszych rękach!!!

v   Laptopy trafią do szkół, które w wyżej wspomnianym okresie osiągną najwyższy współczynnik procentowy sprzedaży cegiełek.

v   15. 12. 2010 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

v   Nagrody zostaną przekazane laureatom jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

 ZACHĘCAMY DO SZCZEROŚCI I OTWARTOŚCI NA POTRZEBY TYCH, KTÓRYCH LOS SKRZYWDZIŁ, POZBAWIAJĄC JEDNEGO ZE ZMYSŁÓW POZNAWANIA ŚWIATA, JAKIM JEST SŁUCH. SZCZERZE LICZYMY NA WAS!!!

                                                                                                       SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

 

XVI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

1-go czerwca jedziemy na Wiejską!!!

 

 

         Uczniowie naszej szkoły z inicjatywy Pani Dyrektor wzięli udział w projekcie na najciekawszą debatę, dotyczącą roli Samorządu Uczniowskiego w ramach XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tego roku odbędzie się pod hasłem "Nasz samorząd uczniowski".

W dniu 21.04.2010 r. w Zespole Szkół w Januszkowicach została ona zorganizowana przez przedstawicieli oraz opiekuna SU p. Stefana Kokoczkę i dotyczyła tematu:

„Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez Samorząd Uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki”

W debacie udział wzięło 29 osób, w tym przedstawiciele sekcji SU oraz samorządów klasowych, jak również chętni uczniowie z poszczególnych klas, a relację ze szkolnej debaty opublikowaliśmy na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Edu Tuba.

14 maja Komisja Rekrutacyjna wyłoniła poszczególnych kandydatów na posłów ze szkół w całej Polsce, którzy w nagrodę za najciekawsza debatę wezmą udział 1-go czerwca w obradach Sejmu w Warszawie. W zaciekłej rywalizacji z 2000 zgłoszonych kandydatów Komisja wytypowała 460. Spośród kilkuset szkół z województwa podkarpackiego, zostało zakwalifikowanych 10 i to właśnie nasi uczniowie z Zespołu Szkół w Januszkowicach dostali 3 mandaty poselskie, co oznacza, że wkrótce będą oni reprezentować nie tylko nasza szkolę, ale całe woj. Podkarpackie podczas obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

 

Wszystkim uczestnikom szkolnej debaty serdecznie gratuluję - wykonaliście wspaniałą pracę

 

                                                                                                                              Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

RELACJA ZE SZKOLNEJ DEBATY

DOTYCZĄCEJ PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

      W dniu 21.04.2010 r. o godz. 12.55 w Zespole Szkół w Januszkowicach odbyła się szkolna debata, zorganizowana przez przedstawicieli SU w ramach projektu XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dotycząca tematu:

 

„Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez Samorząd Uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki”

 

W debacie, która trwała 90 min. udział wzięło 29 osób, w tym: Opiekun SU p. Stefan Kokoczka, przedstawiciele sekcji SU oraz samorządów klasowych, jak również chętni uczniowie z poszczególnych klas. Kilka dni przed planowaną debatą wywiesiliśmy plakaty informujące o celu, czasie i miejscu spotkania oraz przygotowaniu ciekawych pomysłów do dyskusji. Duża liczba chętnych uczniów do wzięcia udziału w debacie spoza SU przerosła nasze oczekiwania i to właśnie oni wnieśli najwięcej najciekawszych propozycji.

Nasza debata przybrała formę pracy w grupach z wykorzystaniem techniki, zwanej „mapą pomysłów” oraz ogólnej dyskusji plenarnej, którą kierowali przedstawiciele SU: I. Samborska, M. Makowska i P. Mamroł, pod przewodnictwem opiekuna SU p. Stefana Kokoczki. Bardzo atrakcyjna pomocą podczas dyskusji okazał się projektor multimedialny, który pomógł sprawnie przeprowadzić debatę

 

Plan debaty

 

1. Powitanie zebranych uczestników.

2. Ewaluacja stopnia realizacji działań zaplanowanych w bieżącym roku szk. przez SU oraz.

3. Ustalenie daty wyborów do SU na kolejny rok szkolny.

4. Wnioski końcowe oraz propozycje wprowadzenia nowych działań w przyszłym roku szkolnym

5. Zakończenie debaty.

 

1.    Powitanie zebranych uczestników.

Szkolną debatę rozpoczął opiekun SU p. Stefan Kokoczka. Witając wszystkich zebranych, podał cel naszego spotkania oraz wprowadził do tematu, który był istotą naszej wspólnej dyskusji. Następnie przewodnicząca SU Katarzyna Zegarowska odczytała, celem przypomnienia plan SU ustalony na rok szk. 2009/2010.

 

2. Ewaluacja stopnia realizacji działań zaplanowanych w bieżącym roku szkolnym przez SU.

Poddaliśmy analizie wszystkie dotychczasowe zaplanowane działania, oceniając równocześnie ich zasadność i kontynuację w dalszych latach pracy SU oraz dokonaliśmy wstępnego podsumowania dotychczasowej działalności SU. Do najbardziej udanych działań samorządu zaliczyliśmy:

 

·         Zorganizowanie kącika pamięci patrona naszej szkoły A. Mickiewicza

·         ,,Sprzątanie Świata”

·         Dzień Wszystkich Świętych

·         „Akcja Góra Grosza”

·         Kartka Bożonarodzeniowa/Stroik Wielkanocny

·         Poczta Walentynkowa

·          „Dzień bez pytania”.

·         Projekt - „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”

·         Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,

·         Uroczystości szkolne

 

3. Ustalenie daty wyborów do SU na kolejny rok szkolny.

Kampania wyborcza do SU na kolejny rok szkolny rozpocznie się 24.05 i potrwa do 04.06.2010 r. W tym okresie będzie można zgłaszać swoje kandydatury na przedstawicieli SU, poprzez zbieranie podpisów, publikowanie zdjęć kandydatów na forum szkoły oraz rozwieszanie plakatów w celu większego poparcia.

 

4. Wnioski końcowe

Jesteśmy zadowoleni z owocnej pracy SU. Dzięki temu jesteśmy zgranym zespołem i pragniemy angażować się w co raz to trudniejsze wyzwania by pomóc naszej szkole osiągać sukcesy.

Spośród wielu podanych propozycji wybraliśmy najbardziej interesujące :

·         Powołanie Szkolnej Komisji Skarg.

Komisja będzie miała za zadanie zapoznanie się z problematyką uczniów oraz wyciągnięciu odpowiednich wniosków i pomocy.

·         Utworzenie skrzynki uwag i sugestii uczniów

Pomysł ma na celu umożliwienie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów względem kolegów oraz nauczycieli i pracowników szkoły, a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa w szkole.

·         Wpływ samorządu na zewnętrzny wizerunek szkoły.

Zagospodarowanie wydzielonego kawałka ziemi pod skalnik. Co roku SU wychodzi z inicjatywą upiększenia terytorium szkolnego (kwiaty, krzewy, iglaki).

·         Zorganizowanie pomocy ze strony SU uczniom mającym problemy w nauce.

Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas, będą mieli za zadanie pomóc słabszym kolegom w nauce przedmiotów, z którymi sobie nie radzą.

·         Pomoc w organizacji festynów szkolnych.

SU wraz z uczniami przygotowują różnego rodzaju inscenizacje artystyczne, jak również przyczyniają się do sprzedaży gazetki szkolnej oraz art. spożywczych oraz pilnowania porządku.

 

5. Zakończenie debaty.

Dyskusja została przeprowadzona bez żadnych problemów zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Debatę zakończył opiekun SU p. Stefan Kokoczka odczytaniem wniosków, dziękując zebranym za wzorowe uczestnictwo i zachęcając wszystkich do dalszej współpracy.

 

                                                                                                                                            Organizatorzy debaty

 

 

 

PROJEKT - „CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA SWOJEJ SZKOŁY”

 

 

      12 lutego 2010 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Januszkowicach, Katarzyna Zegarowska (klasa I gimnazjum) i Jakub Węgrzyn (klasa II gimnazjum) wraz z opiekunem panem Stefanem Kokoczka wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację „Rodzice Szkole”, którego tematem była realizacja konkursu na najciekawszy wniosek w ramach Projektu „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły” skierowany do rodziców, rad rodziców i samorządów uczniowskich o charakterze ogólnopolskim.

Projekt związany jest z przedsiębiorczością i ma na celu wsparcie szkoły w pozyskiwaniu środków oraz poszukiwaniu metod racjonalnego i oszczędnego gospodarowania.

Program współfinansowany przez Narodowy Bank Polski objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Zygmunta Cholewińskiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pana Jacka Wojtasa.

Informacje zdobyte podczas szkolenia pomogą nam w rozpoczęciu projektu w naszej szkole, którego tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i będzie on realizowany przez Samorząd Uczniowski.

                                                                                                                                 Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

GODZINA DLA ZIEMI 2010”

Przyłącz się! Wyłącz światło!

 

Szanowni Państwo!

 

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Januszkowicach zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Januszkowic i Opacionki o przyłączenie się do akcji ,,Godzina dla Ziemi", która tym roku odbędzie się już po raz czwarty i wybije 27 marca o godzinie 20:30.

Dokładnie wtedy osoby prywatne, firmy i instytucje na godzinę gaszą światło w swoich budynkach. Godzina dla Ziemi to ogromne wyzwanie naszych czasów i największa na świecie akcja na rzecz ograniczenia zmian klimatu, która wymaga współpracy nas wszystkich, skłaniając polityków z całego świata do realnych działań w tym kierunku.

Serdecznie prosimy o przyłączenie się do tej symbolicznej inicjatywy, działającej na rzecz ziemi, która z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ każdy z nas w jakimś stopniu, chociażby najmniejszym powinien dbać o swoje środowisko.

                                                                                                                                  Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

 

GÓRA GROSZA ZAKOŃCZONA

X edycja akcji GÓRA GROSZA trwała od 23 listopada do 4 grudnia 2009 roku. Jej celem było zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom odseparowanym od własnej rodziny. Zgromadziliśmy wspólnie na ten szczytny cel 62.98 zł.

Należy przyznać, iż uczniowie naszej szkoły z chęcią przyłączyli się do tego przedsięwzięcia, i chociaż zebrana kwota jest stosunkowo niewielka, co wynika również z niedużej ilości uczennic i uczniów w naszej szkole, to najważniejszym jednak jest fakt, że udowodnili oni po raz kolejny, iż los innych dzieci nie jest im obojętny.

W imieniu Towarzystwa „Nasz Dom” serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, licząc na wsparcie przy następnej edycji.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Stefan Kokoczka

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

 

     Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Samorząd Uczniowski składa najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz personelowi naszej szkoły. Wymarzonych, ośnieżonych i radosnych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w osiągnięciu zamierzonych celów oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2010

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anioł

...Pastuszkowie postrzegli

i do Betlejem biegli;

Pierwsi wieczną mądrość witali

Wieczną władzę uznali;

Biedni, prości i mali.

 

       Adam Mickiewicz

 

 

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 2009

 

 

 

      W dniach 25 i 26 listopada odbyła się w naszej szkole „Zabawa Andrzejkowa”, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. W pierwszym dniu impreza została skierowana do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz do uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Następnego dnia w czwartek odbyła się zabawa dla uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum. Frekwencja uczniów okazała się prawie stuprocentowa. Pod opieka nauczycieli – wychowawców dzieci i młodzież spędzili miło czas, biorąc udział w licznych, interesujących zabawach. Rolę DJ’a przejął pan Jan Palar, którego muzyka podobała się każdemu bez wyjątku i wszyscy świetnie się bawili. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokój wróżb, w którym uczniowie mogli dowiedzieć się wiele o swojej przyszłości. Obfity bufet, do którego w trakcie zabawy nie kończyła się kolejka, przyciągał swymi smakołykami ciągle nowych klientów. Gdy zabawa dobiegała końca, ciężko było komukolwiek opuścić salę, a z opinii wszystkich wynika, że dyskoteka Andrzejkowa była bardzo udana. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby SU.

Wyjątkowo w tym roku szkolnym Pani Dyrektor zezwoliła, pod pewnym jednak warunkiem, że zabawa dla Gimnazjalistów mogła trwać aż do godziny 20.00, za co wszyscy uczniowie bardzo dziękują i ze względu na fakt, iż owy warunek został spełniony, liczą na przychylność w tej kwestii również przy kolejnej dyskotece.

 

                                                                                                        Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

 

 

ZNAMY, PAMIĘTAMY I CZCIMY WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ POLSKI

 

          

 

W dniu 11 listopada 2009 roku członkowie Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Januszkowicach wraz z opiekunem p. Stefanem Kokoczką złożyli wiązankę kwiatów pod tablica pamiątkową w Brzostku, która została wmurowana przez Społeczeństwo Brzosteckie w 1939 roku w 25 letnią rocznice wymarszu z miasta Brzostek 14 członków Strzelca na walkę o wolność Polski, oddając się pod rozkazy Komendanta Józefa Piłsudskiego.

                                                                                              Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

 

AKCJA GÓRA GROSZA

 

 

Samorząd Uczniowski apeluje do całej społeczności szkolnej, iż wkrótce rusza w naszej szkole X edycja Góry Grosza, która będzie trwać od 23 listopada do 4 grudnia 2009 roku.

Akcja ta jest już na stałe wpisana w programie działalności Samorządu w Zespole Szkół w Januszkowicach, a jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i domom dziecka w całej Polsce. Przez ostatnie lata dzięki tej akcji udało się wspólnie zgromadzić już 13 milionów złotych.

W tym roku pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na reformy domów dziecka w naszym kraju.

Towarzystwo Nasz Dom pomogło już wielu osieroconym dzieciom. Dla nas jeden grosz nic nie znaczy a tym dzieciom pozwala lepiej żyć.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tak szlachetnym przedsięwzięciu w myśl zasady „Podzielę się z każdym potrzebującym tym co mam i na ile mnie stać”.

                     Szczegóły na plakatach.

                                                                                                               Samorząd Uczniowski

 

 

 

PRZED DNIEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

          W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych członkowie sekcji porządkowej Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół w Januszkowicach wraz z opiekunem panem Stefanem Kokoczką udali się w dniu 29 października na cmentarz wojskowy, położony w Januszkowicach – Działy, celem przeprowadzenia prac porządkowych i zapaleniu zniczy ku pamięci poległych.

          Jest to zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez dwóch architektów, Gustava Rossmanna i Michaela Matschenko von Glassnera. Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 227 żołnierzy w tym 114 Austriaków i 113 Rosjan poległych w latach 1914, 1915.

 

 

Na tablicy pamiątkowej krzyża widnieje napis:

 

IN STOLZ GESCHLOSSNER RUNDE GRUSST DIE PRACHT
DES BERGS UND SCHONSTEN LANDES DIESE GRABER
UND LEGT DAS LACHELN SEINER EWIGEN SCHONHEIT
WIE TAUSEND FRISCHE DENKESKRANZE HIN

 

 

„W DUMIE ZAMKNIĘTEGO KRĘGU ,

WSPANIAŁOŚĆ GÓR I PIĘKNO KRAJU POZDRAWIA TE GROBY,

SKŁADAJĄC UŚMIECH SWEGO WIECZNEGO PIĘKNA,

JAK TYSIĄC ŚWIEŻYCH WIEŃCÓW DZIĘKCZYNIENIA”

(tłumaczenie z j. niemieckiego: Stefan Kokoczka)

 

 

                                                                                    Opiekun Samorządu Szkolnego: Stefan Kokoczka

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W R. SZK. 2018/2019

 

 

Przewodnicząca: Kamila Kowalska

Zastępca: Patryk Krupka

Sekretarz: Anna Zegarowska

Skarbnik: Aleksandra Kopeć

 

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ORAZ ZAKRES ICH CZYNNOŚCI

 W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 

 

Przewodniczący: Mateusz Boroń

Członkowie: Łukasz Kowalski

            Sebastian Foryś

                Mateusz Jantoń

                      Karol Stasiowski

                    Kacper Henzel-Zbylut

 

SEKCJA DEKORACYJNA:

 

 

Przewodnicząca: Julia Dziedzic

Członkowie: Aleksandra Kopeć

                    Katarzyna  Lampara

              Monika Chajec

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

 

 

 

Przewodniczący: Martyna Kowalska

Członkowie: Urszula Przewięda

                     Olga Pruchnik

               Gabriela Gierut

                       Patryk Krupka

 

SEKCJA REDAKCYJNA:

 

 

Przewodniczący: Kinga Winiarska

Członkowie: Julita Magiera

                    Martyna Magiera

                      Magdalena Jędrusik

              Emilia Płaziak

            Julita Krupka

                     

 

SEKCJA KULTURALNO – NAUKOWA:

 

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

·        Wspomaganie nauczycieli podczas dyżurów (sprawdzanie obuwia zastępczego, dbanie o ład i porządek w szkole).

·        Odpowiedzialność za dyscyplinę i porządek podczas dyskotek oraz innych imprez szkolnych.

·        Dbanie o porządek i dyscyplinę podczas apeli i akademii szkolnych.

 

SEKCJA DEKORACYJNA:

·        Dbałość o wystrój szkoły.

·        Przygotowywanie ściennej gazetki SU.

·        Pomoc przy tworzeniu dekoracji do uroczystości szkolnych.

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

·        Organizowanie różnych akcji na terenie szkoły.

·        Organizowanie konkursów zainicjowanych przez SU.

·        Informowanie uczniów o akcjach i konkursach na terenie szkoły.

·        Przeprowadzanie na terenie szkoły ankiet oraz różnego rodzaju badań opinii uczniów.

·        Współpraca z różnymi instytucjami.

 

SEKCJA REDAKCYJNA:

·        Zamieszczanie artykułów dotyczących działalności SU w szkolnej gazetce ,,Lider” oraz w gazecie lokalnej ,,Wiadomości Brzosteckie”.

·        Dokumentowanie działalności SU.

·        Przygotowywanie plakatów i ogłoszeń.

 

S

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO