ROZMAITOŚCI SZKOLNE

 

DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE,

CZYLI ,,PO POLSKU O HISTORII”

           

W związku z tym, iż w br. przypada 100. rocznica odzyskania przezPolskę NiepodległościSzkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza wJanuszkowicach postanowiła włączyć sięrównież w ogólnopolskie obchody tej jakże ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy poprzez podejmowanie różnych działań propagujących wśród dzieci i młodzieży postawę patriotyczną oraz wpajanie umiłowania wolności i niepodległości.

Jednym z takich działań było uczestnictwo 9 naszych uczennic z klas VII i III G. w VI EDYCJĘ DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO ,,POPOLSKU O HISTORII”. Wydarzenie to miało miejsce 9 października. W dniu pisania dyktanda na maszcie szkoły zawisła biało-czerwona flaga, a na szkolnym korytarzu na naczelnym miejscu pojawiła się odpowiednia gazetka ścienna nawiązująca do wspomnianej rocznicy. Ponadto wszyscy uczniowie w tym dniu przybrali odświętne stroje, którymi akcentowali postawę zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii.

W najbliższym czasie nasi uczniowie wezmą również udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Literatury Patriotycznej pod hasłem ,,Niepodległość jest z Nas. Nasze drogi do Niepodległej” oraz w uroczystym wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego. Natomiast 18 października w naszej szkole odbędzie się Międzyszkolny Turniej Wiedzy ,,Wielcy Polacy. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego – twórcy Niepodległego Państwa Polskiego”.

Wszystkie te działania mają jeden cel – godne uczczenie stu lat okupionej krwią wielu Polaków wolności naszego narodu oraz wyrażenie naszej radości z powodu możności życia w wolnej Ojczyźnie.

      Marta Karmelita

           

SPRZĄTANIE ŚWIATA- „ Akcja – segregacja !”.


We czwartek, 27 września 2018 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję„Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i najbliższej okolicy.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Pamiętajmy, że zmienianie świata na lepsze najlepiej zaczynać od samego siebie. Udział w czymś wielkim, ważnym motywuje do działania, w grupie łatwiej i przyjemniej. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać

 

 

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ!

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Kształcą również szkolne wycieczki, których głównym założeniem jest przede wszystkim poznawanie własnego regionu i kraju, dziedzictwa materialnego, kulturowego oraz przyrodniczego, historii i tradycji. Niewątpliwie taką kształcącą podróżą była dwudniowa wycieczka w Bieszczady klas: VII, VIII oraz III G.w dniach 25 i26 września. Jej założeniem była realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych podstawy programowej z geografii w korelacji z innymi przedmiotami: biologią, historią, językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie oraz plastyką i religią. W programie pierwszego dnia znalazły się następujące miejscowości:

- Lesko: podejście pod Kamień Leski oraz zapoznanie się z jego historią i legendami.

- Myczkowce: zwiedzanie Ogrodu Biblijnego w Ośrodku Caritas oraz wejście na koronę zapory.

- Solina: wejście na koronę zapory, spacer po ,,Bieszczadzkich Krupówkach” oraz rejs statkiem po Jeziorze Solińskim.

- Polańczyk: podziwianie panoramy Bieszczad z punktu widokowego.

- Sanok: zwiedzanie skansenu obrazującego życie na wsi i w mieście ludzi z regionu podkarpackiego na przełomie XIX i XX w.

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili:

- cmentarz wojenny w Baligrodzie oraz poznali historię walk polsko- ukraińskich po II wojnie światowej,

- stolicę aniołów i zakapiorów bieszczadzkich w Cisnej,

- Przełęcz Wyżną na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie odbyli spacer górski i podziwiali tzw. Bieszczady Wysokie z punktu widokowego,

- Muzeum w Ustrzykach Dolnych, gdzie obejrzeli wystawę fauny i flory bieszczadzkiej.

Ponadto podczas drogi w autokarze od przewodnika otrzymali sporąporcję  szeroko pojętej wiedzy na temat zwiedzanego regionu. Pani przewodnik dysponowała ogromną wiedzą z zakresu geografii i ukształtowania terenu oraz historii, kultury i obyczajów mieszkańców Bieszczad. Swoją opowieść ubarwiała ciekawostkami, legendami, biografiami znanych postaci mających związek ze zwiedzaną okolicą, dowcipami oraz recytacją poezji wybitnych polskich pisarzy i poetów związanych z Bieszczadami (Adama Mickiewicza, AleksandraFredry, Wincentego Pola).

Zwróciła też uwagę na specyficzną dla bieszczadzkiego krajobrazu architekturę sakralną z przewagą świątyń prawosławnych, czyli cerkwi. Wnętrze takiej cerkwi oraz charakterystyczne cechy tego typu budowli uczniowie obejrzeli i poznali w skansenie w Sanoku.

Wyjazd ten przede wszystkim umożliwił jego uczestnikom bezpośredni kontakt z ludźmi oraz  florą i fauną Bieszczad.

Zatem nie ulega wątpliwości, że podróże kształcą!!!

 

Marta Karmelita

 

"DZIEŃ ROGALIKA" W NASZEJ SZKOLE

 

20 września 2018 roku Szkolne Koło "CARITAS" zorganizowało w szkole "Dzień rogalika" celem wykonania dzieła miłosierdzia w ramach konkursu pt. "Dzieło miłosierdzia Caritas na 100-lecie odzyskania niepodległości" ogłoszonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem Biskupa Jana Wątroby.

W akcji pomocą służyły panie z kuchni i obsługi szkoły. Przy pomocy wolontariuszy upiekły około 550 pysznych drożdżowych i krucho-drożdżowych rogalików, które zostały rozprowadzone wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. Uzyskany dochód przekazany zostanie na remont Ośrodka CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ W MYCZKOWCACH, gdzie co roku z wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji korzystają dzieci z ubogich rodzin naszej diecezji i Ukrainy. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PSZCZOŁY –NASI MALI PRZYJACIELE”

19 września uczniowie klas od I-V wzięli udział w warsztatach pszczelarskich, które miały  na celu zapoznanie dzieci z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca pszczelarza, jak wybiera się miód z ula i do czego służą takie tajemnicze sprzęty jak podkurzacz czy podkarmiaczka. Zaglądali do wnętrza tradycyjnego trzcinowego ula, obserwowali żywe owady zabezpieczone w klateczkach transportowych oraz oglądały zdjęcia królowej matki. Dzieci dowiedziały się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie. Poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami oraz nauczyły się odróżniać pszczołę od osy ( zarówno pod względem wyglądu jak i zwyczajów). Na koniec każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i przymierzyć dziecięcy strój pszczelarski.

 

 

 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRZOSTKU

 

Dnia 8.czerwca 2018r. uczniowie kl.VII wraz z opiekunami : Wandą Jamróz i Janem Palarem uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzostku. Celem zajęć było przybliżenie zasad korzystania ze skomputeryzowanych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarka Pani Maria Kawalec zapoznała uczestników ze zbiorami biblioteki, przedstawiła sposób wypożyczania, zwracania i rezerwowania książek za pomocą internetowego programu bibliotecznego. Uczniowie indywidualnie mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami biblioteki -książkami na półkach,  a także korzystania z internetowego katalogu biblioteki, mogli również w czytelni zapoznać się z prasą i poćwiczyć umysł układając tematyczne puzzle. Pani Maria zachęcała do korzystania z bardzo bogatego zasobu biblioteki i chętnie odpowiadała na zadane przez uczniów pytania związane z pracą w bibliotece.

 

Organizatorzy wyjazdu

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE GIMNAZJALISTÓW

 

 7 czerwca 2018 r. uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali swoje projekty edukacyjne. Wystąpiły trzy grupy projektowe z: historii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Ja byłam w grupie z historii razem z: Katarzyną Lampara, Olgą Pruchnik oraz Martą Skórka, a naszym opiekunem była pani Celina Kowalska. Tematem projektu było: ,,Najważniejsze bitwy w dziejach Polaków". Spośród wielu ważnych bitw wybrałyśmy takie jak: pod Cedynia, pod Grunwaldem, pod Racławicami oraz Bitwę Warszawską. Wykonałyśmy prezentacje multimedialną i mapę Polski,  na której zaznaczyłyśmy miejsca gdzie zostały one stoczone oraz umieściłyśmy portrety dowódców. Na zakończenie zaśpiewałam piosenkę pt. „Tchnienie wolności", która podsumowała naszą pracę.

Monika Chajec

 

Kolejna grupa projektowa z biologii pod kierunkiem pani Iwony Szczucińskiej-Woźniak w skład, której wchodzili: Dawid Kolbusz, Sławomir Raś i Kamil Długosz, przygotowała projekt n.t. „Bakterie -przyjaciel czy wróg człowieka”. Przedstawiliśmy prezentację multimedialną oraz wykonaliśmy model komórki bakteryjnej.

Ostatnią grupę utworzyli chłopaki: Norbert Ząbik, Mateusz Opiela, Eryk Przywara, Piotr Krupka i Konrad Płaziak.  Wybraliśmy projekt z wiedzy o społeczeństwie na temat „Godło, barwy i hymn - jaka jest historia polskich symboli narodowych?" Pod okiem pani Renaty Wadas, sporządziliśmy prezentacja oraz wystawę dotyczącą historii hymnu i godła polskiego.

Dawid Kolbusz

Norbert Ząbik

 

BIESZCZADY, ACH! BIESZCZADY!

 

            15 czerwca 2018 r. klasy IV i VI szkoły podstawowej uczestniczyły w wycieczce w Bieszczady. Podczas wyjazdu, na który wszyscy czekali z niecierpliwością, zwiedzili w Bliznem zabytkowy drewniany kościół z XV w. wpisany na listę UNESCO, obejrzeli ruiny zamku ,,Sobień” znajdujące się na obszarze bieszczadzkiego rezerwatu przyrodniczego, odwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie ,,Knieja” w Nowosiółkach oraz uczestniczyli w przejeździe ,,Bieszczadzką Ciuchcią” na trasie Majdan – Balnica – Majdan.

            Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu, który umożliwił im obcowanie z przyrodą i zabytkami regionu, a także pozwolił miło i na świeżym powietrzu spędzić czas.

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERAKTYWNE TABLICE W NASZEJ SZKOLE!

 

Na początku drugiego semestru wyposażenie naszej szkoły wzbogaciło się o interaktywne tablice i projektor. Urządzenia zostały zakupione dzięki naszemu udziałowi w ministerialnym programie „Aktywna tablica”.

W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu dzięki, któremu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup dwóch tablic interaktywnych i projektora z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Skorzystaliśmy z szansy na doposażenie szkoły w nowoczesne technologie. Ponieważ spełniliśmy wszystkie kryteria, we wrześniu złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 14.000 zł. Takie pomoce dydaktyczne są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów. Cieszy nas fakt kolejnego pomyślnie zrealizowanego projektu. Sprzęt już zamontowany i jak widać na zdjęciach jest używany przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA KLAS MŁODSZYCH

 

W dn. 19 czerwca 2018 r. klasy pierwsza i trzecia były na wycieczce w Wieliczce i Krakowie. W Wieliczce przeszły trasą turystyczną i poznały atrakcje kopalni soli.

W Krakowie, dzieci już przy wjeździe zobaczyły Wisłę, a potem zwiedziły miasto:

Wawel i Rynek Starego Miasta. Na Wawelu zobaczyły zamek królewski i dziedziniec zamku, mury obronne, dawne więzienie oraz weszły do katedry. Na rynku widziały Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, „pustą głowę” czyli rzeźbę „Eros spętany”, Kościół Mariacki,

z wieży którego trębacz grał hejnał. Dzieci zatrzymały się również przy smoku wawelskim, który zionął ogniem.

Tę wycieczkę na pewno zapamiętają na długo.

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE -  POLICYJNA PRELEKCJA

 

W dniu 15 czerwca 2018 roku po raz kolejny przed sezonem letnim odbyła się dla naszych uczniów prelekcja pana dzielnicowego Jerzego Wojnara na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Głównym celem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczniów. Dzielnicowy przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z obcymi, w czasie pobytu w lesie, na zbiornikach wodnych, na jezdni, w trakcie pobytu w gospodarstwach rolnych, powiedział o zasadach bezpiecznych zabaw i bezpiecznego zachowania się względem psów.

Dzieci uważnie słuchały i miały do pana dzielnicowego wiele pytań

 

FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU ,,MŁODZI MAJĄ GŁOS”

 

Dnia 2 czerwca 2018 r. w Domu Kultury w Brzostku miał miejsce Finał III EdycjiProjektu : „Młodzi mają głos”. Pierwsza debata o trzecie miejsce rozegrała się pomiędzy szkołą z Jodłowej a szkołą ze Strzegocic. Teza brzmiała: „Środowisko wychowuje nas bardziej niż rodzina”. Z pojedynku zwycięsko wyszli uczniowie z Jodłowej. Następna debata tego dnia miała rozstrzygnąć, która szkoła wygra tegoroczną edycję. O pierwsze miejsce walczyły szkoły z Nawsia Brzosteckiego oraz z Januszkowic. Teza brzmiała: „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Tym razem wylosowałyśmy propozycję i musiałyśmy udowodnić słuszność tezy. Podsumowanie tej rozgrywki można skwitować naszym stanowiskiem z poprzedniej debaty, że chcieć to nie zawsze móc, gdyż pomimo wielkich chęci i starannych przygotowań nie udało nam się wygrać. Oczywiście jesteśmy trochę rozczarowane wynikiem tej debaty, ale mimo wszystko bardzo cieszymy się z drugiego miejsca, gdyż tak wysoko jeszcze nigdy nie byłyśmy. Teraz czekamy do przyszłego roku i mamy nadzieję, że wtedy uda nam się już wygrać. Drużynowo zajęłyśmy II miejsce, a nasza koleżanka – Ania Zegarowskaotrzymała tytuł Najlepszego Mówcy III Edycji Projektu : „Młodzi mają głos”, z czego niezmiernie cieszymy się razem z nią.

Paulina Chajec

 

PRZEDSZKOLAKI W KINIE „HELIOS” W RZESZOWIE

 

            17 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się do Kina „Helios” w Rzeszowie na film   „Piotruś Królik”. Film wywarł duże wrażenie na przedszkolakach, ponieważ niektóre z nich pierwszy raz oglądały film na dużym ekranie. Po seansie filmowym wszyscy uczestnicy wycieczki udały się na posiłek do restauracji. Dzieci bardzo miło wspominają pobyt w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKÓJ NAUCZYCIELSKI W LEPSZYM WYDANIU

 

W naszej szkole został wyremontowany pokój nauczycielski. Na ten moment Grono Nauczycielskie czekało dosyć długo, gdyż plany remontu naszej placówki rozpoczęły się najpierw od elewacji budynku, odnowienia sal lekcyjnych, korytarzy, kuchni, stołówki oraz sekretariatu i gabinetu dyrektora. Prace wykończeniowe wykonywane były stopniowo i dostosowywane do warunków czasowych oraz finansowych.

Tego typu inwestycje wymagają wielu wyrzeczeń, precyzyjnych planów oraz racjonalnego zarządzania budżetem szkoły, z którego, z inicjatywy Pani Dyrektor Ewy Ziaja został odnowiony i wyposażony nasz pokój nauczycielski.

Nowo powstałe wnętrze jest teraz bardziej przestrzenne i funkcjonalne. Każdy nauczyciel ma swoją szafkę na dokumenty szkolne, może skorzystać z komputera z dostępem do internetu oraz drukarki. Jest też wygospodarowane miejsce na garderobę, jak również aneks kuchenny, gdzie można przygotować sobie coś ciepłego do picia.

Do dyspozycji nauczycieli zorganizowany został oddzielny kącik pomocy dydaktycznych do wszystkich przedmiotów, a także kserokopiarka ogólnego użytku. Wkrótce Pani Dyrektor zakupi sofę, na której nauczyciele będą mogli odpocząć w czasie przerw, bądź "okienek śródlekcyjnych".

Jesteśmy wdzięczni i bardzo zadowoleni, że nasze warunki pracy uległy znacznej poprawie.

Stefan Kokoczka

 

CHCIEĆ TO NIE ZAWSZE MÓC

14 maja 2018 roku w Domu Kultury w Brzostku ponownie odbyły się debaty oksfordzkie. Były to już ostatnie rozgrywki w grupach, które rozstrzygnęły, kto będzie walczył w finale. W  pierwszej kolejności zmierzyły się ze sobą gimnazja: z Nawsia Brzosteckiego w roli propozycji i Siedlisk-Bogusz jako opozycja. Teza brzmiała: „Współcześnie małżeństwo to już przeżytek”.Decyzją jury zwycięstwo odniosła drużyna z Siedlisk-Bogusz, ale z powodu tego, że wszystkie drużyny w grupie wygrały wcześniej po jeden raz, o wejściu do finału zaważyła suma punktów z poprzednich rozgrywek i ostatniego pojedynku. Tych najwięcej uzbierało Nawsie Brzosteckie, następnie Strzegocice, a ostatnie miejsce w grupie zajęła drużyna z Siedlisk-Bogusz.

Kolejna debata miała tezę: „Chcieć to móc”. Podczas niej o wygraną zmierzyła się nasza szkoła w składzie: Paulina Chajec, Urszula Przewięda, Kamila Kowalska i Anna Zegarowska oraz gimnazjum z Jodłowej. Wiedziałyśmy, że nie mamy prostego zadania, gdyż nasi przeciwnicy, tak jak my, wygrali wcześniejszą debatę z Brzostkiem. Tym razem także wylosowałyśmy opozycję, czyli musiałyśmy obalić tezę. Po wyrównanej walce to my ponownie odniosłyśmy zwycięstwo i przekonałyśmy wszystkich przedstawionymi przez nas argumentami, żeCHCIEĆ TO NIE ZAWSZE MÓC. Dzięki wygranej zapewniłyśmy sobie udział w debacie finałowej o pierwsze miejsce w III edycji projektu„Młodzi mają głos”. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak dobrze przygotować się do Wielkiego Finału, który odbędzie się 2 czerwca. Wtedy to  o trzecie miejsce będą walczyły  Gimnazjum z Jodłowej i Gimnazjum ze Strzegocic, a po nich myzmierzymy się z Nawsiem Brzosteckimo zaszczytne pierwsze miejsce. Trzymajcie za nas!

Paulina Chajec

 

,,OPOWIEŚĆ O LWIE, CZAROWNICY…”, CZYLI MUSICAL DYDAKTYCZNY

 

„Opowieść o Lwie, Czarownicy i starej szafie” to historia rodzeństwa, które przez zaczarowaną szafę trafia do magicznej krainy zamieszkałej przez fauny, mówiące zwierzęta i mityczne bestie. Świat ten pozostaje pod władzą złej Białej Czarownicy, która sprowadziła na niego trwającą od stu lat surową zimę. Jest jednak nadzieja. Po długiej nieobecności powraca prawowity władca krainy – lew Aslan, który zamierza stawić czoła złu.

,,Opowieść o Lwie, Czarownicy i starej szafie” to musical dydaktyczny w wykonaniu aktorów z wrocławskiego Teatru Muzycznego FORTE. Właśnie w tym kulturalnym wydarzeniu 10 maja w Domu Kultury ,,KOSMOS” w Dębicy wzięli udział uczniowie klasy IV i VI szkoły podstawowej. Obejrzeli oni imponujący musical z zaskakującymi efektami multimedialnymi i w towarzystwie świetnie skomponowanych i doskonale zaśpiewanych na żywo piosenek. Dodatkowym atutem przedstawienia były znakomite i zaskakujące zwroty akcji, które wciągały młodego widza w dalszy ciąg wydarzeń. Fabuła z kolei skłaniała do przemyśleń i refleksji mówiących o tym, że jedynie prawdziwa przyjaźń i zjednoczenie sił może pokonać zło.To niewątpliwy walor dydaktyczny całego musicalu.

 

WYJAZD NA MUSICAL

Dnia 10 maja 2018 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych obejrzały w Dębicy musical profilaktyczny ,,Nowe Szaty Króla” wystawiony przez Teatr Muzyczny ,,Forte” z Wrocławia. Była to sceniczna adaptacja jednej z baśni H. Ch. Andersena, pełna tańca, śpiewu oraz gry aktorskiej. Spektakl ten zawierał ważne przesłanie. Śledząc losy rozkapryszonego króla i jego lamy dzieci nauczyły się, że o wartości człowieka nie decyduje bogactwo, strój, ale to, w jaki sposób traktuje się innego człowieka. Można więc śmiało powiedzieć, że nauka płynąca z tej baśni jest ciągle aktualna.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole gościliśmy Panią Renatę Wojnę -  mgr. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,  specjalistę psychoterapii uzależnień, która prowadzi prywatną Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Zajmuje się również profilaktyką uzależnień. Pani Renata spotkała się z uczniami naszej szkoły po to, aby uświadomić im negatywny wpływ na ich rozwój oraz skutki uzależnień, m.in. uzależnienia od komputera i Internetu. Tuż po zajęciach z uczniami miało miejsce spotkanie z rodzicami, którzy zdobyli kilka cennych informacji nt. przyczyn, objawów oraz skutków uzależnień dzieci i młodzieży. Różnego typu uzależnienia to poważny problem, szczególnie jeżeli dotyczą ludzi młodych, dlatego należy im skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać.

 

 

 

 

 

 

DNI OTWARTE” W NAJBLIŻSZYCH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.

 

W dniach 24 i 26 kwietnia 2018 r. wraz z panią Barbarą Szczucińską wybraliśmy się

na ,, Dni otwarte” do szkół, które otworzyły swoje podwoje dla gimnazjalistów stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Najpierw byliśmy w Liceum Ogólnokształcącym  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.  Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczął dyrektor  szkoły, powitał licznie zebranych gimnazjalistów, a następnie  przedstawił placówkę, jej osiągnięcia i ofertę na najbliższy rok szkolny. Ciekawie o szkole opowiadali jej absolwenci, a obecni uczniowie w programie artystycznym pokazali swoje umiejętności  teatralne, taneczne i wokalne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażacki, policyjne i wojskowe. Szkolna jednostka strzelecka przedstawiła akcję odbicia zakładników przez terrorystów.

Dnia 26 kwietnia skorzystaliśmy z zaproszenia nas przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, gdzie także odbywały się ,,Dni otwarte”. Z zainteresowaniem zwiedziliśmy pracownie żywienia, salę konsumenta, gdzie  uczniowie przeprowadzili  pokaz sporządzania drinków bezalkoholowych oraz pracownię cukierniczą. Tutaj mogliśmy podziwiać oraz degustować dzieła wyrobów cukierniczych przygotowane przez uczniów. Kolejne miejsce to warsztaty szkolne, gdzie znajdują się sale praktycznej nauki zawodu między innymi: kuźnia oraz hala naprawy maszyn. Wszystkim podobała się prezentacja zawodu technik architektury krajobrazu. Na zewnątrz mogliśmy  usiąść za „stery” ciągnika rolniczego i spróbować swoich sił jako kierowcy samochodu, gdzie pod okiem instruktora nauki jazdy manewrowaliśmy na szkolnym placu „nauki jazdy”. 

Dni Otwarte były dla nas przede wszystkim okazją do bliższego poznania szkoły, spotkania z uczniami i nauczycielami, uzyskania informacji o kierunkach kształcenia i bazie dydaktycznej placówki. W obydwu szkołach zostaliśmy bardzo miło przyjęci, a bogatą ofertę placówek na pewno uwzględnimy w swoich decyzjach dalszego kształcenia.

Paulina Chajec

klasa III gimnazjum

 

 

OBCHODY DNIA ZIEMI 2018

25 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Ziemi. Celem corocznego święta, które przypada na 22 kwietnia jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych. W tym roku uczniowie klasy IV przygotowali  fantastyczne  przedstawienie  pt: „Jaś i Małgosia, w wersji proekologicznej ” W fabułę spektaklu zostały wplecione podstawowe  pojęcia związane z ochroną przyrody: niezaśmiecanie lasu, segregacja śmieci. Młodzi artyści wykonali transparenty o tematyce proekologicznej  oraz tradycyjnie zaśpiewali piosenki pt: „ Moja planeta” oraz

 „ Ziemia wyspa zielona”  Widzowie poznali istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska w ciekawej, bajkowej scenerii.

 Hasło tegorocznej kampanii to: „ Ratujmy nasz dom przed odpadami !”     Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi nie tylko w Dzień Ziemi 2018. Można to robić poprzez m.in. ponowne wykorzystywanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, a także rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych opakowań, gdy mamy taką możliwość.

Iwona Szczucińska - Woźniak

 

 

„BYŁ KIEDYŚ INNY ŚWIAT”

 

13 kwietnia uczniowie klasy II gimnazjum wzięli udział w żywej lekcji historii przygotowanej przez młodzież z Kołaczyckiego  Liceum pt. „Był kiedyś inny świat...”

W artystycznej formie ukazana została tragedia Holokaustu- zagłada Żydów podczas II wojny światowej, której dokonał naród niemiecki. Spektakl poprzedził krótki wykład wraz z prezentacją wprowadzający w podejmowaną tematykę.

Ta żywa lekcja historii na pewno na długo zapadnie w pamięci gimnazjalistów, jak również wzbogaciła ich wiedzę historyczną, a także przyczyniła się do rozwoju emocjonalnego, uświadomiła potrzebę pamięci o przeszłości i odpowiedzialności za współczesne relacje, by nigdy nie powtórzyła się taka tragedia.

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. MICKIEWICZA

W JANUSZKOWICACH

 

Tegoroczny egzamin gimnazjalny rozpoczął się środę, tj. 18. Kwietnia 2018r. i trwał przez kolejne trzy dni. Pierwsza jego część obejmowała zagadnienia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Składał się on z 25 zadań zamkniętych, a uczniowie mieli za zadanie wyszukiwać informacji z podanych tekstów źródłowych i uważnie odczytywać mapy.

Wrażenia gimnazjalistów po egzaminie gimnazjalnym z historii i WOS-u były nieco zróżnicowane. W opinii uczniów nie należał on do najłatwiejszych, jednakże można było sobie z nim poradzić. Szczególnie trudna okazała się historia, a pytania zawierały bardzo dużo szczegółów. W mniemaniu uczniów zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie okazały się łatwiejsze.

Po godzinnej przerwie przystąpili oni do części z polskiego. Jednym z elementów egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego była praca pisemna w formie charakterystyki bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością dokonując życiowego wyboru. Język polski był w opinii zdających łatwy i chociaż część z nich liczyła na rozprawkę, to i tak bez większych problemów poradzili sobie oni z charakterystyką. Co do pozostałych zadań z j. polskiego uczniowie mają mieszane uczucia. Faktem jest, że egzamin gimnazjalny wynika z tego, co zakłada podstawa programowa i w żadnej mierze nie powinien być zaskakujący dla tych uczniów, którzy solidnie się do niego przygotowywali.

Część matematyczno-przyrodnicza rozpoczęła się w czwartek, 19 kwietnia. Pierwszy jego etap zawierał pytania z takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia i fizyka. Egzamin Gimnazjalny w części przyrodniczej był zdaniem uczniów mniej skomplikowany tylko z geografii. Uczniowie z naszej szkoły mieli największe trudności z fizyki, chemii oraz biologii, a w szczególności w zadaniu z genetyki. Do rozwiązania były 24 zadania, trzeba było wybrać prawidłowe odpowiedzi lub zaznaczyć, czy dane stwierdzenie to prawda, czy fałsz.

W kolejnej części egzaminu uczniowie mieli do rozwiązania 23 zadania z matematyki, w tym 20 zamkniętych i trzy otwarte. Jak wynika z komentarzy uczniów, opinie są podzielone. Dla jednych egzamin z matematyki był dosyć łatwy, dla innych stanowił większą trudność. W przeważającej większości twierdza oni, że przedostatnie zadanie z procentami i wyrażeniami algebraicznymi było bardzo trudne. Łatwiejsze okazały się zadania zamknięte.

W piątek, 20 kwietnia uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin z języka angielskiego składał się zarówno z części zamkniętej, jak i otwartej. W części zamkniętej egzaminu z języka angielskiego sprawdzane były umiejętności uczniów z zakresu rozumienia tekstów słuchanych i czytanych. W części otwartej poza umiejętnościami stosowania funkcji i środków językowych, uczniowie musieli zmierzyć się z dłuższą formą wypowiedzi pisemnej. Obie części egzaminu były podobnie skonstruowane, jednakże egzamin na poziomie rozszerzonym był znacznie trudniejszy i wymagał większych umiejętności gramatycznych.

Wrażenia uczniów po napisaniu egzaminu na poziomie podstawowym z j. angielskiego były raczej pozytywne, a większość zadań mieściła się w zakresie ich możliwości. Na poziomie rozszerzonym uczniowie mieli do napisania e-mail do kolegi/koleżanki z Londynu, w którym musieli opisać zorganizowanie przyjęcia urodzinowego swojego brata. Ich zdaniem poziom rozszerzony okazał się dużo trudniejszy.

W chwili obecnej pozostaje nam jedynie życzyć naszym gimnazjalistom zadawalających efektów i oczekiwać na wyniki, które zostaną ogłoszone w połowie czerwca, czyli tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 2017/18.

 

Wychowawca klasy III gimnazjum

Stefan Kokoczka

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Nasza szkoła przyłączyła się do edukacyjnej kampanii społecznej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ,,Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”. Program edukacyjny skierowany był do najmłodszych uczniów i ich rodzin. Celem kampanii było ukazanie smogu jako zagrożenia dla każdego z nas. Na zajęciach edukacji przyrodniczej w marcu i kwietniu 2018 roku dzieci z klasy trzeciej  wykonywały ciekawe eksperymenty oraz doświadczenia związane z zanieczyszczeniami powietrza i sposobami, w jaki można im zapobiegać. Z fundacji PGNiG otrzymały AntySmogBoxa, czyli specjalny zestaw edukacyjny, który uatrakcyjnił zajęcia. Zdobyta na zajęciach wiedza pomoże im walczyć o czyste powietrze.

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONOROWE KRWIODAWSTWO W RYSUNKU I WIERSZU

 

            Z okazji 60 lat honorowego krwiodawstwa na Ziemi Dębickiej Oddział Rejonowy PCK w Dębicy ogłosił XV edycję konkursu plastycznego iliterackiego. Do konkursu zaproszono dzieci i młodzież wszystkich szkół oraz osoby dorosłe z całego powiatu dębickiego. Temat konkursu brzmiał: ,,Honorowe krwiodawstwo w rysunku i wierszu”, a jego celem było promowanie honorowego krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród osób dorosłych.

            Przedmiotem konkursu były prace plastyczne wykonane dowolnymi technikami plastycznymi oraz prace literackie – wiersze. Dzieci z oddziałówprzedszkolnych oraz uczniowie młodszych klas naszej szkoły bardzo chętnie odpowiedzieli na konkursowe wyzwanie. Spod ich pędzli i piór wyszły ciekawe prace, zarówno plastyczne, jak i literackie. Poniżej prezentujemy wysłane na konkurs wiersze autorstwa uczniów klasy IV. Które prace otrzymają aprobatę jury, dowiemy się dopiero w czerwcu, jednak już teraz zapraszamy do lektury konkursowych utworów poetyckich i refleksji nad ich treścią.

 Opiekun: Marta Karmelita

 

Nadia Brągiel, klasa IV

 

                                                   Oddać krew…

Oddać krew, poważna sprawa,

Choć niewielka to wyprawa.

Tak niewiele to kosztuje,

Ale komuś życie uratuje.

Krew to życie!

Nie wierzycie?

To do punktu krwiodawstwa zajrzyjcie.

Tam na miejscu zobaczycie!

Miła pani was wprowadzi,

Na fotelu was posadzi.

Kiedy krew przez wężyk snuje,

Ja się wcale nie stresuję.

Przecież to krew dla potrzebujących,

Nie dla wampirów odrażających.

Honorowo krew oddawać,

Trochę życia podarować!

 

 

Julita Magiera, klasa IV

 

                                                   Bezcenny płyn!

 

Oddając krew możesz pomóc

Komuś, kto jest chory,

Komuś, kto uległ wypadkowi drogowemu,

Komuś, kto stracił dużo krwi.

Rzeczywiście to trochę boli,

gdy pani pielęgniarka wbija igłę,

ale wtedy masz świadomość,

że twoja krew może uratować komuś życie.

Krew to najcenniejszy płyn na świecie,

cenniejszy niż złoto, srebro czy platyna,

bo krew nie ma swojej ceny.

Po prostu krew jest bezcenna!

 

Julia Kowalska, klasa IV

 

Krew darem życia!

Kiedy chętnie krew oddajesz,

Drugie życie komuś dajesz.

 

Zdrowie ważne jest, kolego,

Krwią poratuj więc drugiego.

 

Mały, duży, obcy, znany

Chce być zdrowy i kochany,

 

Biegać, skakać, tańczyć, pływać!

Pomóż komuś to przeżywać.

 

Oddaj krew! Nie pożałujesz!

Inne życie uratujesz!

 

Kto krew oddaje,

bohaterem się staje.

Mateusz Chajec, klasa IV

 

Kto krew oddaje, ten się bohaterem staje!

 

 

Kto krew oddaje, ten się bohaterem staje.

Bo ci, którzy krew oddają, w ten sposób chorym pomagają.

Oczywiście, pełnoletnim trzeba być,

żeby chorym ratować życie od dziś.

Chorzy potem wdzięczni są

i nam miłość ofiarują swą.

 

 

Julita Krupka, klasa IV

 

Jeśli życie komuś uratować chcesz….

 

Nagle zdarzył się wypadek

albo nawet i przypadek,

w którym ktoś stracił krew,

która do życia potrzebna jest.

Więc możesz zrobić coś małego,

ale bardzo przydatnego!

ODDAĆ KREW!!!

Każdy o tym wie,

że krew darem życia jest!

Więc ochoczo oddaj krew,

jeśli życie komuś uratować chcesz!

 

 

 

Kinga Smalara, klasa IV

Krew to dar życia...

 

Proszę, oddaj swoją krew

Taki gest ratuje życie

Takich ludzi dwóch lub trzech

Może pomóc znakomicie!

 

Każdy człowiek duży, mały

Każdy wnet szacunek wzbudzi

Może dar dać doskonały -

Swoją krew – ratując ludzi.

 

Po kropelce wolno płynie

Lecz niedługo wszystko trwa

Oddaj krew nim życie minie.

To ma sens – tak zrobię ja!

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII

 

            23 marca w naszej szkole gościliśmy grupę rekonstrukcyjną z Osady Słowiańskiej w Stobiernej koło Dębicy. Osada ta jest repliką grodu obronnego z okresu IX-XI w. Spotkaniepozwoliło naszym uczniom oraz dzieciom z oddziałów przedszkolnych cofnąć się do czasów pierwszych Piastów po to, żeby dowiedzieć się w ciekawy sposób o życiu naszych przodków oraz zobaczyć repliki używanych przez nich przedmiotów. Pokaz historyczny wywarł na naszych uczestnikach niezwykłe wrażenie, poszerzył znacznie zakres ich wiedzy szkolnej oraz stał się doskonałym impulsem do poszerzania zainteresowań historycznych. Podczas wizyty ,,osadników” ze Stobiernej uczniowie słuchali opowieści o różnych aspektach życia w przeszłości – m.in. o organizacji społeczeństwa, o stroju, wyglądzie domów, rzemiośle, wierzeniach, zwyczajach, i wojowaniu. Opowieść była przeplatana prezentacją omawianych kwestii w praktyce oraz pokazem walki i znalezisk archeologicznych. Ponadto nasi widzowie moglibliżej przyjrzeć się przedmiotom, którymi posługiwali się pierwsi Słowianie, a nawet wziąć je do ręki.

            Żywe lekcje historii to spotkania z przeszłością, które przynoszą wiele pozytywnych efektów. Zatem warto je organizować i brać w nich udział.

 

            Marta Karmelita

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

   Dnia 20 marca 2018r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego.

Zajęcia te przeprowadziła p. Renata Wojna, specjalista psychoterapii uzależnień

z Poradni Terapii Uzależnień w Dębicy.

Internet – jego zasoby i możliwości komunikacyjne – to wielkie bogactwo. Jednak staje się on często pochłaniaczem czasu dzieci i młodzieży, niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Zajęcia te miały na celu:

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w Internecie;

- uświadomienie uczniom konieczności ochrony danych osobowych;

- rozpoznawanie zagrożeń w sieci;

- wyrobienie świadomości alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i zdrowego

  stylu życia.

Tego typu działania profilaktyczne są odpowiedzią na konieczność upowszechniania wśród uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z poruszaniem się w sieci, z równoczesnym akcentowaniem przewagi pozytywnych cech Internetu.

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE Z GRUPĄ „ EKOSKOP” Z RZESZOWA

 

W dniu 19.03.2018r. w Szkole Podstawowej w Januszkowicach odbyły się warsztaty ekologiczne, które przeprowadził przedstawiciel stowarzyszenia „ EKOSKOP” Pan Maciej Kunysz wraz ze studentami z różnych krajów. Pochodzili oni z Nigerii, Armenii i Turcji. W klasach IV i VI tematem przewodnim była  „Gleba – dżdżownica i środowisko jej życia. Na zajęciach każdy miał swój mikroskop. Pod mikroskopem zobaczyliśmy dwa rodzaje gleby: piaszczystą i próchnicę. Następnie mieliśmy sprawdzić ph gleby przy użyciu kwasomierzów. Dzięki temu, że prowadzący warsztaty doskonale tłumaczył, każdemu udało się to zadanie.

Dla uczniów klasy VII SP oraz II i III G. tematem warsztatów była „ Woda i jej właściwości. Po wejściu do klasy wszyscy z ciekawością słuchali objaśnień dotyczących sposobów badania wody. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy, każda z grup miała pudełko z potrzebnymi akcesoriami . Każdy z nas bacznie  obserwował jak woda zmienia kolor po wsypaniu danego reagenta. Badana przez nas woda pochodziła z różnych źródeł np. z rzeki Gogołówki, która przepływa przez naszą miejscowość.  P zbadaniu okazało się, że woda z rzeki nie nadaje się do spożycia gdyż zakwalifikowaliśmy ją do klasy II. Badania prowadziliśmy pod względem obecności fosforanów, azotanów, tlenku azotu oraz jonów amonowych. Warsztaty według nas były bardzo ciekawe, warto było dowiedzieć się o jakości wody z pobliskiej rzeki. Po zakończeniu jednogłośnie stwierdziliśmy, że zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające. Wiadomości poznane na warsztatach rozszerzyły nasze wiadomości z przyrody a w klasach starszych z chemii.

Julita Magiera kl. IV

 Aleksandra Zawiślak kl. VII

 

 

WYJAZD DO JASŁA NA GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Dnia 13 marca 2018 roku nasza klasa wybrała się na  Promocję Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Mogliśmy tam oglądnąć stanowiska m. in: II i I LO w Jaśle, popularnego ,,Ekonomika” czy Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Otrzymaliśmy również ulotki  oraz  mogliśmy zaczerpnąć opinię o interesujących nas zawodach czy profilach od uczniów i nauczycieli tamtych szkół. Rozmowa ze starszymi kolegami z całą pewnością okaże się nam przydatna w podjęciu decyzji wyboru przyszłej szkoły, a więc i drogi życiowej.  Następnie udaliśmy się na zwiedzanie pracowni: fizycznej, elektronicznej oraz informatycznej.  Kolejnym etapem naszego wyjazdu było odwiedzenie Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych przez dziewczyny, gdyż chłopaki postanowili jeszcze  w  Zespole Szkół Technicznych zwiedzić  warsztaty, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Tam mogłyśmy zobaczyć kuchnię, w której uczą się przyszli cukiernicy oraz pracownię krawiecką, w której kształcą się krawcowe oraz projektanci ubrań. Następnie udaliśmy się do  tzw. ,,Chemika”. Tam również się rozdzieliliśmy na grupy, gdyż chłopaki postanowili zwiedzić Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast my zobaczyłyśmy  prezentacje i pokazy przygotowane przez: kucharzy, kelnerów, techników analityków, logistyków oraz kosmetyczki. Pełni wrażeń wróciliśmy do Januszkowic około godz.13:00. Mamy nadzieję, że ta giełda ułatwi nam decyzję w wyborze przyszłej szkoły.

Paulina Chajec

 

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

1 marca uczniowie naszej szkoły wybrali się na przedstawienie:

„Inka-zachowałam się jak trzeba” organizowane przez Zespół Szkół im .Jana Pawła w Brzostku, w ramach obchodów  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spektakl miał na celu uświadomienie młodzieży jaką rolę w dziejach Polski odegrali Żołnierze Wyklęci, którymi nie byli tylko mężczyźni ale także kobiety i historia jednej z nich została nam nieco przybliżona.

 Główną bohaterką była Danusia Siedzikówna „INKA’  urodzona 3 września 1928 roku w Guszczewinie. W lipcu 1946 roku pojechała do Gdańska po zaopatrzenie medyczne dla oddziału. Tam została aresztowana i umieszczona więzieniu w Gdańsku jako więzień specjalny. Po ciężkim śledztwie przeprowadzonym  przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku, „Inka” nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała się pod pismem o jej ułaskawienie.W przesłanym grypsie z więzienia „Inka” napisała:

Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Została rozstrzelana strzałem w głowę. Przed śmiercią „Inka” krzyknęła: „Niech żyje Polska”.

Odwaga, waleczność i miłość do ojczyzny tej młodej dziewczyny poruszyła serca wszystkich i dała wiele do myślenia.

Co bym zrobił gdybym to ja znalazł się na miejscu Inki?

Czy byłbym w stanie poświęcić swoje życie za ojczyznę?

Spektakl został poprzedzony jeszcze ciekawą prelekcją doktora historii pana Rafała Szczygła na temat „ Żołnierzy Wyklętych działających na terenie powiatu dębickiego”.

Bardzo cieszy nas fakt, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest wciąż żywa.

 

 

 

PORUSZAJĄCA LEKCJA TOLERANCJI DLA UCZNIÓW SP W JANUSZKOWICACH W KINIE HELIOS

 

28 lutego 2018 r. uczniowie klas III, IV i VI wyruszyli na wycieczkę do kina Helios w Krośnie na piękny film pt; „ Cudowny chłopak ”. Jest to opowieść o 10 letnim  Auggiem, dla, którego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Misją głównego bohatera staje się pokazanie ludziom, że prawdziwe piękno nie kryje się w wyglądzie, lecz w głębi duszy.

Nasz pobyt w kinie uświetnił występ  pani psycholog. Wygłosiła ona prelekcję  na temat tolerancji, o której musimy pamiętać każdego dnia. Na koniec przemówienia przytoczyła słowa znanej piosenki Stanisława Sojki pt: „ Tolerancja ( Na miły Bóg…)”

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budować ściany wokół siebie - marna sztuka 
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam 

Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać… 

Po dawce wielu wzruszeń i emocji w kinie ostatnim punktem naszej wycieczki był McDonald's . Każdy kupił sobie swój  ulubiony zestaw… Z  uśmiechem na twarzy wróciliśmy do autobusu i udaliśmy się w drogę powrotną.

Ta wycieczka to dla każdego  niezapomniana lekcja tolerancji.

 

Iwona Szczucińska-Woźniak

 

POMYSŁ NA SIEBIE - WARSZTATY DLA GIMNAZJALISTÓW

 

             20 lutego 2018 r. uczniowie  klasy III gimnazjum brali udział w bardzo ciekawych warsztatach zawodowych z cyklu POMYSŁ NA SIEBIE zorganizowanych przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Każdy zainteresowany gastronomią, cukiernictwem, fryzjerstwem, krawiectwem i analizą technologii żywienia, znalazł tu coś dla siebie.  Nasi uczniowie brali udział: w warsztatach w pracowni fryzjerskiej, w pracowni cukierniczej i pracowni analizy żywności.  Można było osobiście wczuć się w rolę przedstawiciela każdej z tych profesji.

W pracowni fryzjerskiej uczestniczki  warsztatów pt. ,,Loki i fale nie tylko w karnawale”  otrzymały pakiet informacji o kształceniu we fryzjerstwie, mogły się sprawdzić podczas praktycznych zajęć, a niektóre z nich zabrały ze sobą piękną fryzurę. ,,Lukrem malowane” to  warsztaty w pracowni cukierniczej, w której uczniowie  piekli pierniki, a następnie je dekorowali lukrem i masą cukrową. Poznali technikę malowania różnych wzorów na papierze jadalnym przy pomocy barwników spożywczych, posługiwali się z nowoczesnymi urządzeniami.

Na koniec cała grupa naszych gimnazjalistów wzięła udział w warsztatach  pt. ,,Mąka bez tajemnic”, które odbyły się w pracowni analizy żywności. Tutaj nasi gimnazjaliści mieli okazje poczuć się jak prawdziwi pracownicy laboratorium. Pod okiem nauczycieli wspierani przez   przyszłych technologów żywienia wykonywali  ćwiczenia analityczne produktu spożywczego – mąki.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Gimnazjaliści wykazywali duże zainteresowanie przeprowadzanymi warsztatami.

 

Barbara Szczucińska

 

PROFILAKTYCZNE SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

            15 lutego br. uczniowie klas VI i VII naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji profilaktycznej przeprowadzonej dla nich przez dzielnicowego -  asp. sztab. Jerzego Wojnara.

Spotkanie to odbyło się w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej pt. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowanej przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Akcja ta to element kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Nasi uczniowie razem z Panem dzielnicowym zmierzyli się z zagadnieniem bezpieczeństwa w Internecie.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie zamierzone skutki.

           

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W JANUSZKOWICACH

      Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku 10 lutego Parafialne i Szkolne Koło Caritas w Januszkowicach zorganizowało  obchody Światowego Dnia  Chorego.

Starsi i chorzy mieszkańcy Januszkowic  i Opacionki  oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych zgromadzili się na wspólnej Eucharystii w kościele parafialnym, a następnie spotkali się w miłej atmosferze w Domu Ludowym w Opacionce.

Podczas  poczęstunku przygotowanego przez panie z Parafialnego Koła Caritas zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie pt. „Trzy klucze do nieba ”w wykonaniu naszych uczniów.

Była to opowieść o królu, który zdobył wszystko  i poszukiwał kluczy otwierających bramę nieba. Po latach spędzonych na poszukiwaniach  i dobrych radach anioła, król zaczął zwracać uwagę na rzeczy, których dotąd nie dostrzegał  i w nich odnajdywał  radość i szczęście.  

W końcu odnalazł upragnione klucze, a stało się to  dopiero wtedy, gdy zrozumiał, że w życiu najważniejsze są dobroć i miłosierdzie oraz wtedy, gdy odnalazł Jezusa.

 Dzięki tej historii wszyscy zebrani mogli na nowo odkryć w życiu swoje klucze do nieba, którymi  są : klucz miłości dla wszystkiego co żyje, klucz miłości do drugiego człowieka i klucz miłości do Boga.

Po części artystycznej członkowie Szkolnego Koła Caritas z okazji Światowego Dnia Chorego złożyli wszystkim uczestnikom uroczystości serdeczne życzenia oraz kwiaty.

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNOŚCIOWA ,,ZABŁYŚNIJ NA DRODZE”

UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW

 

            Tuż przed feriami dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej stali się posiadaczami odblaskowych opasek w ramach kampanii społecznościowej ,,ZABŁYŚNIJ na drodze” mającej na celu przeciwdziałanie wypadkom na drodze po zmroku z udziałem pieszych.

            Stało się to za przyczyną rodziców dwóch naszych uczniów, Państwa Z., którzy nawiązali współpracę z Firmą Passio z Rzeszowa założoną przez Pan Mateusza Mokrzyckiego pochodzącego z Glinika Górnego, a obecnie mieszkającego w Rzeszowie.

            Kochasz? Nie pozwól, by mogło zabraknąć Ci najbliższej osoby. My kochamy, stąd nasz pomysł na propagowanie noszenia opasek odblaskowych. Kampania "ZABŁYŚNIJ na drodze" jest realizowana przez Firmę Nestlé Polska S.A. i PASSIO Poland. Koordynator kampanii: rat. med. Mateusz Mokrzycki.

 

 

 

 

 

 

 

ZNOWU W TEATRZE

 

            Znowu w teatrze! Tym razem Teatr ,,Maska” w Rzeszowie odwiedzili uczniowie klasy IV i VI szkoły podstawowej. 11 stycznia 2018 r. uczestniczyli oni w przedstawieniu

pt. ,,Akademia pana Kleksa” w reżyserii Jerzego Połońskiego.

            ,,Akademia pana Kleksa” to spektakl opowiadający o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa, w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą przygodą. Kolorowy i roztańczony musical stał się dla młodych widzów niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni.

Aktorzy z wielką dynamiką wcielili się w postacie Jana Brzechwy. Wszyscy oni świetnie tańczyli, śpiewali, animowali lalki. I co najważniejsze – przez cały czas utrzymywali kontakt z widownią. Na scenie ciągle coś się działo! Ale nie tylko na scenie. Postacie schodziły również na widownię i wchodziły w interakcje z publicznością.

            Szczególną uwagę naszych widzów zwróciła scenografia z barwnym wyposażeniem sceny, strojami aktorów, lalkami i bogatym oświetleniem. Śledzili oni rozgrywające się wydarzenia z zapartym tchem. Naprawdę byli zainteresowani i zachwyceni tym, co oglądali.

            Zatem warto inicjować wyjazdy do teatru i częściej proponować dzieciom i młodzieży obcowanie z tzw. ,,kulturą wysoką” w czasach nieograniczonego dostępu do wszechobecnych wytworów tzw.,, kultury niższego rzędu”, z którymi spotykają się na co dzień.

 

 

                                                                                                                                  Marta Karmelita

 

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII – SPOTKANIE Z WIĘŹNIEM POLITYCZNYM OKRESU STALINOWSKIEGO

 

11 grudnia 2017r. w naszej szkole miało miejsce niezwykłe spotkanie. Zresztą nie było ono przypadkowe, ale zorganizowane przez nasze panie od historii. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły. Niezwykłym gościem, który przyjął nasze zaproszenie i zaszczycił nas swoją obecnością był –długoletni więzień polityczny okresu stalinowskiego, kapitan Wojciech Grzesiakowski – mieszkaniec Kamienicy Dolnej. Był zbyt młody, aby uczestniczyć w walkach z Niemcami, jednak doświadczenia okupacyjne, budziły w nim umiłowanie Ojczyzny. Owocem tej postawy było zaangażowanie w działalność nielegalnej organizacji „Żołnierz Wolnej Polski”, która rozwinęła się w początkach lat pięćdziesiątych w okolicach Pilzna. Aresztowany 2 października 1952r. doświadczył okrutnego śledztwa w WUBP w Rrzeszowie. 23 grudnia 1952r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 9 lat więzienia. Przebywał w stalinowskich więzieniach w Wiśniczu Nowym, we Wronkach, Potulicach, w karnym ośrodku pracy w Piechcinie, więzieniu w Raciborzu, ośrodku pracy w Bytomiu. Łudzony perspektywą odzyskania wolności za zgodę na podjęcie tajnej współpracy z UB, pozostał nieugięty. Wytrwał aż do roku 1956, kiedy został warunkowo zwolniony, a następnie objęła go amnestia. Na wolności doświadczał różnorakich szykan i inwigilacji ze strony SB. Angażował się w przemiany polityczne i wspierał rodzącą się w 1981r. „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W 1989r. był czołowym działaczem Komitetu Obywatelskiego w Brzostku. Po roku 1989, za swą działalność niepodległościową Wojciech Grzesiakowski został nagrodzony licznymi odznaczeniami i awansami na stopnie oficerskie (15 sierpnia 2010r. został kapitanem).

 

PORANEK WIGILIJNY


Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
 C.K.Norwid

 

Okres Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt jak co roku tradycyjnie świętujemy w naszej szkole Poranek Wigilijny. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście :  Ksiądz Prałat Tadeusz Preis, Pan Bolesław Pieniądz – Sołtys Januszkowic, Pan Stanisław Jantoń – Sołtys Opacionki, Pan Ryszard Chajec – Radny, emerytowani pracownicy, Rodzice oraz cała społeczność szkolna. Po raz kolejny swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali nasi uczniowie. Dzieci i młodzież przedstawiły przygotowania do świąt w tradycyjnej rodzinie oraz sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, aniołowie, pasterze i Trzej Królowie. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa szukających schronienia na noc.  
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Śpiew kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych uświadomił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są pięknym i wzruszającym czasem. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. Po zakończonym spektaklu głos zabrała  dyrektor szkoły Ewa Ziaja, która podziękowała nauczycielom za przygotowanie uroczystości, a uczniom za występ oraz złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Do życzeń dołączył się także Proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Mirek.

 Organizatorzy

 

PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA W TEATRZE

 

            20 grudnia 2017 roku w przeddzień Swiąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy VII oraz gimnazjaliści odwiedzili Teatr ,,Maska” w Rzeszowie w celu uczestniczenia w przedstawieniu pt. ,,Opowieść wigilijna” w reżyserii Czesława Sieńko. Sztuka ta to adaptacja utworu autorstwa Charlesa Dickensa pod takim samym tytułem. Opowiada ona o wewnętrznej przemianie Ebenezera Scrooge'a pod wpływem Świąt Bożego Narodzenia i wizyty szczególnych, choć nieco przerażających gości - duchów przeszłych, obecnych i przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Przyglądając się pokazywanym przez duchy wydarzeniom ze swojego życia, główny bohater ma okazję poddać osądowi słuszność swoich decyzji i życiowych wyborów. W efekcie skąpy, bezduszny i samolubny Ebenezer Scrooge staje się hojnym, serdecznym, życzliwym i sympatycznym człowiekiem, który dostrzega dobrodziejstwo Świąt Bożego Narodzenia.

           Sztuka ukazywała odbiorcom, do czego prowadzi skąpstwo, egoizm i skupienie wszystkich uczuć na pieniądzach. Wypływało z niej jednoznaczne przesłanie, że człowiek, który żyje wyłącznie po to, aby pomnażać dobra materialne, który zapomina o innych, zostanie również zapomniany.

            Przedstawienie bardzo się podobało naszym młodym widzom i wywarło na nich ogromne wrażenie. Szczególnie zwrócili uwagę na wspaniałą grę aktorską, efekty specjalne oraz niektóre rozwiązania techniczne.

            Jako opiekunowie i organizatorzy wyjazdu cieszymy się z faktu, że wybór sztuki był trafiony. Mamy nadzieję, że nasza młodzież z chęcią odwiedzi teatr kolejny raz.

Marta Karmelita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

  Wizyta św. Mikołaja w naszych oddziałach to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Wszystkie dzieci już od rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwonków. Św. Mikołaj nie zawiódł i nie kazał długo na siebie czekać. Dzieci z radością przywitały Gościa, śpiewając przygotowane wcześniej piosenki, a następnie otrzymały prezenty. Przedszkolaki podziękowały Mikołajowi za upominki i zaprosiły Go, aby za rok do nich przyjechał. Zdjęcia zrobione z Mikołajem będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość odwiedza nas tylko raz w roku…

 

 

 

 

 

 

 

 

W GOSPODARSTWIE HODOWLANYM

 

W dniu 2 listopada  2017 roku klasy druga i trzecia odwiedziły gospodarstwo hodowlane Państwa Beaty i Zbigniewa Nylców w Januszkowicach.

Dzieci były w oborze i z bliska zobaczyły krowy i cielątko. Poznały warunki ich życia i usłyszały wiele ciekawych rzeczy dotyczących tych zwierząt. Zobaczyły, jak hodowca karmi cielaka za pomocą specjalnego wiadra ze smoczkiem.

 Następnie dzieci były w chlewie. Zobaczyły małe i duże świnie. Z przejęciem obserwowały, jak maciora karmi prosięta i słuchały ciekawych historyjek związanych z hodowlą tych zwierząt. Ta wycieczka tak zafascynowała dzieci, że wiele z nich postanowiło w przyszłości zostać hodowcą. Bardzo dziękujemy Pani Beacie za miłe przyjęcie

Wycieczka odbyła się zgodnie z założeniami programów żywieniowych w szkole: ,,Mleko w szkole” i ,,Owoce w szkole”. W ramach programów dzieci i uczniowie spożywają mleko białe, twarożki, sery i jogurty. Dostają też świeże owoce i warzywa. Aby lepiej poznać to, co jedzą, zorganizowały kącik przyrodniczy.

 

DEBATANCKIE LAURY

 

 Retoryka jest sztuką porozumiewania się, tworzenia wspólnoty łączącej tego, kto mówi z odbiorcą wypowiedzi i w ten sposób osiągania efektu perswazyjnego. Ujmując rzecz inaczej, retoryka pozwala - przy wyjściu od potencjalnego nieporozumienia czy też porozumienia ograniczonego - nawiązać kontakt z odbiorcą i odpowiednio, najlepiej tak, by to nie zostało zauważone, wpłynąć na niego.  ( Michał Kuziak)

 

            Ruszyła kolejna - III edycja projektu ,,Młodzi Mają Głos”. W tej edycji bierze udział aż 6 gimnazjów, w tym dwa spoza Gminy Brzostek, tj Gimnazjum ze Strzegocic (Gmina Pilzno) oraz Gimnazjum z Jodłowej ( Gmina Jodłowa). Patronat nad przedsięwzięciem objęły: Warszawska Fundacja "Nowy Głos",  Tarnowska Liga Debatancka, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Gmina Brzostek. Ponadto patronami medialnymi zostały: Wiadomości Brzosteckie, Obserwator Lokalny oraz Radio Trendy.

            Zaczęło się od warsztatów, które prowadził w każdej ze szkół Koordynator projektu – Bartłomiej Ziaja. Później – 26 października – w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku miało miejsce losowanie grup i tez oraz konferencja prasowa z udziałem  przedstawiciela Tarnowskiej Ligi Debatanckiej – Marcina Lewandowskiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych na czele z Burmistrzem Wojciechem Staniszewskim oraz lokalnych mediów. Drużyny losowali: Marcin Lewandowski - przedstawiciel polskiego ruchu debat oksfordzkich, trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych, realizator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, lider zespołu trenerów Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, twórca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, marszałek debat oksfordzkich oraz Wojciech Staniszewski – Burmistrz Brzostku.

             Nasze gimnazjum znalazło się w grupie B wraz z gimnazjum z Brzostku oraz Gimnazjum z Jodłowej. 17 listopada odbyły się pierwsze zmagania na argumenty, w których pojedynkowały się następujące drużyny: Siedliska Bogusz – Strzegocice oraz Brzostek – Januszkowice.  Siedliska Bogusz ze Strzegocicami debatowały nad tezą: Lepsza smutna prawda niż dobre kłamstwo, zaś Brzostek z Januszkowicami: Lepiej mieć wiedzę niż pieniądze.

W skład Loży Mędrców oceniających debaty weszli:

 

- Bogumił Skrętkowski (Opiekun drużyny II LO w Dębicy w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej)

- Mateusz Domaradzki (Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzostku)

- Anna Nowak (Dyrektor CUW w Jodłowej)

- Daniel Wójcik (Radny Rady Miejskiej w Brzostku)

- Maksymilian Czaja (Mistrz Tarnowskiej Ligi Debatanckiej w sezonie 2016/2017)

Ekspert: Bartłomiej Ziaja (Koordynator projektu)

Nasza drużyna w składzie: Paulina Chajec, Urszula Przewięda, Kamila Kowalska oraz Anna Zegarowska znalazła się po stronie Opozycji, której zadaniem było obalić Tezę, czyli udowodnić, opierając się na słusznych i rzeczowych argumentach, że jednak lepiej mieć pieniądze niż wiedzę.  
Dziewczyny stanęły na wysokości zadania i przekonały Lożę Mędrców oraz publiczność do słuszności swoich racji. Tym samym wygrały pojedynek z drużyną z Brzostku  234:189. Ponadto publiczność podczas głosowania, które miało miejsce tuż po debacie, przyznała Kamili Kowalskiej tytuł Najlepszego Mówcy. To dla naszej drużyny kolejny w tym dniu sukces. Radość z wygranej w tak trudnym pojedynku była ogromna i to nie tylko zwyciężczyń, ale również Pani Dyrektor, Opiekunki i zasiadających na widowni koleżanek, które w przyszłości staną za mównicą.

            Serdecznie gratulujemy dziewczynom zwycięstwa i liczymy na kolejny sukces w maju podczas pojedynku z drużyną z Jodłowej. Tym razem Teza będzie brzmieć: Chcieć to móc!

                                                                                                                 Opiekunka: Marta Karmelita
 

 

DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH

 

27 października w naszej szkole obchodzony był "Dzień Bibliotek Szkolnych". W tym dniu do szkoły i biblioteki przybyli niezwykli goście. Były to postacie z książek dla dzieci. Odwiedzili panią dyrektor, nauczycieli i uczniów. W oddziałach przedszkolnych i klasach młodszych czytali bajki i baśnie. Na korytarzu szkolnym przed biblioteką przeprowadzili wystawę - kiermasz nowości wydawniczych. Czerwony Kapturek tym razem miał z sobą kosz z cukierkami, którymi częstował. Dzień minął w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie klas młodszych po zajęciach przychodzili z rodzicami a następnego dnia do biblioteki aby zakupić interesujące ich książki.

Bibliotekarz

 

WYJAZD DO TEATRU

 

8 listopada dzieci z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych były w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na spektaklu „Przygody Koziołka Matołka”. Spektakl był odzwierciedleniem treści książki Kornela Makuszyńskiego pod takim samym tytułem. Interaktywna forma przekazu bardzo się dzieciom podobała, a piosenki uatrakcyjniły cały występ. Wyjazd sfinansowany został częściowo (koszt biletów)  przez dyrektora szkoły panią mgr E. Ziaja, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKAZ STRAŻACKI DLA UCZNIÓW

 

18 października uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w pokazie strażackim. O godz. 11.30 na boisko szkolne wjechał wóz strażacki

OSP w Nawsiu Brzosteckim. Panowie strażacy zaprezentowali nam wyposażenie takiego pojazdu, wyjaśnili do czego służy sprzęt i przedmioty znajdujące się w nim.

Dużą frajdą zarówno dla młodszych jak i starszych uczniów było to, że mogli obsługiwać węże pożarnicze i  strumieniem wody strącać pachołki. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się też kabina wozu strażackiego, przed którą ustawiła się długa kolejka. Wszyscy chętni mogli do niej wsiąść i zobaczyć jak wygląda „od środka”. Dzięki takim pokazom nasi uczniowie mogli z bliska obejrzeć sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz poznać trudną pracę strażaków.

Bardzo dziękujemy całej ekipie strażaków, która do nas przyjechała.

Zajęcia prowadził Mateusz Domaradzki - członek OSP w Nawsiu Brzosteckim, a z nim byli:

Grzegorz Przewoźnik - wiceprezes OSP w Nawsiu Brzosteckim i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Piotr Składanowski, Rafał Kobak, Damian Matyasik.

Szczególne podziękowania składamy Krzysztofowi Zegarowskiemu - Komendantowi Gminnemu OSP, a zarazem Naczelnikowi OSP w Nawsiu Brzosteckim, dzięki któremu odbył się ten pokaz.

 

 

PROGRAM PREWENCYJNY „PSEUDOKIBIC”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANUSZKOWICACH

„Ekscesy chuligańskie – to zły kierunek
na przyszłość”

 

            W ramach współpracy z policją odbyła się naszej szkole w dniu 09.10.2017 z inicjatywy Pani Dyrektor prelekcja Pana dzielnicowego Jerzego Wojnara na temat przemocy pod hasłem "Pseudokibic".

            W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klasy VII oraz II i III gimnazjum. Przy pomocy prezentacji multimedialnej oraz pogadanki Pana Dzielnicowego mieli oni okazję poznać bliżej bardzo ważny problem społeczny i dowiedzieć się na temat przeciwdziałania chuligańskim wybrykom. Celem programu jest również przestroga przed angażowaniem się młodzieży w działalność pseudokibiców, która w efekcie może skończyć się odpowiedzialnością karną za łamanie przepisów prawa.

            Młodzież z zaciekawieniem słuchała poruszanych zagadnień do tematu, zadając prowadzącemu liczne pytania. Uczniowie uzyskali również wiele cennych wskazówek, które mogą uchronić ich w przyszłości od różnego rodzaju konfliktów, a także skłonią ich do refleksji, aby nie akceptować złych zachowań oraz przeciwdziałać brutalności wobec innych.

Wychowawca klasy III gimnazjum

Stefan Kokoczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

 

     4 października dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I, III i IV obejrzały spektakl profilaktyczny pt. „Zagubiony.pl” w wykonaniu aktorów Teatru „Bazyl” z Rzeszowa.

Z wielkim zaciekawieniem śledziły przeżycia głównego bohatera Franka, którego wciągnęły gry komputerowe. Stracił przez to swoją najlepszą przyjaciółkę Mary.

Dopiero będąc w wirtualnym świecie Frank przekonał się co jest ważne w życiu.

„Najważniejsze w świecie to przyjaciela mieć” – było to główne przesłanie spektaklu.

 

 

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

            Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta. 
            Każdy człowiek jest odpowiedzialny za zdrowie i życie drugiego człowieka,
dlatego powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność tę należy również uświadamiać dzieciom i młodzieży.
Trzeba pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna. Udzielający pomocy przedmedycznej powinien kierować się następującymi zasadami: ocenić sytuację i zabezpieczyć teren; ocenić stan poszkodowanego;
wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanego;  przystąpić do akcji ratowniczej.

            Biorąc pod uwagę fakt, iż życie ludzkie należy do najwyższych wartości oraz że trzeba  je chronić, a w razie niebezpieczeństwa ratowć,  w dniu 04 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyły się zajęcia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięły w nich udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas młodszych i starszych szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści z podziałem na odpowiednie grupy wiekowe. Każda z grup odbyła dwugodzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zajęć nie tylko zdobyli odpowiednią wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy, ale również mieli możliwość wypróbowania swoich sił podczas czynności reanimacyjnych.

           Oby było jak najmniej sytuacji, kiedy trzeba ratować ludzkie życie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, nasi uczniowie, mamy taką nadzieję, będą się umieli odpowiednio zachować.

            Dziękujemy Panu Mateuszowi Domaradzkiemu za to, iż z odpowiednim podejściem pedagogicznym i ogromnym zaangażowaniem przekazał naszym uczniom wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone przez niego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego należy sądzić, że były owocne.


Marta Karmelita

 

WYCIECZKA DO LASU

 

Dnia 29 września klasy I i III wybrały się z wychowawcami na wycieczkę do lasu.

W lesie dzieci obserwowały przyrodę i zachodzące wczesną jesienią zmiany. Poznały też warstwową budowę lasu. Ku naszemu zdziwieniu spotkaliśmy na swojej drodze mnóstwo grzybów, więc kolejną lekcją w lesie było rozpoznawanie tych jadalnych i niejadalnych

wg „Atlasu grzybów”.

Taka wycieczka to wspaniałe przeżycia dla dzieci. Poznawały przyrodę patrząc, słuchając, wąchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Pogoda i humor nam dopisały. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły.

Wesołe miny na zdjęciach świadczą o tym, że wycieczka była bardzo udana

 

 

 

 

 

 

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

Wzorem lat ubiegłych 25 września Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewiczaw Januszkowicach przeprowadziła akcję ekologiczną pod nazwą „Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło brzmi „Nie ma śmieci – są surowce”. Jak co roku uczniowie naszej szkoły ruszyli w teren, aby zebrać  nieczystości do worków przeznaczonych na: szkło,  surowce wtórne i  odpady zmieszane. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali obejście szkoły i boisko trawiaste, starsi uczniowie zbierali odpady na przydzielonych obszarach. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych czy butelek szklanych można było  znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Sprzątanie świata jest akcją edukacyjną, której efektem ma być przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń  i stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Wypracowanie nowych nawyków  jest wieloletnim procesem. Cieszy jednak fakt, że także i w tym roku, przeprowadzone działania,  przyczyniły się do poprawy świadomości ekologicznej naszych najmłodszych mieszkańców. 

Iwona Szczucińska - Woźniak

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

 

Klasa I – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Klasa III – Przyjmujemy Pana Jezusa

Klasa IV – Zaproszeni przez Boga

Klasa VI – Przemienieni przez Boga

Klasa VII – Jezus uczy i zbawia

Klasa IIG – Jezus działa i zbawia

Klasa IIIG – Jezus prowadzi i zbawia

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

REALIZOWANEGO PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

 

 

            ,,Teraz czas na ekologię!” - pod takim hasłem uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach wraz z nauczycielami realizowali ekologiczny projekt w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia. Jego nadrzędnym celem było ukazywanie piękna i pożyteczności przyrody, wdrażanie młodych ludzi do ekologicznych przyzwyczajeń i zachowań, uświadamianie potrzeby dbania o naturalne środowisko życia (woda, powietrze, gleba itp.) oraz potrzeby odwracania negatywnych skutków działalności człowieka.

            Bezpośrednimi uczestnikami i odbiorcami działań projektowych byli uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach – dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie młodszych i starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum, zaś pośrednimi ich rodzice, mieszkańcy Opacionki i Januszkowic oraz przedstawiciele samorządowych władz lokalnych.

            Projekt swym zasięgiem objął wiele różnorodnych działań, których jednak wspólnym mianownikiem była ekologia. W marcu uczniowie młodszych i starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w konkursie plastycznym pt. ,,Myśl eko! Bądź eko!”, którego celem było eliminowanie nawyków palenia śmieci, w szczególności odpadów plastikowych, dbanie o czystość gleby i wody, nawoływanie do segregacji śmieci. Następnie uzdolnieni plastycznie uczestnicy projektu wykonali i rozpropagowali w najbardziej uczęszczanych miejscach Opacionki i Januszkowic plakaty promujące ekologię. Ich treść zachęcała mieszkańców wspomnianych miejscowości do podejmowania działań ekologicznych i przestrzegała przed konsekwencjami łamania zasad ekologicznych.

Początkiem marca powstała grupa ekologiczna ,,NATURALNI”, której członkowie mieli za zadanie zaprojektowanie i wykonanie przy szkole skalniaka, obsadzenie go krzewami i dbanie o niego oraz o inne tereny zielone wokół szkoły.

            Kolejnym działaniem był happening ekologiczny. Wszyscy, tj. dzieci przedszkolne, uczniowie klas młodszych i starszych szkoły podstawowej i gimnazjaliści wraz z wychowawcami bardzo starannie przygotowali się do tego wydarzenia. Opracowali repertuar wokalny, hasła promujące ekologię, transparenty, gadżety oraz kolorowe stroje. Ponadto rozesłali zaproszenia do lokalnych władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Miasta Brzostek zajmujących się ochroną środowiska. W wyznaczonym dniu barwny korowód wyruszył spod budynku szkoły i udał się drogą prowadzącą przez Januszkowice i Opacionkę do Domu Ludowego w Opacionce. Przemarszowi przyglądali się z wielkim zainteresowaniem mieszkańcy obu wiosek. Zwieńczenie wydarzenia nastąpiło w Domu Ludowym w Opacionce, gdzie miało miejsce przedstawienie tematycznie związane z ekologią, wystawa prac uczniów biorących udział we wcześniej przeprowadzonym konkursie plastycznym oraz wręczenie dyplomów i nagród autorom najciekawszych prac.

            W marcu, maju i czerwcu panie z oddziałów przedszkolnych zorganizowały dla maluchów trzy ekologiczne dni: Dzień Ziemi, Dzień Wody i Dzień Powietrza. Podczas Dnia Ziemi dzieci przyszły do szkoły ubrane na zielono, rozmawiały o pięknie otaczającej nas przyrody i o potrzebie dbania o nią, wykonywały wiosenne kwiaty metodą wydzieranki, oglądały film przyrodniczy, śpiewały piosenki o wiosennej przyrodzie, wykonywały zielone gaiki z gałązek i bibuły.

Podczas Dnia Wody ubrania dzieci były w kolorze niebieskim. Panie przedszkolanki odbyły z dziećmi pogadankę na temat roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin oraz potrzeby dbania o jej czystość i oszczędnego z niej korzystania. Potem dzieci wykonywały z niebieskiego papieru kropelki wody i ozdabiały je, uczestniczyły w doświadczeniu prezentującym obieg wody w przyrodzie, na koniec wyszły w teren w celu obejrzenia stanu pobliskiej rzeki.

Stroje dzieci w Dniu Powietrza miały kolor żółty. ,,Żółta” gromadka obejrzała filmik prezentujący wykorzystywanie wiatru jako źródła odnawialnej energii, uczestniczyła w pogadance na temat zanieczyszczeń powietrza i potrzeby starań o jego czystość, wykonywała z kolorowego papieru wiatraki, natomiast ostatnią czynnością było wyjście w teren i obserwacja zachowania wiatraków na wietrze.

            Kolejnym działaniem były ekologiczne wycieczki. Wzięli w nich udział uczniowie młodszych i starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Ich nadrzędnym celem było ukazywanie dzieciom i młodzieży piękna przyrody i jej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie człowieka oraz pokazywanie pozytywnych oddziaływań człowieka na przyrodę.

            Uczniowie młodszych i starszych klas szkoły podstawowej udali się na wycieczkę ekologiczną do oczyszczalni ścieków w Jaśle. Jej celem było poznanie pracy oczyszczalni oraz jej znaczenia dla ochrony środowiska. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Podczas wycieczki poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Dzieci miały okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych. Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie do użycia. W Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego dzieci miały okazję obejrzeć film pokazujący piękno przyrody naszego pobliskiego Parku, a następnie uczestniczyły w trzydziestominutowym spektaklu przyrodniczym obrazującym historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. Na wystawie mogły zobaczyć rekonstrukcje środowiska naturalnego, a dzięki multimedialnej formie tej prezentacji wszystkie zachwycały się fauną i florą Parku ", wędrując" poprzez cztery pory roku. Po zakończonej prezentacji dzieci miały możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na zainstalowanych w sali urządzeniach multimedialnych. Kolejnym etapem zwiedzania Ośrodka Edukacyjnego była ekspozycja poroży jeleni i saren oraz czaszek wybranych ssaków żyjących na terenie Magurskiego Parku Narodowego oraz ekspozycja pni drzew, które ułożone są od najczęściej do najrzadziej spotykanych na terenie Parku.

            Uczniowie klasy V i VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych pt. "Tropy zwierząt i ślady zwierząt". Podczas zajęć uczyli się rozpoznawania tropów zwierząt leśnych, dowiedzieli się także, w jaki sposób rozpoznać obecność zwierząt w lesie, a także wcielali się w postać Tropiciela, którego zadaniem było wytropienie kilku gatunków zwierząt występujących w Magurskim Parku Narodowym. Po zwiedzeniu ośrodka młodzi turyści udali się wraz z przewodnikami na ścieżkę przyrodniczą Kiczera położoną w rejonie nieistniejącej wsi żydowskiej, 5 kilometrów na południe od Krempnej. Na jedenastu przystankach, które położone są na 2,5 kilometrowej ścieżce, mogli zobaczyć ślady historii – dawnych mieszkańców tych terenów, a także różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku, o których opowiadali przewodnicy. Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i mnóstwa nowych wiadomości na temat przyrody regionu, w którym mieszkają.

            Z kolei młodzież gimnazjalna w Magurskim Parku Narodowym wzięła udział w projekcji filmu, który opowiadał o historii kształtowania się obecnego krajobrazu Beskidu Niskiego oraz w prezentacji multimedialnego spektaklu przyrodniczego w sali ekspozycyjnej. Następnie uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych pt. "Monitoring zwierząt". Uczniowie zobaczyli sprzęt stosowany do monitoringu zwierząt w MPN, zapoznali się z celem i zasadami podejmowania takich działań oraz samodzielnie przeanalizowali wyniki monitoringu i wyciągnęli wnioski z obserwacji. Kontynuacją wyjazdu gimnazjalistów była wycieczka do wnętrza największej w Polsce zapory i elektrowni wodnej. Uczniowie obejrzeli film dydaktyczny na temat funkcjonowania elektrowni wodnej i źródeł energii odnawialnej oraz zwiedzili wnętrze zapory w Solinie.

            Kolejnym działaniem w ramach projektu było zorganizowanie prelekcji i warsztatów ekologicznych dla przedszkolaków, uczniów młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, dla uczniów gimnazjum oraz dla rodziców. W tym celu została nawiązana współpraca z pracownikami Urzędu Miasta Brzostek zajmującymi się ochroną środowiska oraz ze Stowarzyszeniem ,,EKOSKOP” z Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie. W kwietniu uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które przeprowadzili dla nich pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku zajmujący się problemami ochrony środowiska. Podjęli oni  tematykę segregacji śmieci, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych naszej planety, m.in. wody, właściwego obchodzenia się ze zużytymi bateriami czy telefonami komórkowymi. Na zakończenie warsztatów uczniowie brali udział w ciekawych konkursach i otrzymali nagrody w postaci ekologicznych gadżetów. Ponadto wszyscy uczniowie oraz nauczyciele stali się posiadaczami ekologicznych toreb na zakupy ze zobowiązującym napisem: ,,Gmina Brzostek dba o środowisko”.

            Grupa ,,EKOSKOP” w klasach młodszych i przedszkolu zrealizowała warsztaty „teatrzyku walizkowego”, w którym głównymi bohaterami były małe lisy: Różyczka i Róziu. Lisy wraz z dziećmi uczyły się segregować odpady i przestrzegały bohatera bajki – dziadka - przed paleniem śmieci. Warsztaty poświęcone były zanieczyszczeniu powietrza, więc nie zdziwiło, że największe wrażenie zrobiła na dzieciach chmura smogu z komina dziadkowego pieca do palenia śmieci. Na końcu warsztatu uczniowie składali pudełka do „domowego zbierania zużytych baterii”. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej zapoznali się z problemem utraty bioróżnorodności i potrzeby działań na rzecz zachowania zróżnicowania biologicznego. Warsztaty laboratoryjne zawsze są ciekawe, a podglądanie życia skorpiona i karaczanów może być początkiem biologicznej pasji. Uczniowie klas gimnazjalnych z prezentacji multimedialnej dowiedzieli się, co to jest smog, jakie są przyczyny jego powstawania i co możemy zrobić, by unikać jesiennego i zimowego zanieczyszczenia powietrza. W dyskusji stało się jasne, że to nieodpowiedzialni użytkownicy pieców c.o. palący tani węgiel, muł węglowy i plastikowe odpady są odpowiedzialni za alarmujący stan naszej atmosfery. Wielu uczniów było zdumionych, że Polska ma najgorsze powietrze w Europie! Na zakończenie warsztatów uczniowie obejrzeli film „Sekretne życie drzew” i zasadzili przy szkole 10 drzew. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych również rodzice uczestniczyli w warsztatach poświęconych alarmującemu problemowi zanieczyszczenia powietrza poprzez palenie w piecach c.o. nieodpowiednim węglem oraz różnego rodzaju odpadami, w tym plastikami.

            W trakcie trwania projektu uczniowie zbierali zużyte baterie i plastikowe nakrętki. Gromadzili je w domu, a potem sukcesywnie przynosili do szkoły i oddawali opiekunom Samorządu Uczniowskiego, którzy przekazali je odpowiednim instytucjom zajmującym się tego typu odpadami. To działanie miało na celu wdrożenie młodych do segregacji odpadów.

            Ostatnim działaniem było wydanie specjalnego numeru szkolnej gazetki ,,Lider” poświęconego w całości realizacji projektu ekologicznego. W piśmie tym uczniowie opisują wydarzenia ekologiczne, w których brali udział oraz dzielą się z innymi swoimi wrażeniami.

            Projekt dobiegł końca, ale mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do polepszenia stanu naszego środowiska naturalnego. Ochrona środowiska to w dzisiejszych czasach niezwykle istotna sprawa. Świadomość ekologiczna wielu ludzi, zarówno tych młodych, jak i tych starszych pozostawia wciąż wiele do życzenia, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest podejmowanie tego typu działań, które mają na celu troskę o poszanowanie przyrody, od której człowiek jest przecież uzależniony. Dlatego apelujemy jednym z haseł, które pojawiło się na happeningu: ,,ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!”

 

Marta Karmelita

 

 

 

NIEZAPOMNIANA WYCIECZKA DO WARSZAWY

       W dniach 19-21 czerwca uczniowie naszego gimnazjum i szóstoklasiści  wraz z nauczycielami - opiekunami oraz panią Jolą- pilotem Biura Turystycznego JOLANDA uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy.

       Po nieco męczącej nocnej podróży około godziny 8 przybyli na miejsce, aby zwiedzić najpiękniejsze i najważniejsze obiekty w naszej stolicy.

   Zgodnie z programem wycieczki zwiedzanie rozpoczęli od Muzeum Powstania Warszawskiego, które poświęcone jest wydarzeniom sierpnia i września 1944 roku. Dzięki przewodnikowi poznali tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę.  Ci kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta, dla których najważniejszą wartością w życiu  była Ojczyzna, są doskonałym wzorem dla współczesnej młodzieży. Uczestnicy wycieczki z przejęciem wysłuchali wzruszających i dramatycznych historii oraz mieli okazję do pogłębienia wiedzy historycznej, zbierając na trasie kartki z kalendarza powstańca i inne ciekawe materiały.

        Następnie wszyscy zwiedzili Zespół Pałacowo- Parkowy w Łazienkach. Podziwiali  między innymi piękny Pałac na Wyspie, Pałac Myślenicki, oglądali pomniki wielkich Polaków – Chopina,

Piłsudskiego. Później udali sie na Powązki, gdzie znajdują się groby żołnierzy i zasłużonych Polaków oraz mogiły ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Po wyczerpującym dniu uczestnicy wycieczki udali się na smaczną obiadokolację i nocleg w hotelu „Perła Leśna”  w podwarszawskim Nadarzynie.

        Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od nieplanowanego spotkania z posłem z naszego regionu. Pan Jan  Warzecha opowiedział młodzieży o tym, jak został posłem na Sejm RP, na czym polega jego praca i zachęcał uczniów do pracy społecznej. Na koniec wręczył wszystkim  drobne pamiątki. Po  zrobieniu wspólnego zdjęcia  i pożegnaniu z posłem uczestnicy wycieczki zwiedzili budynek Sejmu RP, gdzie wysłuchali fragmentu odrad z udziałem marszałka i innych znanych z telewizji posłów.                                                     Następnie udali sie na Stadion Narodowy i wraz z panią przewodnik przeszli trasę „Piłkarskie Emocje”. Mieli okazję zająć miejsce na trybunach, zobaczyć stroje wielkich polskich piłkarzy,  obejrzeć szatnię, salę , gdzie sportowcy udzielają wywiadów,  i inne pomieszczenia.

Kolejnym punktem wycieczki było Centrum Nauki Kopernik, gdzie zwiedzający mają możliwość wykonywania samodzielnie różnych eksperymentów i odkrywania praw natury. Po zabawie połączonej z edukacją wszyscy udali się do Planetarium, a tam uczestniczyli w wyprawie kosmicznej na Marsa oraz obejrzeli seans „ Astronauta 3D”.

 Po pasjonującym dniu zwiedzający znów wrócili do bazy noclegowej, gdzie mieli doskonałe warunki do zabawy i odpoczynku.

      W trzecim dniu uczestnicy wycieczki pojechali do Zamku Królewskiego , gdzie podziwiali piękne eksponaty zgromadzone przez króla Stanisława Poniatowskiego, który zasłynął jako znawca sztuki. Wspaniałą kolekcję słynnych obrazów znanych z podręczników i lekcji szkolnych młodzież mogła oglądać na żywo, sprawdzając swoją wiedzę historyczną i odpowiadając na pytania przewodnika.

Dalsza część zwiedzania miała miejsce w czasie spaceru po Rynku Starego Miasta i ulicach Warszawy, gdzie można było zobaczyć znane pomniki, kościoły i inne ważne  obiekty.

Zwiedzający odwiedzili też Grób Nieznanego Żołnierza i obserwowali zmianę warty oraz dowiedzieli się, że żołnierze pełnią tu służbę przez całą dobę.

Na koniec pobytu w stolicy wszyscy jeszcze raz podziwiali piękno Warszawy z tarasu widokowego na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

      Wieczorem uczestnicy wycieczki pożegnali Warszawę i ruszyli w drogę.                  

Wrócili do domu zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi, pełni nieapomnianych wrażeń i nowych wiadomości.

 

NAKRĘTKI DLA KAMILA

 

   Dobiegła końca na ten rok szkolny, akcja realizowana przez Samorząd Uczniowski „ I Ty możesz pomóc Kamilowi” - polegająca na zbiórce nakrętek. W akcję tę włączamy się już po raz czwarty. W pierwszym roku zebraliśmy  trzy worki nakrętek, obecnie nasi uczniowie zgromadzili trzynaście pełnych worków. Bardzo cieszymy się, że w akcję włącza się coraz więcej uczniów, nawet najmłodsi – dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy w ten sposób chcą pomóc Kamilowi w jego leczeniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH I ICH RODZICÓW

 

24 maja 2017 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie. Warsztaty te to jedno z działań, jakie podejmują nauczyciele wraz z uczniami, realizując projekt grantowy pt. ,,Teraz czas na ekologię!” w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

W klasach młodszych zrealizowano warsztaty „teatrzyku walizkowego”, w którym głównymi bohaterami były małe lisy: Różyczka i Róziu. Lisy wraz z dziećmi uczyły się segregować odpady i przestrzegały bohatera bajki – dziadka - przed paleniem śmieci. Warsztaty poświęcone były zanieczyszczeniu powietrza, więc nie zdziwiło, że największe wrażenie zrobiła na dzieciach chmura smogu z komina dziadkowego pieca do palenia śmieci. Na końcu warsztatu uczniowie składali pudełka do „domowego zbierania zużytych baterii”.

Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej zapoznali się z problemem utraty bioróżnorodności i potrzeby działań na rzecz zachowania zróżnicowania biologicznego. Warsztaty laboratoryjne zawsze są ciekawe, a podglądanie życia skorpiona i karaczanów może być początkiem biologicznej pasji – mamy takie przekonanie i nadzieję.

Uczniowie klas gimnazjalnych z prezentacji multimedialnej dowiedzieli się, co to jest smog, jakie są przyczyny jego powstawania i co możemy zrobić, by unikać jesiennego i zimowego zanieczyszczenia powietrza. W dyskusji stało się jasne, że to nieodpowiedzialni użytkownicy pieców c.o. palący tani węgiel, muł węglowy i plastikowe odpady są odpowiedzialni za alarmujący stan naszej atmosfery. Wielu uczniów było zdumionych, że Polska ma najgorsze powietrze w Europie! Na zakończenie warsztatów uczniowie obejrzeli film „Sekretne życie drzew” i zasadzili przy szkole 10 drzew.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych również rodzice uczestniczyli w warsztatach poświęconych alarmującemu problemowi zanieczyszczenia powietrza poprzez palenie w piecach c.o. nieodpowiednim węglem oraz różnego rodzaju odpadami, w tym plastikami.

Należy również wspomnieć, że w kwietniu nasi uczniowie uczestniczyli w podobnych warsztatach, które przeprowadzili dla nich pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzostku zajmujący się sprawami ochrony środowiska. Podjęli oni  tematykę segregacji śmieci, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych naszej planety, m.in. wody, właściwego obchodzenia się ze zużytymi bateriami czy telefonami komórkowymi. Na zakończenie warsztatów uczniowie uczestniczyli w ciekawych konkursach i otrzymali nagrody w postaci ekologicznych gadżetów. Ponadto wszyscy uczniowie oraz nauczyciele stali się posiadaczami ekologicznych toreb na zakupy ze zobowiązującym napisem: ,,Gmina Brzostek dba o środowisko”.

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania przyczynią się do polepszenia stanu naszego środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH DO TARNOWCA.

 

31 maja dzieci z klasy III , które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., wraz ze swoimi rodzicami, księdzem proboszczem i wychowawczynią udały się do Sanktuarium Matki Bożej  Zawierzenia w Tarnowcu, aby uczestniczyć w pielgrzymce dziękczynnej za pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii.  Po przybyciu na miejsce cała grupa pielgrzymów udała się na Kalwarię Dzieci Nienarodzonych, aby podziękować Panu Bogu oraz Rodzicom za życie. O godzinie 11:00 rozpoczęła się  uroczysta Msza św.,( wzięło w niej udział około czterysta dzieci z naszej diecezji) której przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po Mszy św. przy Sanktuarium był poczęstunek dla wszystkich uczestników. Na koniec dzieci mogły zakupić sobie różne upominki na odpustowych kramach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z MATEMATYKI

 

Zadania długoterminowe to ciekawa forma pracy uczniów, która wymaga zastanowienia się i zaplanowania, jaka wiedza będzie potrzebna uczniowi do rozwiązania, wyszukania dodatkowych informacji z różnych źródeł, opracowania ich w interesującej formie. Duże znaczenie ma też umiejętność pracy w zespole.  

Uczniowie klasy III g musieli wytężyć swą wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i organizacyjne realizując na lekcjach matematyki różne zadania projektowe.

Zrealizowano dwa projekty w zespołach 4-osobowych. Projekt I nosił tytuł „Wstęga Mobiusa – jednostronna powierzchnia”. Projekt II dotyczył brył platońskich. Obydwa tematy zostały ciekawie opracowane teoretycznie w formie plakatów i praktycznie. Wszystkie materiały wytworzone podczas realizacji projektu zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Można tam więc obejrzeć modele pięciu brył platońskich, sklejonych z siatek oraz trzech brył wykonanych metodą orgiami modułowego. Każdy chętny może również wykonać rozmaite eksperymenty ze wstęgą Mobiusa i zbadać jej matematyczne własności.

 

 

 

WYCIECZKA DO STOBIERNEJ I STAREJ WSI

 

Dnia 26 maja dzieci z klas młodszych i z oddziałów przedszkolnych oraz kilkoro 5-klasistów były w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej. Najpierw zwiedziły gród, a następnie uczestniczyły w warsztatach: kulinarnych, kuglarskich i łuczniczych. Wyposażeni w drewniane włócznie, miecze i sztylety (pamiątki) pojechali do Starej Wsi na piknik żołnierski 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, podczas którego odbyły się pokazy sprzętu wojskowego, występy wojskowych i regionalnych zespołów artystycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZACZYTANA SZKOŁA W JANUSZKOWICACH

 

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Zaczytana Szkoła” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Głównym jego celem było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Regulamin konkursu zawierał różnorodne typy zadań, np. przeprowadzenie konkursu czytelniczego, plastycznego, literackiego, udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji czytelnictwa, zorganizowanie szkolnego dnia wspólnego czytania, zapoznanie uczniów z pracą bibliotekarza i pisarza.

Ciekawe zadania  stwarzały możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów w różnym wieku, od przedszkola do gimnazjum. Były również okazją do pogłębiania współpracy z rodzicami.  Dzięki częstemu obcowaniu z książką uczestnicy konkursu mogli  rozwijać swoje talenty i zdolności, nie ponosząc żadnych kosztów.

  Wszystkie zrealizowane przez uczniów i nauczycieli zadania konkursowe otrzymały wysoką ocenę jury, która była warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana Szkoła”. Organizatorem konkursu w szkole była p. Celina Węgrzyn.

 

WEJDŹ DO WNĘTRZA ZAPORY

W ramach realizacji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia uczniowie naszej szkoły wyruszyli na wycieczki.

Wycieczka gimnazjalistów rozpoczęła się wizytą w Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, gdzie młodzież wzięła udział w projekcji filmu, który opowiadał o historii kształtowania się obecnego krajobrazu Beskidu Niskiego oraz w prezentacji multimedialnego spektaklu przyrodniczego w sali ekspozycyjnej. Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych pt. "Monitoring zwierząt". Uczniowie mieli okazję zobaczyć sprzęt stosowany do monitoringu zwierząt w MPN, zapoznać się z celem i zasadami podejmowania takich działań oraz samodzielnie przeanalizować wyniki i wyciągnąć wnioski.

Kontynuacją wyjazdu była wycieczkę do wnętrza największej w Polsce zapory i elektrowni wodnej. Uczniowie obejrzeli film dydaktyczny na temat funkcjonowania elektrowni wodnej i źródeł energii odnawialnej oraz zwiedzili wnętrze zapory w Solinie. Trasa wycieczek prowadziła przez hale elektrowni do wnętrza zapory sześć metrów poniżej dna Zalewu Solińskiego. Tam temperatura wynosi sześć stopni Celsjusza. Wewnątrz zapory jest 2,5 kilometra korytarzy służących do kontroli tego sztucznego zbiornika wodnego. Uczniowie zapoznali się również z danymi technicznymi oraz funkcjami zapory. Omówiony zostały wpływ tej budowli hydrologicznej na środowisko przyrodnicze. Niestety, pogoda tego dnia nie dopisała.

 

ZAJĘCIA TERENOWE I WARSZTATY W MAGURSKIM PARKU NARODOWYM

 

5 maja uczniowie szkoły podstawowej wyruszyli na wycieczkę do Krempnej. Na początku wizyty w Ośrodku Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego dzieci miały okazję obejrzeć film pokazujący piękno przyrody naszego pobliskiego Parku, a następnie uczestniczyły w trzydziestominutowym spektaklu przyrodniczym obrazującym historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. Na wystawie można było zobaczyć rekonstrukcje środowiska naturalnego, a dzięki multimedialnej formie tej prezentacji, wszyscy mogli zachwycać się fauną i florą Parku "wędrując" poprzez wszystkie cztery pory roku. Po zakończonej prezentacji można było sprawdzić zdobytą wiedzę na zainstalowanych w sali urządzeniach multimedialnych. Kolejnym etapem zwiedzania Ośrodka Edukacyjnego była ekspozycja poroży jeleni i saren oraz czaszek wybranych ssaków żyjących na terenie Magurskiego Parku Narodowego oraz wystawa pni drzew, które ułożone są od najczęściej do najrzadziej spotykanych na terenie Parku.

Uczniowie klasy V i VI mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych pt. "Tropy zwierząt i ślady zwierząt". Podczas zajęć uczyli się rozpoznawania tropów zwierząt leśnych, dowiedzieli się także, w jaki sposób rozpoznać obecność zwierząt w lesie, a także wcielali się w postać Tropiciela, którego zadaniem było wytropienie kilku gatunków zwierząt występujących w Magurskim Parku Narodowym.

Po zwiedzeniu ośrodka młodzi turyści udali się wraz z przewodnikami na ścieżkę przyrodniczą Kiczera położoną w rejonie nieistniejącej wsi Żydowskiej, 5 kilometrów na południe od Krempnej. Na jedenastu przystankach, które położone są na 2,5 kilometrowej ścieżce, uczniowie mogli zobaczyć ślady historii – dawnych mieszkańców tych terenów, a także różnorodne siedliska i zbiorowiska roślinne istniejące w Parku, o których opowiadali przewodnicy.

Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i mnóstwo nowych wiadomości na temat przyrody regionu, w jakim mieszkają.

K. P-N

 

 

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W ramach autorskiego projektu edukacyjnego pt. "Teraz czas na ekologię!" realizowanego w naszym zespole podejmujemy wiele działań, by rozwinąć w dzieciach postawy proekologiczne. Tym razem uczniowie klas II i III szkoły podstawowej udali się na wycieczkę ekologiczną do oczyszczalni ścieków w Jaśle. Celem wycieczki było poznanie pracy oczyszczalni oraz jej znaczenia dla ochrony środowiska. Dzieci zdobyły wiadomości na temat wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Podczas wycieczki poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. Dzieci miały okazję obserwować pracę tych bakterii w specjalnych zbiornikach wodnych. Dzięki tej wycieczce uczniowie uzmysłowili sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie do użycia.

Wycieczki zostały zorganizowane z funduszy pozyskanym na realizację projektu.  K. P-N

 

 

 

 

DEBATY OKSFORDZKIE

 

            05 maja 2017 r. nasi gimnazjaliści w składzie: Anna Zegarowska, Urszula Przewięda, Paulina Chajec, Kamila Kowalska i Mateusz Karmelita w Domu Kultury w Brzostku po raz kolejny debatowali. Tym razem pochylali się wraz z gimnazjalistami z Siedlisk Bogusz nad tezą: ,,Lepiej pracować za granicą niż w Polsce”. Dyskusja była zacięta i rzeczowa. Naszej drużynie przypadło w udziale zaoponować tezę, czyli udowodnić, że jednak lepiej pracować w Polsce niż za granicą, co w dzisiejszych czasach, kiedy wyjazdy do pracy za granicą stały się tak powszechne, nie było łatwe.  Decyzją jurorów minimalną liczbą punktów musieliśmy ustąpić naszym przeciwnikom, co jednak nie świadczy o tym, że do dyskusji byliśmy gorzej przygotowani. Jak w każdej rywalizacji muszą być wygrani i przegrani. Tak też było i tym razem. Słowa uznania w stronę naszych debatantów skierowała Pani Dyrektor Ewa Ziaja, która uważnie śledziła tok debaty. Wyraziła przekonanie, że trening czyni mistrza i następnym razem będzie jeszcze lepiej! My też mamy taką nadzieję!

 

HAPPENING EKOLOGICZNY

ZORGANIZOWANY PRZEZ UCZNIÓW

 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

 

            04 maja 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach zorganizowali  happening ekologiczny. Było to jedno z zadań, jakie realizujemy w ramach konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ- SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia. Realizacja tego projektu, który nosi tytuł: ,,Teraz czas na ekologię!”, ma na względzie przede wszystkim uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom naszej społeczności lokalnej, jak ważne jest poszanowanie środowiska naturalnego, w którym żyjemy oraz eliminowanie zachowań przynoszących szkodę temu środowisku. Wszyscy, tj. dzieci przedszkolne, uczniowie klas młodszych i starszych wraz z wychowawcami, od jakiegoś czasu bardzo starannie przygotowywali się do tego wydarzenia. Opracowywali repertuar wokalny, hasła promujące ekologię, transparenty, gadżety oraz kolorowe stroje. Ponadto rozesłali zaproszenia do lokalnych władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Miasta Brzostek zajmujących się ochroną środowiska.

            W wyznaczonym dniu o godz. 10.30 barwny korowód wyruszył spod budynku szkoły i udał się drogą prowadzącą przez Januszkowice i Opacionkę do Domu Ludowego w Opacionce. Przemarszowi przyglądali się z wielkim zainteresowaniem mieszkańcy obu wiosek. Zwieńczenie wydarzenia nastąpiło w Domu Ludowym w Opacionce, gdzie miało miejsce przedstawienie tematycznie związane z ekologią, wystawa prac uczniów biorących udział we wcześniej przeprowadzonym konkursie plastycznym pt. ,,Bądź eko! Myśl eko!” oraz wręczenie dyplomów i nagród autorom najciekawszych prac.

            Ochrona środowiska naturalnego to w dzisiejszych czasach niezwykle istotna sprawa. Świadomość ekologiczna wielu ludzi, zarówno tych młodych, jak i tych starszych pozostawia wciąż wiele do życzenia, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest podejmowanie tego typu działań, które mają na celu troskę o poszanowanie przyrody, od której człowiek jest przecież uzależniony. Dlatego apelujemy jednym z haseł, które pojawiło się na happeningu: ,,ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!”

 

 Marta Karmelita

 

 

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI

 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DĘBICY

 

            W dniu 11 kwietnia br. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy – brygadier Zdzisław Wanat i aspirant sztabowy Ryszard Maziarka przeprowadzili dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej prelekcję profilaktyczną nt.  najczęstszych  przyczyn zatruć czadem oraz szkodliwości dla ludzi i środowiska wypalania suchych traw. Następnie uczniowie obejrzeli filmiki profilaktyczne tematycznie związane z prelekcją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE „DZIECKO W CYBERPRZESTRZENI”

 

    W ostatnim czasie, w mediach, pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z gier komputerowych. Mając na uwadze te informacje, w szkole zostały podjęte działania zapobiegawcze, a jednym z nich było zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Odbyły się one 3 kwietnia. Zostały przeprowadzone przez przedstawicielkę firmy „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Celem tych zajęć było ukazanie uczniom pozytywnej strony korzystania z Internetu, ale przede wszystkim uświadomienie im zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w Sieci.

Efektem tych zajęć jest wypracowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania

z Internetu oraz reagowania w sytuacji cyberprzemocy.

Uczniowie muszą wiedzieć, że nie wszystko, co pojawia się w Sieci, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  W  NASZEJ  SZKOLE

      03 – 05.04.2017r

     ( poniedziałek, wtorek, środa )

 

 

                       Poniedziałek  03.04.2017r.

Gimnazjum                                                                                    Szkoła Podstawowa

8:00-9:00                                                                                     9:30-10:30

Zajęcia z profilaktyki w szkole                                                        Zajęcia z profilaktyki w szkole

9:05-9:30                                                                                     10:35-11:00

Przejście do kościoła pod opieką nauczycieli                                   Przejście do kościoła pod opieką nauczycieli

9:30                                                                                               11:00

Nabożeństwo z nauką            ]                                                         Nabożeństwo z nauką

                     

 

                    Wtorek  04.04.2017r.

 

8:00-8:45 – prelekcja ekologiczna dla uczniów Szkoły Podstawowej

8:45-9:30 – uczniowie Szkoły Podstawowej zajęcia z wychowawcami

8:45-9:30 -  prelekcja ekologiczna dla uczniów Gimnazjum

9:30          – Droga Krzyżowa od szkoły do kościoła 

Około godz. 10:30 - w kościele nauka dla wszystkich uczniów

                        

                   Środa  05.04.2017r.

 

9:00 – 17:00  Spowiedź  Św.

10:00 – Nauka dla wszystkich uczniów

 

 

 

POWITANIE WIOSNY

 

     21 marca to pierwszy dzień wiosny. Ten dzień w oddziałach przedszkolnych był nieco inny niż zwykle. Kolorem dominującym w salach była zieleń – dzieci ubrały się w tym dniu na zielono. W ramach zajęć wykonały piękne prace plastyczne „Kwiaty wiosenne”.

Po obiedzie dzieci wraz z nauczycielami wyszły na spacer pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Podczas spaceru, nad rzeką, zostały spalone słomiane kukły symbolizujące zimę. Towarzyszyły temu piosenki i przywoływanie wiosny. Do szkoły  przedszkolaki wróciły z kolorowym gaikiem mając nadzieję, że wiosna zagości już na dobre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO BÓBRKI

 

14 marca 2017 r. uczniowie klas II i III szkoły podstawowej wybrali się na wycieczkę do Bóbrki. Celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. W trakcie trwania wycieczki uczniowie oglądali i podziwiali jedyne w swoim rodzaju kopanki "Franek" z 1860 roku i "Janina" z 1878 roku, które nadal produkują olej skalny. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudził "Dom Łukasiewicza". Uczniowie zwiedzili dawną aptekę, laboratorium i dworski salonik. Mieli okazję oglądać i podziwiać niesamowitą kolekcję lamp naftowych. Niezwykłą atrakcją dla dzieci okazała się sala badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie mogli poznać w prosty i przystępny sposób proces wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geozoficznych, aż po odbiór docelowy, ze złoża do naszych domów. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach pt.: "Jak wynaleziono lampę naftową? Historia oświetlenia". Była to lekcja w formie krótkiego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz z bezpośrednią prezentacją wybranych eksponatów, prowadzona w sali audiowizualnej, zakończona wykonaniem lampy naftowej z papieru.

K. P-N

 

„KSIĘGA LASU” W TEATRZE im. L. SOLSKIEGO W TARNOWIE

 

     8 marca 2017r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych pojechały do Tarnowa do teatru na spektakl „Księga lasu”. Ta teatralno-muzyczna baśń, w atrakcyjnej

i interaktywnej formie przedstawia wartości, które w życiu są bardzo ważne: miłość, mądrość i uczciwość. Zawiera ona również przesłanie ekologiczne, które podkreśla potrzebę życia zgodnie z naturą. Atutami przedstawienia są: pomysłowe, przyciągające uwagę stroje oraz scenografia. Ta mądra opowieść, w kolorowej oprawie plastycznej, przeplatana piosenkami wpadającymi w ucho spodobała się naszym dzieciom. Była to dla nich niecodzienna baśniowa lekcja ekologii.

 

 

KONKURS RECYTATORSKI

 

            Dnia 27 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski ,, Wiersze  Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” zorganizowany przez zespół nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Do konkursu przystąpiło 16 dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych.

            Celem konkursu było zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich i rozwijanie czytelnictwa.

            Wszyscy mali artyści z przejęciem prezentowali wybrane przez siebie wiersze. Nagradzani byli gromkimi brawami publiczności, wśród której byli też rodzice występujących dzieci.

            Jury w składzie: p. Celina Węgrzyn, p. Marta Karmelita oraz p. Paweł Wiejowski z uwagą wysłuchali młodych recytatorów i wyłonili następujących zwycięzców:

 

I kategoria (4-latek):

Maciej Stasiowski

 

II kategoria (5 i 6-latki):

I miejsce:  Kacper Stasiowski

II miejsce:  Izabela Machowska

III miejsce: Wiktoria Łukowicz

 

III Kategoria ( klasy młodsze):

I miejsce: Julita Magiera kl. III

II miejsce: Julia Kowalska kl. III

III miejsce: Nadia Brągiel kl. III

 

            Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez sklepik szkolny.

 

 

 

,,MAŁE SZKOŁY PODSTAWOWE NA PODKARPACIU” - KONFERENCJA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W RZESZOWIE

 

 

            17 lutego 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 miało miejsce spotkanie poświęcone małym szkołom na Podkarpaciu w świetle aktualnej reformy oświatowej.

            Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty w debacie brali udział zainteresowani dyrektorzy szkół, przedstawiciele rodziców oraz samorządowcy zatroskani o losy małych szkół podstawowych w województwie podkarpackim. W spotkaniu tym uczestniczyły również Ewa Ziaja – dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach oraz Marta Karmelita, która reprezentowała rodziców.

            W pierwszej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z sytuacją małych szkół podstawowych na Podkarpaciu w kontekście ilościowym i jakościowym. Następnie miała miejsce dyskusja panelowa dotycząca możliwości małych podkarpackich szkół podstawowych obecnie i w przyszłości, których w skali kraju w naszym województwie jest najwięcej.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni w sali kolumnowej wzięli udział w debacie pt.  ,,Mała szkoła na Podkarpaciu na co dzień”, podczas której zabierali głos dyrektorzy szkół, samorządowcy i rodzice, przedstawiając problemy, z jakimi borykają się na co dzień prowadzone przez nich lub bliskie ich sercom małe placówki oświatowe.

            Okazuje się, że problemy wszędzie takie same lub podobne. Należą do nich w głównej mierze skromne fundusze na zapewnienie właściwych warunków do funkcjonowania lub zagrożenie likwidacją z wyżej wspomnianych przyczyn.

            Pocieszające jest jednak to, że zarówno Pani Wojewoda, jak i Pani Kurator wyrażają sens i zasadność istnienia małych szkół, gdyż to one są niejednokrotnie ośrodkami kulturotwórczymi w środowiskach, w których istnieją, tj. środowiskach wiejskich. Jednak przede wszystkim małe szkoły są w stanie zapewnić optymalny i prawidłowy rozwój dziecku, które, będąc na pewnym etapie rozwoju, potrzebuje bliskości, ciepła, wsparcia i serdeczności, które nie chce i nie powinno być anonimowe, gdyż, patrząc z psychologicznego punktu widzenia, w dużej szkole czuje się osamotnione, zagubione i anonimowe, podobnie jak w sieci. To może powodować zaburzenia natury psychologicznej wymagające pomocy terapeutycznej. Zatem reasumując, istnienie małych szkół mimo wielu barier finansowych, na które trzeba znaleźć sensowne rozwiązanie, jest w pełni uzasadnione!

 

                                                                                                                                                        M. Karmelita

 

 

KLASY MŁODSZE I PRZEDSZKOLE W TEATRZE MASKA W RZESZOWIE

 

8 lutego 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 6 – latków i klas młodszych wyjechały do teatru „Maska” na spektakl pt. „Gra” w Rzeszowie. Interaktywny i ciekawy spektakl wciągał widzów w grę, w której nie tylko mogli się świetnie bawić, ale również uczyć zasad bezpieczeństwa. Przez całe przedstawienie najmłodszym wpajany był numer 112, pod którym należy szukać pomocy, kiedy zdarzy się wypadek. Sztuka okraszona była również prostymi i melodyjnymi tekstami piosenek, łatwymi do zapamiętania, w których pojawiał się ten numer. Przedsięwzięcie to było wspólną inicjatywą wojewody podkarpackiego, dyrektora teatru „Maska” oraz kuratora oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

       31.01.2017r. przedstawicielka firmy „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki

w Krakowie, psychoterapeutka Dorota Grzywacz przeprowadziła w naszej szkole warsztaty

profilaktyczne dla kl.II gimnazjum pt. „Poznajmy się. Integracja klasy”.

Celem tych zajęć było:

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się;

- poznanie się;

- nabycie umiejętności społecznych.

Natomiast rodzice podczas wywiadówki semestralnej mogli uczestniczyć w szkoleniu

„Kurs dialog. Skuteczna komunikacja rodzica z dzieckiem”. W ciekawy i profesjonalny sposób przekazano rodzicom istotne informacje, porady – dlaczego i jak należy rozmawiać z własnym dzieckiem. Zarówno warsztaty dla uczniów jak i szkolenie dla rodziców spotkało się z pozytywnym odbiorem.

 

 

NASZA SZKOŁA LAUREATEM VII EDYCJI KONKORSU GRANTOWEGO – FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII

 

 

     Celem konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska. Tematyka konkursu dotyczy poszanowania przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza, i energii, prowadzenia działań sprzyjających zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i jego cywilizacji na środowisko oraz promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania, polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy). W VII edycji konkursu wpłynęło 111 wniosków konkursowych, z czego tylko 25 zostało nagrodzonych kwotą po 10 000 złotych. Z województwa podkarpackiego nagrodzono 5 projektów, wśród których znalazł się projekt napisany przez nauczycielki Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach – Martę Karmelitę i Katarzynę Pietruchę-Nowak. Nosi on tytuł: „Teraz czas na ekologię !ʺ.  Realizacja tego projektu będzie miała na względzie przede wszystkim uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom społeczności lokalnej, jak ważne jest poszanowanie środowiska naturalnego, w którym żyją oraz eliminowanie zachowań przynoszących szkodę temu środowisku. Dzieci i młodzież wezmą udział w szeregu działań mających na celu promocję ekologii oraz poszerzanie wiedzy na jej temat, m.in. poprzez prelekcje, wykłady, wycieczki i przedstawienia ekologiczne, happeningi. W szkole powstanie również kółko ekologiczne,  które zaprojektuje i wykona skalniak, który upiększy obejście szkoły. Realizacje projektu rozpocznie się w styczniu, a zakończy w czerwcu roku szkolnego 2016/17. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco w trakcie realizacji tego jakże szczytnego i pożytecznego zamierzenia.

                                                                                                                                                    M. Karmelita

 

II KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH

„ŻEBY INNYCH ZAPALAĆ TRZEBA PŁONĄĆ”

 

W dniach 7 i 8 grudnia w Wyższej Szkole Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie odbył się II Kongres Mediatorów Szkolnych pod nazwą - „ŻEBY INNYCH ZAPALAĆ TRZEBA PŁONĄĆ”, zorganizowany w ramach projektu „Szkoła dialogu” realizowanego w okresie od 2016-05-01 do 2016-12-31 przez Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, którego sponsorem był Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

To ważne przedsięwzięcie odbyło się dzięki działaniom komitetu organizacyjnego w składzie: Anna Bentyn, Anna Ficek, Jerzy Śliwa, Marek Zaleśny (starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), Wiesław Pałka, Bogumiła Świderska. Gościem specjalnym tego spektakularnego wydarzenia była Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, która otworzyła Kongres, biorąc czynny udział w jego obradach.

Na tegorocznym kongresie obecni byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i inni zaproszeni goście. Wszyscy dzielili się swoimi doświadczeniami na temat mediacji w bardzo szerokim zakresie oraz ich znaczeniu nie tylko w oświacie, ale również w życiu społecznym. Wystąpienia trenerów i specjalistów w tej dziedzinie dostarczyły nam wszystkim tam zebranym ogromnej wiedzy w temacie mediacji, niezwykłych wrażeń i emocji, które będą bardzo pomocne w organizacji warsztatu pracy przyszłego mediatora.

Podczas kongresu odbyły się: Forum Dyrektorów Szkół z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, praca w zespołach nauczycielskich „Od podstawy do postawy” - opracowanie narzędzi edukacyjnych wdrażania podstaw programowych do procesu kształtowania u uczniów postaw mediacyjnych oraz ich prezentacje, warsztat - „Trenerzy mediacji szkolnych” - planowanie kształcenia i rozwoju, profesjonalny warsztat dla mediatorów szkolnych, warsztat - „Dobry start! Mediacje rówieśnicze –jak to robić” –dobre praktyki podkarpackich klubów mediatora strategie rozwoju mediacji na Podkarpaciu.

Wszystkie, prezentowane powyżej formy kształcenia w kierunku praktykowania mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów, są profesjonalnym warsztatem dla przyszłych mediatorów szkolnych. Mediacje wpisują się również według założeń nowej reformy w oświacie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, które staną się jej stałym elementem w szkołach. Podmiotem wykonawczym tych działań staną się miedzy innymi szkolni mediatorzy (przeszkoleni nauczyciele) oraz mediatorzy rówieśniczy w osobie wyznaczonych i przygotowanych do tego celu uczniów.

Początkiem tych działań stały się w Zespole Szkół w Januszkowicach warsztaty dla wybranej grupy 12 uczniów, które odbyły się w naszej szkole w dniach 12-13 grudnia bieżącego roku pod nazwą "Mediacje rówieśnicze".

Uczestniczyli w nich wybrani uczniowie z klas I i II gimnazjum oraz z klasy VI szkoły podstawowej. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez Panią mediatorkę, profesjonalną trenerkę, która w bardzo ciekawy sposób zapoznała młodzież z zasadami mediacji szkolnych - rówieśniczych. Różnorodne metody, prezentowane w czasie warsztatów pozwoliły wcielić się uczniom nie tyko w rolę mediatora, ale także w role stron konfliktu, wykonując różne symulacje mediacji. Z wywiadu wynika, że młodzi przyszli mediatorzy rówieśniczy z zapałem podchodzą do tematu i deklarują chęć wykonywania tych działań w naszej placówce.

Podsumowując, pozostaję w przekonaniu, że tego rodzaju działania ułatwią komunikację naszej społeczności szkolnej, a tym samym zmniejszą ilość sporów międzyludzkich i uświadomią wielu osobom, że życie ogólnie jest bardzo proste i nie należy je sobie komplikować.

mediator-nauczyciel ZS w Januszkowicach

Stefan Kokoczka

 

 

 

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE - WARSZTATY W NASZEJ SZKOLE

 

W dniu 12 i 13 grudnia bieżącego roku odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat mediacji rówieśniczych. Uczestniczyli w nich wybrani uczniowie z klas I i II gimnazjum oraz z klasy VI. Przeprowadziła je pani mediator, która najpierw wytłumaczyła nam co to są mediacje, powiedziała jakie cechy powinien posiadać mediator oraz na czym polega jego praca. Przygotowała dla nas ciekawe zadania, abyśmy dowiedzieli się np. jak odróżnić co jest faktem, a co naszą własną interpretacją. Rozwiązywanie zadań nie sprawiło nam problemów.      W drugim dniu warsztatów sami mogliśmy wcielić się w role mediatorów. Odpowiednio ustawiliśmy stoliki, poczym wybraliśmy spośród nas dwóch mediatorów oraz dwie osoby jako strony konfliktu, które wymyśliły sobie jakiś problem. Mediatorzy starali się pomóc rozwiązać ich spór, tak, aby jedna i druga osoba była zadowolona z rozwiązania. Mediator nie mógł im jednak narzucać swojego zdania i był osobą bezstronną. Pomysłów nam nie brakowało, dlatego wykonywaliśmy różne symulacje mediacji.

Tego typu zajęcia bardzo nam się spodobały, pani mediator powiedziała, że świetnie nam poszło. Myślę, że w naszej szkole mogłyby odbywać się mediacje rówieśnicze, by rozwiązywać już jakieś prawdziwe problemy naszej społeczności szkolnej.

Uczennica klasy I gim. Urszula Przewięda

 

 

 

 

 

 

AWANTURKA Z LEŚNEGO PODWÓRKA” W JASIELSKIM DOMU KULTURY

 

13 grudnia dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych uczestniczyły w interaktywnym spektaklu pt. „Awanturka z leśnego podwórka” w wykonaniu aktorów warszawskiej Agencji Artystycznej „Bajlandia”, który odbył się w Domu Kultury w Jaśle.

Była to pełna przygód i humoru bajka, kolorowa i rozśpiewana, w której dzieci brały udział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

Jak co roku 6 grudnia zawitał do nas Św. Mikołaj. Dzieci z radością przywitały gościa, śpiewając przygotowane wcześniej piosenki. W rozdawaniu prezentów pomagali Mikołajowi Diabełek i Śnieżynka. Dzieci mogły zrobić sobie także pamiątkowe zdjęcia. Przedszkolaki szczęśliwe i zadowolone podziękowały Mikołajowi za upominki i poprosiły go, aby znów

w przyszłym roku do nich przyjechał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACJE – LEPSZY SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 

Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów zrzeszone w Polskiej Izbie Mediatorów we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizowało od września 2016 nabór nauczycieli oraz uczniów na cykl szkoleń, dotyczących mediacji szkolnych i rówieśniczych, w ramach projektu „Szkoła Dialogu”. To ciekawe przedsięwzięcie było dedykowane dla szkół gimnazjalnych z województwa podkarpackiego, a ilość miejsc ściśle ograniczona. Ja, jako przedstawiciel Gimnazjum w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach zostałem zgłoszony i zakwalifikowany jako jedyny nauczyciel z Gminy Brzostek do uczestnictwa w tym projekcie.

Szkolenia w ramach „Mediacji Szkolnych” oraz warsztaty nt. konstruowania ugód odbyły się na przełomie października i listopada br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach. Łącznie wzięliśmy udział w trzech 8-dniowych szkoleniach w wymiarze 80 godzin dydaktycznych.

Projekt, w którym miałem okazję wziąć udział, to przedsięwzięcie, ukazujące brak wykorzystywania alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w naszym kraju, w tym mediacji. Dotyczy to sporów w oświacie, jak również w sprawach rodzinnych. Dlatego celem projektu jest aktywizacja społeczności w naszym województwie, pod kątem stosowania mniej drastycznych technik rozwiązywania nieporozumień, które wykorzystywane są w mediacjach.

 

W ramach projektu zostanie jeszcze zorganizowany Kongres Mediatorów Szkolnych w dniach 7-8 grudnia w Rzeszowie z udziałem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Małgorzaty Rauch oraz 9 grudnia 2016 r. w Warszawie, którego celem będzie:

·         promocja mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania konfliktów w oświacie,

·         standaryzacja mediacji w systemie oświaty w tym: mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczych,

·         wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk w szkołach oraz placówkach oświatowych na terenie województwa,

·         usprawnienie mediacji w systemie oświaty - przegląd przepisów prawa oświatowego.

 

Kongres Mediatorów Szkolnych to 3-dniowy cykl wystąpień, debat oraz licznych warsztatów dotyczących alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole. Podczas Kongresu odbędą się również panele poświęcone mediacjom w oświacie, w tym rówieśniczym, warsztat dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów.

Kolejnym etapem projektu będzie zorganizowanie przez Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów zrzeszone w Polskiej Izbie Mediatorów przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2-dniowych warsztatów dla uczniów z wybranych gimnazjów w woj. podkarpackim w zakresie mediacji rówieśniczych oraz negocjacji na terenie danych szkół. Jestem bardzo dumny z faktu, że grupa uczniów z naszej szkoły w Januszkowicach zakwalifikowała się do planowanych szkoleń, które będą miały miejsce w dniach 12-13 grudnia br.

W ostatnich dniach Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty wyraziła duże uznanie dla wszystkich uczestników projektu na stronie internetowej Rzeszowskiego Kuratorium za udział w programie "Szkoła Dialogu", wierząc, że ukończone przez nas szkolenia pozwolą pełnić nam funkcję mediatorów szkolnych.

Podsumowując, muszę stwierdzić, że nabyte przeze mnie wiadomości i umiejętności pomogą mi skutecznie rozwiązywać szkolne konflikty metodą mediacji, pomijając stosowanie bardziej radykalnych sposobów rozstrzygania zaistniałych sporów.

Poznane w trakcie warsztatów różnorodne techniki porozumiewawcze wpłyną pozytywnie na rozwój mojej osobowości, ułatwiając mi codzienne relacje interpersonalne, tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Uczestnictwo w projekcie to także nabycie nowych kwalifikacji nie tylko w dziedzinie oświaty, lecz również na innych płaszczyznach życia zawodowego. Pragnę podkreślić, że mój udział w tym ciekawym przedsięwzięciu zawdzięczam mojemu pracodawcy, Pani Dyrektor Ewie Ziaja, która wytypowała i zachęciła mnie do tego wyzwania. (Materiał częściowo zaczerpnięty ze strony internetowej: http://www.ko.rzeszow.pl/)

 

Nauczyciel Zespołu Szkół w Januszkowicach

 Stefan Kokoczka

 

 

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

 

        24 listopada odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne. Były to warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli. Skorzystaliśmy  z oferty firmy „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.

Warsztaty dla uczniów

        Najmłodsi uczniowie z kl. II i III uczestniczyli w warsztatach „Czy dokuczanie jest przemocą?”. Głównym założeniem tych zajęć było to, aby dzieci potrafiły rozpoznawać swoje emocje i je nazywać, umiały budować wzajemne zaufanie, były otwarte, tolerancyjne, wynikiem czego będą właściwe relacje i integracja grupy.

Tematem zajęć dla kl. V i VI była „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym”. Prawidłowa i skuteczna komunikacja umożliwia wielostronny rozwój ucznia. Ta umiejętność na pewno przyczyni się do  uniknięcia wielu niewłaściwych zachowań w kontaktach z rówieśnikami.

Natomiast dla klas I, II i III gimnazjum wybraliśmy zajęcia nt. „Świadomy swoich wyborów a presja otoczenia”. Świadome i odpowiedzialne dokonywanie wyboru oraz radzenie sobie z presją otoczenia świadczą o dojrzałości społecznej. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie tych umiejętności, dzięki którym nasi uczniowie będą umieli właściwie zareagować w różnych sytuacjach.

Zajęcia te zostały ocenione przez uczniów bardzo pozytywnie - były ciekawe i aktywizowały ich do działania.

Szkolenie dla nauczycieli

        „Jak zachować porządek w klasie?” to temat szkolenia dla nauczycieli. Dostarczyło ono wielu praktycznych wskazówek i rad do pracy z uczniami. Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie (przekaz wiedzy, kontakt z grupą, poziom merytoryczny) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJEDYNEK NA ARGUMENTY, CZYLI DEBATY OKSFORDZKIE

 

            23 listopada 2016 r.  gimnazjaliści z naszego zespołu w składzie: Małgorzata Gierut, Anna Ochałek, Urszula Przewięda, Kamila Kowalska i Paulina Chajec oraz Mateusz Karmelita i Dominika Płaziak  uczestniczyli, wzorem poprzedniego roku, w Domu Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w debatach w stylu oksfordzkim  realizowanych w ramach projektu ,,Młodzi mają głos”. Projekt składa się z kilku etapów. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Bartłomiej Ziaja, który pozyskał do tych intelektualnych dysput Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego oraz Starostę Dębickiego Andrzeja Regułę.

            8 listopada młodzi debatanci uczestniczyli w losowaniu grup i terminów debat. W wyniku tego losowania gimnazjaliści z Januszkowic jako swoich oponentów wylosowali Gimnazjum w Brzostku, z którym zmierzyli się właśnie 23 listopada, występujac jako Opozycja przeciw tezie: ,,Komputery wpływają pozytywnie na młodych ludzi”, oraz gimnazjalistów z Siedlisk Bogusz, z którymi zawalczą intelektualnie dopiero 05 maja, broniąc tezy: ,,Lepiej pracować za granicą niż w Polsce” lub przeciwstawiając się jej. Przebieg debat był bardzo emocjonujący i na wysokim poziomie merytorycznym. Młodzi debatanci udowodnili, że potrafią dyskutować rzeczowo,logicznie i metodycznie, szanując przeciwników.

            Udział w debatach to wielkie wyzwanie nie tylko dla dyskutantów, ale także dla ich opiekunów, jak również możliwość rozwoju intelektualnego młodzieży z terenu naszej gminy. Jest to również podwalina dla tworzenia współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, które poprzez logiczną, sensowną i kulturalną dyskusję ,,potrafi się pięknie różnić”.

 

 

PAMIĘTAMY…

 

            Dnia 28 października bieżącego roku Samorząd Uczniowski zorganizował akcję sprzątania cmentarza wojskowego, który położony jest w Januszkowicach - Działy. Uczniowie klas gimnazjalnych wraz z panem Pawłem Wiejowskim udali się, aby odświeżyć groby żołnierzy, którzy polegli w czasie I wojny światowej.

Wysprzątali oni mogiły, pozamiatali i usunęli liście oraz zapalili symbolicznie znicze. Uczniowie naszej szkoły co roku wyruszają na ten zabytkowy cmentarz, dbając o pamięć poległych, szanując historię, utożsamiając się z własnym regionem.

                                                          Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

 

 

      W październiku bieżącego roku oddziały przedszkolne naszej szkoły otrzymały

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców i wychowawców”.

Certyfikat ten został wydany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Jako element wieńczący udział w projekcie otrzymamy także model szczęki do instruktażu higieny jamy ustnej, który będzie można wykorzystać podczas zajęć w edukacji przedszkolnej. Mamy nadzieję, że poprzez udział w tym projekcie dzieci nauczyły się dbać o swoje zęby.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE OBCHODY ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA

 

Rok 2016 został ustanowiony  przez Senat i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza. Okazją do tego, by patronem bieżącego roku uczynić tego wielkiego pozytywistycznego pisarza jest fakt, że właśnie w tym roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica  śmierci Henryka Sienkiewicza oraz 120. rocznica ukazania się drukiem jego najpoczytniejszej  powieści "Quo vadis", która przyniosła mu międzynarodową sławę.    

Uzasadniając swoją decyzję, senatorowie podkreślili, że Henryk Sienkiewicz poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do  poświęceń.

W tekście uchwały, przyjętej przez Sejm w grudniu 2015 roku, zwrócono uwagę na zasługi Sienkiewicza dla odzyskania niepodległości, podtrzymywanie ducha narodowego i działalność społeczną. Zaakcentowano fakt, że Henryk Sienkiewicz był pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.  

Senatorowie, ogłaszając patrona roku 2016, zaapelowali, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i  przywiązania do tradycyjnych wartości. 

         Wychodząc naprzeciw temu apelowi, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach włączyli się w uroczystości upamiętniające postać Henryka Sienkiewicza. Młodzież pod kierunkiem nauczycielki Celiny Węgrzyn przygotowała program  spotkania z okazji zbliżającej się 15 listopada rocznicy śmierci wielkiego pisarza. Gimnazjaliści- Rafał Garstka i Adrian Bartosz -   przedstawili prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Sienkiewicza, którą obejrzeli uczniowie i nauczyciele. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego , Kamila Kowalska, omówiła  cele ogólnopolskiego projektu Narodowego Czytania, czyli akcji propagującej czytelnictwo i znajomość literatury narodowej. Następnie poprowadziła szkolne czytanie powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

         Nauczyciele i uczniowie publicznie odczytali wybrane fragmenty lektury: uczennica Ula Przewięda –  dotyczący pierwszego spotkania Ligii i Winicjusza, nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Wiejowski – przemiany Marka Winicjusza, uczennica Małgorzata Gierut – ukazujący męczeńską śmierć Glaukosa i wybaczenie zdrajcy Chilonowi, uczeń Dawid Kolbusz –  walkę Ursusa z turem i ocalenie Ligii, dyrektor szkoły Ewa Zjaja i bibliotekarka Wanda Jamróz – spotkanie św. Piotra z Chrystusem. Piękne fragmenty utworu czytane na głos  poruszały słuchaczy swoją mądrością i skłaniały do refleksji. Wszak „Quo vadis” to wielka epicka opowieść o władzy i wierze, która przyniosła miłość i odmieniła Rzym.

           Na zakończenie wszyscy obejrzeli najwymowniejsze fragmenty filmu „Quo vadis”     w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz utwór muzyczny „Quo vadis, Domine”  w wykonaniu Michała Bajora. W ramach obchodów Roku Sienkiewicza zaplanowano również szkolny konkurs plastyczny i literacki.

        Organizatorzy mają nadzieję, że te przedsięwzięcia zachęcą uczniów naszej szkoły do sięgania po książki tego pisarza, bo, jak mawiał Sienkiewicz: „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”.

C. Węgrzyn

 

 

SPOTKANIE GIMNAZJALISTÓW Z POEZJĄ I MUZYKĄ

 

     Dnia 4 października 2016 roku o godzinie 11.00  w Domu Kultury w Brzostku odbyło się niecodzienne wydarzenie kulturalne – XXVI  Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka. Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół w Kleciach, gimnazjaliści z Brzostku, Siedlisk –Bogusz i Januszkowic wraz z nauczycielami  oraz przedstawiciele władz lokalnych i instytucji kulturalnych w Brzostku.

Na to spotkanie wybrała się także cała klasa III i dwie uczennice klasy I  naszego gimnazjum wraz z polonistką Celiną Węgrzyn

Po przybyciu na miejsce mieliśmy okazję spotkać się z współczesnym poetą - Stefanem Jurkowskim - który przyjechał z Warszawy oraz poznać muzyka, śpiewaka i pedagoga -Tarasa Lazurkiewicza – pochodzącego z Ukrainy. Poznani goście opowiedzieli nam krótko, czym zajmują się na co dzień.

Pan Jurkowski jest wiceprezesem Związku Literatów Polskich i autorem siedemnastu tomów poezji. Na spotkaniu zaprezentował nam kilka swoich wierszy z ostatniego tomiku pt. „Pamiątka po nieobecności”. Słuchaliśmy tych utworów z zainteresowaniem, chociaż do końca nie wszyscy zrozumieliśmy ich sens. Były to liryki o tematyce osobistej i filozoficzno-refleksyjnej.  Pan Jurkowski opowiadał też o tym, jak tworzy poezję, skąd czerpie pomysły, jakim językiem się posługuje. Zdradził, że pisze wiersze od czasów szkolnych, a matematyka była zawsze jego piętą achillesową.

 W międzyczasie  pan Lazurkiewicz  pokazał nam ciekawy ludowy instrument ukraiński zwany bandurą. W jego wykonaniu usłyszeliśmy zapierające dech w piersiach utwory muzyczne oraz ukraińskie pieśni ludowe i własne kompozycje. Z uwagą słuchaliśmy jego opowieści o podróżach, koncertach oraz dramatycznej sytuacji na Ukrainie, w kraju ogarniętym wojną, w którym nie ma miejsca na poezję i muzykę.

Na koniec poeta zapytał obecnych na sali,czy ktoś pisze wiersze, jednak nikt się nie zgłosił. Pan Jurkowski  uświadomił nam, że poezja to nic wstydliwego, że powinniśmy próbować  tworzyć swoje dzieła, utrwalać własne przeżycia i ulotne chwile. Bardzo cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu i poznać ciekawych ludzi. Była to dla nas niecodzienna, interesująca lekcja  muzyki i poezji.

Ola Stępień

 

SPRZĄTALI, DAWALI DRUGIE ŻYCIE ODPADOM.

 

W dniach 20 i 21 września 2016 roku dzieci i młodzież naszego zespołu wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy naszej szkoły przyłączając się w ten sposób do akcji sprzątania świata. Tegoroczna  akcja przebiegała pod hasłem: ,, Podaj dalej … Drugie życie odpadów.” Klasa II szkoły podstawowej  uprzątnęła najbliższy teren w pobliżu szkoły ( plac przed budynkiem szkolnym oraz boisko asfaltowe i trawiaste). Wzdłuż drogi głównej w Januszkowicach pod opieką nauczycieli sprzątali uczniowie klasy III,V i VI szkoły podstawowej. Terenami preferowanymi do posprzątania przez naszych gimnazjalistów były w tym roku tereny leśne. Koordynatorami tej akcji było Starostwo Powiatowe w Debicy przy współudziale Nadleśnictwa Dębica oraz urzędu Miejskiego w Brzostku.

W porządkowaniu lasów wzięły udział 3 klasy gimnazjalne. Uczniowie  zaopatrzeni w kolorowe worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli wraz z opiekunami spod szkoły  w kierunku lasów położonych na terenie Januszkowice -  Działy. Wśród śmieci było sporo butelek typu PET oraz różnych opakowań szklanych. Warto pamiętać, że tego typu śmieci ulegną rozkładowi w środowisku dopiero za ok 400-500 lat, a dzięki zbieraniu i segregacji można będzie je przetworzyć i wykorzystać ponownie. Dochodząc do celu naszego „spaceru” mieliśmy pełne worki posegregowanych odpadów oraz śmieci, które pozostawiliśmy w oznaczonym miejscu, czyli na skraju lasu, gdzie na uczestników akcji czekała pan leśniczy z niespodzianką; rozpalone duże ognisko oraz poczestunek – kiełbaski, chleb i napoje. Pan leśniczy przygotował również kije do smażenia kiełbasek.  Wszyscy z radościa usiedli przy ognisku.

Młodzież gimnazjalna zakończyła akcję około godziny 13:30 z poczuciem dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej środowisku. Towarzyszyła nam nadzieja, że kolejna akcja będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci w miejscach, które powinny cieszyć oko swoim naturalnym pięknem, a nie szpecić brzydotą porozrzucanych odpadów.

 

Barbara Szczucińska

 

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU

RÓWNAĆ SZANSE 2015

,,JAK ONI DZIAŁAJĄ...LOKALNIE!”

 

        04 lipca 2016 r. w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez młodzież gimnazjalną projektu pt. ,,Jak oni działają...lokalnie!” w ramach Programu ,,Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Działającej na Rzecz Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem projektu był Pan Dariusz Dziedzic, a opiekunkami Pani Katarzyna Pietrucha-Nowak i Pani Marta Karmelita, natomiast patronem medialnym całego przedsięwzięcia TV Brzostek.

         W wydarzeniu tym, oprócz młodzieży i opiekunów, wzięli udział zaproszeni Goście – przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Burmistrza Brzostku Pana Wojciecha Staniszewskiego, Pana Pawła Hipszera, który przybył w zastępstwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mateusza Domaradzkiego, Radnego Gminy Pana Ryszarda Chajca, Sołtysa Januszkowic Pana Bolesława Pieniądza; lokalni dziennikarze – Pan Paweł Batycki i Pan Bartłomiej Ziaja oraz rodzice i nauczyciele.

        Wszyscy zebrani przy ciastku, kawie i herbacie byli uczestnikami podsumowania efektów wszystkich działań, jakie młodzież podejmowała od lutego do czerwca br.  w ramach realizacji projektu. W skład tych działań weszły: wyjazdy do Telewizji Rzeszów i Polskiego Radia Rzeszów, uczestnictwo w Sesji Rady Miejskiej i w Zebraniu Sołeckim Opacionki i Januszkowic, udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarzy z TV Brzostek – pana Pawła Batyckiego i Pana Bartłomieja Ziaję, udział w warsztatach z samorządności prowadzonych przez Pana Mateusza Domaradzkiego, nagrywanie wywiadów z lokalnymi samorządowcami, realizacja reportaży dotyczących problemów środowiska lokalnego oraz prowadzenie bloga i zamieszczanie na nim wpisów oraz efektów działań.

        Przygotowanie do podsumowania projektu wymagało od młodzieży:  opracowania prezentacji multimedialnej, stelaża ze zdjęciami ze wszystkich podejmowanych przez nich działań, zaprojektowania zaproszeń, podziękowań i dyplomów. Kolejne czynności to zapraszanie razem z opiekunkami gości, przygotowywanie poczęstunku, dekorowanie stołów itp. Wyzwaniem dla naszej młodzieży było również odpowiednie zaprezentowanie się przed publicznością oraz przed kamerą TV Brzostek.

        Nasi młodzi działacze lokalni wszystkiemu podołali, a uczestnictwo w projekcie zaowocowało, gdyż wszyscy oni nabyli nowych umiejętności typu: właściwa obsługa kamery, aparatu fotograficznego, obróbka materiału filmowego, prezencja przed kamerą, odpowiednie planowanie własnych działań itp. Ponadto przełamali różne lęki i bariery, w tym nieśmiałość i stres, zobaczyli nowe miejsca, poznali nowych ludzi, przyjrzeli się problemom najbliższego otoczenia.

        Zatem śmiało można stwierdzić, iż SZANSE NASZEJ MŁODZIEŻY W STOSUNKU DO MOŻLIWOŚCI MŁODZIEŻY Z DUŻYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH ZOSTAŁY WYRÓWNANE!

       

https://youtu.be/KctCkqMVasI

 

 

                                                                                                                  Opiekunowie

 

 

SŁONECZNE DNI ZE ZWIĄZKIEM GMIN DORZECZA WISŁOKI

 

21 czerwca wraz z Olą Kopeć i panem Janem Palarem pojechaliśmy do Kołaczyc na "Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Po przyjeździe uczestnicy biegu ustawili się na linii startu. Na gwizdek sędziego wszyscy ruszyli do zaciętego wyścigu. Po przebiegnięciu  dwóch okrążeń organizatorzy rozdali uczestnikom biegu nagrody. Następnie Ola namalowała pastelami na sztaludze piękny obrazek na temat energii odnawialnej. Później oglądałyśmy wspaniałe występy. Uczniowie różnych szkół wykonywali różne piosenki i układy taneczne. Około godziny 1200 miałyśmy przyjemność uczestniczyć w rozdaniu nagród za konkurs plastyczny. Dostałyśmy bardzo ładne plecaki, książki o przyrodzie ojczystej i dyplomy. Zostałyśmy wyróżnione. Na koniec odbył się koncert Mateusza Mijala gwiazdy tego popołudnia. Zaśpiewał kilka piosenek i rozdawał autografy. Po wypuszczeniu w powietrze baloników z helem wróciliśmy autobusem do domu. Moim zdaniem warto brać udział w konkursach plastycznych.

Urszula Przewięda

 

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO

 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Tradycją klas trzecich jest wyjazd na dwudniową wycieczkę. Nasza klasa wybrała jeden z najpiękniejszych zakątków Polski – Zakopane. To był dobry wybór! Już pierwszego dnia mogliśmy podziwiać majestatyczne góry. Niezwykłym przeżyciem był zjazd kolejką krzesełkową z Butorowego Wierchu. Szczególnie jesteśmy dumni z pobicia rekordu naszej szkoły – byliśmy pierwszą wycieczką, która wspięła się na wysokość ok. 1600 m n. p. m.! Na początku naszej górskiej wędrówki czuliśmy, że nie damy rady. Jednak dzięki motywacji naszej pani przewodnik udało nam się wejść na upragniony szczyt, a nawet jeszcze dalej – nad Czarny Staw. Przechadzając się po Tatrzańskim Parku Narodowym szukaliśmy niedźwiadka Iwo i podziwialiśmy piękne widoki.

Po dniu pełnym wrażeń pojechaliśmy do pensjonatu „Burtek”, w którym odpoczęliśmy i nabraliśmy sił. Nie zapomnieliśmy również o Dolinie Kościeliskiej i słynnych Krupówkach, gdzie kupiliśmy pamiątki. Jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy innym klasom wyjazd do Zakopanego. J

 

 

Uczennice klasy III G

 

 

 

„PRZEDSZKOLE BEZ PRÓCHNICY”!

 

Od maja 2015r. nasze oddziały przedszkolne uczestniczyły w realizacji projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” – największego ogólnopolskiego programu profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

W ramach projektu dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej, zaś ich rodzice otrzymali przystępne i nowoczesne materiały informacyjne, z których dowiedzieli się jak powinni dbać o zdrowie zębów i kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe swoich dzieci.

W ramach projektu  otrzymaliśmy również pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, współfinansowanie krajowe dla projektu zapewnia Minister Zdrowia.

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 2016

Dnia 10 czerwca 2016 roku uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali przed nauczycielami , rodzicami oraz kolegami efekty swojej pracy w ramach realizacji projektu gimnazjalnego. W tym roku gimnazjaliści wybrali  tematy projektów z zakresu : chemii , j. angielskiego, j. polskiego  oraz z biologii.

 Jako pierwszy został zaprezentowany projekt   pt. „Domowe laboratorium’’ przez zespół w składzie :  Anna Ochałek, Monika Kolbusz , Kinga Pruchnik ,Małgorzata Gierut, Gabriela Matyasik –  przygotowany pod przewodnictwem pani Iwony Szczucińskiej –Woźniak. Uczestniczki przedstawiły prezentację multimedialną ,a następnie wykonały kilka doświadczeń ze składników, które można znaleźć w domu.

 Następnie można było zobaczyć projekt z języka angielskiego pt. „ Brytyjska rodzina królewska’’ przygotowany pod kierunkim pana Stefana Kokoczki przez chłopców : Adrian Bartosz, Krystian Cieplik, Patryk Garstka  . Przedstawili oni prezentację multimedialną dotyczącą brytyjskiej rodziny królewskiej, a następnie przeprowadzili pokaz jej członków Następna grupa w składzie: Justyna Grygiel ,Dominika Płaziak , Aleksandra Stępień pod przewodnictwem pani Celiny Węgrzyn zrealizowała projekt z języka polskiego pt. „ Miłość niejedno ma imię”. Jego  celem  było   poszerzenie wiedzy na temat miłości porzez wykonanie następujących zadań: prezentację multimedialną o miłości, wystawę prac plastycznych oraz przedstawienie kabaretowe , czyli współczesną parafrazę „ Świtezianki ” A. Mickiewicza  .

Ostatnia grupa w składzie : Rafał Garstka , Michał Kolbusz , Sławomir Samborski, Rafał Sokołowski przygotowana przez panią Iwonę Szczucińską –Woźniak przedstawiła projekt z biologii pt. „Walory przyrodnicze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego”. Grupa ta wykonała prezentację ,  która zawierała wiadomości na temat położenia parku oraz występujących na tym terenie gatunków zwierząt i roślin pod ochroną.

     Spotkanie edukacyjne podsumowali: dyrektor Stefan Kokoczka i wychowawca klasy Paweł Wiejowski,  wyrażając  uznanie dla prezentujących się uczniów i składając  podziękowania rodzicom.

Dominika i Anna

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLNEJ

 

   7 czerwca uczniowie klas IV- VI naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Łańcuta i Rzeszowa. Po przybyciu na miejsce pani przewodnik opowiedziała nam  historię  zamku w Łańcucie, jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.

W XVII wieku zamek był  własnością rodziny Lubomirskich , którzy przebudowali go w barokową rezydencję z wieżami w narożnikach. Następnie stał się  siedzibą rodziny Potockich. Dlatego zwany jest  od jego  właścicieli Zamkiem Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. W środku zobaczyliśmy przepiękne pałacowe komnaty z  bogato zdobionymi posadzkami, ścianami i meblami. Podziwialiśmy bogate zbiory sztuki, wspaniałą bibliotekę i kolekcję rzemiosła artystycznego. Potem oglądaliśmy piękny park , a w nim oranżerię i  wozownię, czyli muzeum pojazdów konnych Tu zobaczyliśmy karety, bryczki, sanie i różne inne typy pojazdów oraz wystawę uprzęży. Na koniec odwiedziliśmy storczykarnię, gdzie mogliśmy zobaczyć  wiele gatunków pięknych storczyków.

      Po zwiedzaniu zjedliśmy obiad i pojechaliśmy do Rzeszowa. W kinieHelios" obejrzeliśmy film przygodowy „Mój przyjaciel orzeł", który  opowiadał o przyjaźni chłopca z dzikim orłem oraz trudnych relacjach ojca z synem. Historia ta zrealizowana z wykorzystaniem najnowszych technik filmowych wywarła na wszystkich duże wrażenie.

     Na zakończenie czekał na nas pokaz fontanny multimedialnej. Po wesołej zabawie zobaczyliśmy, jak strumienie wody tańczyły w rytm muzyki, co było bardzo ciekawe. Wieczorem zadowoleni i pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do domu.    To była naprawdę udana wycieczka! 

Ula Przewięda

 

 

DZIEŃ DZIECKA

 

Dnia 31 maja 2016 r. dla dzieci z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych, okazji Dnia Dziecka zorganizowano gry, zabawy i tańce. Dzień rozpoczął się słodkim podarunkiem od Rady Rodziców. Następnie były tańce i znane dzieciom zabawy przy muzyce.

W przerwach pomiędzy tańcami odbyły się konkursy, podczas których dzieci mogły wykazać się sprawnością i zręcznością.  Dzieci spędziły ten czas wesoło i radośnie.

 

Starsze klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści uczestniczyli w tym dniu w lekcjach muzealnych w Szymbarku i Bieczu.

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJE MUZEALNE W SZYMBARKU I BIECZU

 

            Dnia 31.05.2016 wspólnie klasy IV-VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum wyjechały na lekcje muzealne do Szymbarku i Biecza. Celem wyjazdu było m.in. poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach historii i plastyki na temat średniowiecza oraz poznanie zabytków i historii Biecza, zwiedzanie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, zajęcia edukacyjne POGÓRZAŃSKIE EKO-KLIMATY, poznanie historii aptek i aptekarstwa na Podkarpaciu, upowszechnienie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego. 

            Na początku zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Gdy klasy IV-VI szkoły podstawowej pojechały zwiedzać Szymbark, gimnazjum rozpoczęło wycieczkę od zwiedzania Biecza. Tam mieliśmy okazję zobaczyć średniowieczne więzienie i dowiedzieliśmy się, jaką funkcję pełnił w średniowieczu kat. Następnie zwiedziliśmy muzeum ''Dom z Basztą''. Tam oglądnęliśmy wnętrze apteki  sprzed  200 lat, wystawę instrumentów muzycznych oraz różne urządzenia gospodarcze stosowane w dawnych czasach. Po zwiedzeniu Biecza wyjechaliśmy do Szymbarku, a uczniowie szkoły podstawowej udali się do Biecza, gdzie realizowali taki sam program jak my wcześniej. W Szymbarku mieliśmy warsztaty, na których robiliśmy mydełka. Następnie zwiedziliśmy skansen. Oglądnęliśmy wnętrza domów sprzed 200 lat, kuźnie oraz olejarnię. Zobaczyliśmy również wystawę strojów ludowych oraz wystawę poświęconą bitwie gorlickiej.

            Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, gdyż znacznie poszerzyliśmy swoją wiedzę historyczną na temat naszego regionu.

Paulina Chajec   

 

DZIEŃ MATKI

 

            24 maja 2016 r. odbył się w naszej szkole  Dzień Matki . Była to dość nietypowa uroczystość, ponieważ po raz pierwszy występy uczniów klas młodszych  zostały połączone z występami uczniów klas starszych oraz z wywiadówką.

            Na początku występowały przedszkolaki oraz klasy pierwsza i trzecia. Dzieci bardzo ładnie zaprezentowały układy taneczne oraz piosenki o mamie i tacie. Później wystąpiła młodzież. Był to montaż słowno-muzyczny. Rodzice usłyszeli m.in. piosenkę Wioletty Willas pt. ,,List do matki”, którą zaśpiewała Kamila Kowalska oraz kilka ciepłych słów na temat matki i jej roli w życiu każdego dziecka.  Po występach rodzice dostali od swoich pociech małe prezenty i oczywiście gorące uściski w ramach podziękowania za wytrwałość, cierpliwość i trud wychowawczy. 

            Na koniec dyrektor złożył życzenia wszystkim obecnym mamom i tatusiom oraz podziękował dzieciom i młodzieży za wspaniały i wzruszający występ. Później rodzice udali się na spotkanie wywiadowcze. 

   Myślę , że Dzień Matki w naszej szkole bardzo się udał. Dzięki niemu rodzice mogli podziwiać talenty artystyczne swoich dzieci i usłyszeć wiele ciepłych słów z ich ust.

Małgorzata Gierut

 

 PROJEKT: DEBATY'16: MŁODZI MAJĄ GŁOS

 

            Projekt ,,Debaty’16; młodzi mają głos’’ został zrealizowany między 25 kwietnia a 28 maja bieżącego roku. Liderem projektu było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, koordynatorami pan Bartłomiej Ziaja oraz pan Dominik Surdel, natomiast Partnerem Gmina Brzostek. W projekcie wzięły udział cztery gimnazja z Gminy Brzostek: Januszkowice, Brzostek, Siedliska Bogusz i Nawsie Brzosteckie. Celem projektu ,,Debaty’16; młodzi mają głos’’ była nauka sztuki publicznego dyskursu.

            W dniach od 25 kwietnia do 29 kwietnia w szkołach odbyły się warsztaty przeprowadzone przez pana Bartłomieja Ziaję. Miały one na celu zapoznanie się z regulaminem projektu, poznanie zasad prawidłowej autoprezentacji oraz zgłębienie wiedzy na temat błędów logicznych w wypowiedziach. Zwieńczeniem warsztatów była próbna debata w stylu oksfordzkim. Teza, z którą zmierzyliśmy się to: ,, Polska jest krajem tolerancyjnym’’.

            Pojedynki półfinałowe odbyły się 13 maja (piątek) w Domu Kultury w Brzostku. W skład pięcioosobowej drużyny reprezentującej nasze gimnazjum weszły: Dominika Krupka, Karolina Długosz, Barbara Gierut, Karolina Winiarska oraz Anna Ochałek. W pierwszym półfinałowym  pojedynku z Siedliskami Bogusz zmierzyliśmy się z tezą: ,,Szkoła uczy kreatywnego myślenia’’, natomiast gimnazjum z Brzostku debatowało z Nawsiem Brzosteckim na temat:,, Globalizacja jest korzystna dla Polski’’.  Debatami w stylu oksfordzkim kierował Marszałek, czyli pan Dominik Surdel, natomiast osobą odpowiedzialną za pomiar czasu osób wygłaszających mowy była pani Sekretarz, czyli pani Ewa Juszkiewicz. Skład sędziowski stanowili członkowie Loży Mędrców w składzie: pan Marcin Lewandowski, pan Mateusz Domaradzki, pan Paweł Hipszer, pani Marta Król, pan Daniel Wójcik, pan Borys Kuca i pan Bartłomiej Ziaja oraz publiczność. Sędziowie oceniali całość zespołu za: trzymanie się tematu, przygotowanie argumentacji i linii argumentacyjnej, kontrargumentację, umiejętności retoryczne i motoryczne oraz reagowanie na argumentacje przeciwnika. W debacie dyskutowały pięcioosobowe drużyny, zwolennicy tezy (Propozycja) i jej przeciwnicy (Opozycja). Reprezentanci stron występowali naprzemiennie począwszy od pierwszego mówcy po stronie propozycji, kończąc na piątym mówcy ze strony opozycji. Trzy pierwsze osoby broniły stanowiska drużyny, rolą czwartego mówcy było zbijanie argumentów przeciwnika, zaś piątego wygłoszenie mowy podsumowującej. Czas pierwszych czterech mówców z każdej drużyny był ograniczony do 4 minut, natomiast mówcy kończący mieli do wykorzystania 5 minut. Po mowach czwartych mówców głos mogła zabrać publiczność, która na swoją wypowiedź miała 2 minuty. Po przeprowadzeniu półfinałowych debat Marszałek ogłosił przerwę, podczas której Loża Mędrców udała się na naradę. Przed ogłoszeniem wyników sędziowie wypowiadali się na temat poszczególnych mówców. W pierwszym półfinale Siedliska Bogusz zwyciężyły z Januszkowicami 415:363, natomiast w drugim Nawsie Brzosteckie zwyciężyło z Brzostkiem 422:332. Po ogłoszeniu wyników odbyły się warsztaty z panem Marcinem Lewandowskim, panem Bartłomiejem Ziają oraz z panem Borysem Kucą.

             Finały projektu odbyły się 21 maja (sobota) w Domu Kultury w Brzostku. W pojedynku o trzecie miejsce z tezą: ,,Portale społecznościowe mają więcej wad niż zalet’’ zmierzyliśmy się z gimnazjum w Brzostku. Tym razem w skład naszej drużyny weszli: Wojciech Jędrusik, Karolina Długosz, Barbara Gierut, Dominika Krupka oraz Anna Ochałek. W wielkim finale zaprezentowały się zespoły z Nawsia Brzosteckiego i Siedlisk Bogusz, które debatowały nad tezą: ,,Polska to kraj, w którym chcę żyć’’. W Loży Mędrców zasiadli : pan Wojciech Staniszewski, pan Mateusz Domaradzki, pani Anna Lipińska, pan Mateusz Domaradzki, pan Wiesław Tyburowki, pani Irena Nosal oraz pan Borys Kuca. Marszałkiem debaty był pan Dominik Surdel, sekretarzem pani Ewa Juszkiewicz, a ekspertem pan Bartłomiej Ziaja. Finał przebiegał w podobny sposób jak półfinał.  Przed ogłoszeniem wyników sędziowie wypowiadali się na temat poszczególnych mówców. W walce o 3 miejsce minimalnie lepszy okazał się zespół z Brzostku, który wygrał z nami zaledwie 4 punktami !!! (372:376). Po stojącej na wysokim poziomie dyskusji o 1 miejsce lepszy okazał się zespół z Siedlisk Bogusz (433:367).           Najlepszą mówczynią w debatach oksfordzkich została Faustyna Zdziarska z zespołu Siedlisk Bogusz, która dopiero w dogrywce, w której teza brzmiała: ,,Góry są lepsze od morza’’, głosami Loży Mędrców 4:3 zwyciężyła swoją koleżankę z zespołu- Marię Szydłowską. Po ogłoszonych wynikach zostały wręczone nagrody : 1 miejsce- złoty medal, tablet, dyplom, 2 miejsce-srebrny medal, telefon,dyplom, 3 miejsce-brązowy medal, selfie stick, dyplom, 4 miejsce-odtwarzacz Mp3 oraz dyplom.

            Dzięki projektowi ,,Debaty’16: Młodzi mają głos’’ wzbogaciliśmy wiele swoich umiejętności, jak również zdobyliśmy wiele nowych, w tym przede wszystkim umiejętność publicznego dyskursu z zachowaniem odpowiednich norm i zasad retorycznych. Przełamaliśmy również swoje lęki  związane z wystąpieniami publicznymi. Uważam, że to było wspaniałe przedsięwzięcie. Dziękujemy organizatorom projektu za możliwość uczestniczenia w nim.

 

Uczestniczka projektu: Anna Ochałek

 

WYCIECZKA DO DAWNEJ STOLICY POLSKI

 

Dnia 25 maja 2016 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I i II były na wycieczce w Krakowie. Już wjeżdżając do miasta dzieci rozpoznały Wawel, zachwycały się rozległą Wisłą i statkami cumującymi przy jej brzegu.

Najpierw było wejście na Kopiec Kościuszki. Ze wzgórza dzieci oglądały panoramę Krakowa. Niektórzy patrzyli na miasto przez lunety umieszczone na tarasie widokowym kopca.

Potem był długi spacer  po ogrodzie zoologicznym. To dopiero było ciekawe! Tyle różnych zwierząt oglądanych do tej pory na zdjęciach i filmach nasze dzieci oglądały na żywo. Największym zainteresowaniem cieszyły się żyrafy i słonie. Najbardziej rozbawił dzieci szympans, który przeglądał się w metalowej misce jak w lusterku. W mini zoo każdy mógł pogłaskać zwierzątko.

To był bardzo udany i ciekawy wyjazd. W drodze powrotnej dzieci pytały: ,,Czy pojedziemy jeszcze kiedyś na taką wycieczkę?”

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI  2016 „ NIE MA MOCNYCH NA ODPADY”

 

22 kwietnia to Święto naszej Planety i wszystkich ekologów. Przypomnijmy, że Światowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Wówczas na ulice wyszło 20 milionów Amerykanów. W roku 1990 Dzień Ziemi świętowano już w 140 krajach, w tym po raz pierwszy w Polsce. Co roku tego dnia mieszkańcy Ziemi zwracają szczególną uwagę na spustoszenia, jakich dokonał człowiek na swojej planecie oraz na konsekwencje jego działań. Zastanawiają się co należy zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego?

Poprzez słowo i piosenkę młodzi aktorzy starali się przekazać swoim kolegom wiedzę na temat poprawnej segregacji odpadów. Do wszystkich przemówiło zwłaszcza przedstawienie „ Jak Kargul i Pawlak segregowali śmieci”. Uczniowie klasy IV: Michał P( Kargul), Przemysław K( Pawlak), Kinga W    ( Mania) oraz Emilia P( Ania) na wesoło podeszli do problemu recyklingu.  Występ uświetniły piosenki ekologiczne w wykonaniu uczennic klasy IV i VI. Na koniec w specjalnym show tanecznym do piosenki zespołu Boney M  wystąpili uczniowie klasy II Szkoły  Podstawowej.

Ludzie XXI wieku są z jednej strony ufni i bezbronni, a z drugiej bierni i bezmyślni. Dopiero się uczą, jak dbać o przyrodę! Dlatego tegoroczny Dzień Ziemi zakończył się szkolnym apelem o racjonalny udział wszystkich w ochronie środowiska.

 

Zobacz film

 

„DNI OTWARTE” W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŁACZYCACH

 

    Dnia 26 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach odbył się „Dzień Otwarty”. Miał on na celu zapoznać uczniów trzecich klas gimnazjum z ofertą edukacyjną szkoły. My również wraz z wychowawczynią Panią Katarzyną Pietruchą-Nowak wybraliśmy się na zwiedzanie liceum. Gdy dotarliśmy na miejsce, przed budynkiem LO czekał już na nas jeden z uczniów, aby oprowadzić nas po terenie szkoły. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pracowni fizycznej, w której nauczyciel uczący fizyki opowiedział i zaprezentował nam działanie różnych sprzętów. Później przeszliśmy do sali chemicznej i biologicznej. Obejrzeliśmy również sale, w których odbywają się lekcje m.in. języka polskiego, angielskiego, niemieckiego. Następnie zaprezentowano nam zajęcia z samoobrony oraz akcje ratowniczą Związku Strzeleckiego „STRZELEC”. Odbyły się też pokazy służb mundurowych współpracujących ze szkołą w tym straży pożarnej. Dowiedzieliśmy się również, że w szkole działa kółko muzyczne, kółko automatyki i robotyki, kółko taneczne, kółko teatralne i dziennikarskie. Mogliśmy nawet zobaczyć pracę kółka teatralnego, które przygotowało dla nas przedstawienie. Na końcu wszyscy przeszliśmy na podwórko szkolne, gdzie został zorganizowany piknik. W miłej atmosferze mogliśmy wszyscy zjeść kiełbaskę z grilla i podzielić się wrażeniami.

Karolina Kopeć

 

 

 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

 

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie kl. III  Gimnazjum w Januszkowicach, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, przystąpi do trzech części obowiązkowego egzaminu. Zmierzyli się z testami sprawdzającymi ich wiedzę i umiejętności. Już od kilku tygodni rozwiązywali zadania egzaminacyjne, które sprawdzał wiedzę i umiejętności z trzech lat nauki.

Wyniki z egzaminu, z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego na poziomie podstawowym które poznamy po sprawdzeniu zakodowanych prac przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, będą decydować o przyjęciu gimnazjalistów do szkół średnich i zawodowych.

O tym, jak naprawdę poradzili sobie gimnazjaliści, przekonamy się w czerwcu, kiedy ukażą się wyniki egzaminów. 

 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

W tym roku szkolnym, tak jak i w poprzednich latach, nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w naszym powiecie drogą elektroniczną. Na tej stronie znajdują się dokumenty związane z naborem elektronicznym do szkół średnich dla uczniów klas III gimnazjum:

 

 

1) Strona dla kandydatów do szkół średnich

 

2) Zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie      rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

 

     a) Załącznik nr 1

 

     b) Załącznik nr 2

 

 

WYJAZD DO TEATRU

 

Lokomotywa II to spektakl,  na który wybrały się do teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, dzieci przedszkolne i uczniowie klas młodszych. Większość z nich była po raz pierwszy w prawdziwym teatrze. Dzieciom podobało się  wszystko: duża scena, scenografia, reflektory, efekty specjalne, a przede wszystkim gra aktorów. Już w drodze powrotnej dzieci pytały  kiedy znów pojadą do teatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYJAZD DO RZESZOWA - STOLICY PODKARPACIA

    12 kwietnia 2016 r. nasza klasa oraz koledzy i koleżanki z klasy piątej wraz z nauczycielami- opiekunami  wybrali się  na wycieczkę do Rzeszowa.

Po przybyciu na miejsce  udaliśmy sie na Rynek,  gdzie zwróciliśmy uwagę na piękny renesansowy ratusz z XVI wieku, który jest siedzibą władz miasta. Obejrzeliśmy również starą, zabytkową studnię i zrobiliśmy sobie  pamiątkowe zdjęcie. Spacerując po mieście, mogliśmy zobaczyć pomnik Tadeusza Kościuszki oraz pomnik patrona naszej szkoły- Adama Mickiewicza. To miejsce  także uwieczniliśmy  na zdjęciu. O godzinie  10:30  zgodnie z planem postanowiliśmy poznać największą atrakcję miasta, czyli podziemną trasę turystyczną. Przebiega ona pod kamienicami i płytą Rynku i liczy 369 m długości. Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi, którym nadano nazwy odnoszące się do funkcji oraz do historii miasta sięgającej XIV w. Oglądaliśmy tu  fragmenty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, tajemne przejścia. Przewodnik opowiadał nam, że w niższych partiach kupcy magazynowali tu dawniej  towary wymagające niskich temperatur, a w czasie najazdów tatarskich i wojen mieszkańcy szukali schronienia. Atrakcją  była dla nas interesujaca ekspozycja historyczna prezentujaca przedmioty znalezione podczas prac rekonstrukcyjnych , starą broń, zbroje, ceramikę i fotografie dawnego Rzeszowa. Prawie godzinny spacer  podziemną trasą minął bardzo szybko i wszystkim się podobał.

Na koniec wycieczki  atrakcją  dla wielu z nas okazał się pobyt w Mc Donald, gdzie każdy  mógł zjeść coś smacznego. Wycieczka była udana, bo poznaliśmy ciekawe miejsca i dobrze wspólnie się  bawiliśmy.

 

RÓWNAĆ SZANSE 2015

,,JAK ONI DZIAŁAJĄ...LOKALNIE!!!” 

 

 W październiku br. szkolnego podjęliśmy starania o udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu ,,Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności działającej na rzecz dzieci i młodzieży. Celem konkursu organizowanego przez ww. fundację jest wspieranie projektów, które w swych założeniach kładą nacisk na rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

,,Cel programu to młody człowiek przygotowany do startu w ciekawe życie i organizacja lub instytucja lokalna, która zyskuje zaufanie otoczenia. Pamiętajmy jednak, że te cele mają swoje niezwykle pozytywne konsekwencje na poziomie całej społeczności, które są dla nas niemniej ważne, o ile nie najważniejsze.”

,,Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.”

,,Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości. Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie.”

Zatem uczestnicząc w programie uczymy się:

- lepiej radzić sobie w społeczeństwie

- lepiej wykorzystywać swoje atuty

- bycia bardziej pomocnymi

- skutecznego planowania

- rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron

- wiary we własne siły

- zjednywania sobie innych.

 Nasi opiekunowie napisali projekt i zgłosili go do konkursu, którego wyniki poznali na początku grudnia. W wyniku obrad czterech Regionalnych Komisji Ekspertów dofinansowano 111 projektów spośród 563 z różnych województw Polski. Z Podkarpacia wytypowano tylko 7 projektów, wśród których znalazł się i nasz.

 ,,Jak oni działają … lokalnie!” to tytuł projektu zgłoszonego przez naszych opiekunów w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji w Januszkowicach Nasza Przyjazna Szkoła i dotowanego przez fundację w kwocie 8500 zł. Jego realizację rozpoczęliśmy w lutym, a zakończymy w sierpniu 2016 roku. Zaplanowane i już podjęte lub podejmowane przez nas w najbliższym czasie działania projektowe  przede wszystkim angażują nas młodych w życie środowiska lokalnego oraz inspirują do podejmowania różnych działań na rzecz jego pozytywnego przeobrażania, a przy okazji stwarzają sytuacje mające na celu  przełamywanie przez nas różnych barier oraz rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron.

W lutym br. został ogłoszony nabór chętnych do projektu. Po zakończeniu rekrutacji nastąpiło zorganizowanie grupy uczestników. Następnie nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi władzami i działaczami samorządowymi w osobach: Pana Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Brzostek Pana Mateusza Domaradzkiego, Sołtysów wsi Januszkowice i Opacionka – Panów Bolesława Pieniądza oraz Stanisława Jantonia, Radnego Pana Ryszarda Chajca. O współpracę poprosiliśmy także lokalnych dziennikarzy – Pana Pawła Batyckiego oraz Pana Bartłomieja Ziaję.

W marcu i kwietniu odbyliśmy warsztaty dziennikarskie, które poprowadzili dla nas Pan Paweł Batycki oraz Pan Bartłomiej Ziaja. Było to niezwykłe i bardzo pożyteczne doświadczenie. Dowiedzieliśmy się wielu cennych rzeczy na temat pracy dziennikarza i reportera, poznaliśmy podstawowe gatunki dziennikarskie i ich wyznaczniki, mieliśmy możliwość posługiwać się profesjonalnym sprzętem typu kamera i mikrofon reporterski oraz nagrywać  próbne wywiady i reportaże. Podczas próby nagrywania nieźle się ubawiliśmy, ponieważ, jak się okazuje,  powiedzieć kilka słów do mikrofonu i stanąć przed kamerą wcale nie jest takie proste. Niektórym zapierało dech w piersiach, inni tracili głowy, a jeszcze inni … no właśnie... nie zdecydowali się na występ. Mamy jednak nadzieję, że się przełamią, pokonają lęk i …. będą działać lokalnie w ramach projektu i zgodnie z jego założeniami.

W marcu odwiedziliśmy TV Rzeszów, a na początku kwietnia Polskie Radio Rzeszów. Wyjazdy te umożliwiły nam obejrzenie profesjonalnego studia telewizyjnego i radiowego oraz przyglądnięcie się pracy profesjonalistów i możliwość porozmawiania z nimi w celu jak najlepszego przygotowania się do pracy, jaka nas czeka, tj. nagrywania własnych wywiadów i reportaży dotyczących problemów środowiska lokalnego sprzętem zakupionym na potrzeby projektu z pieniędzy otrzymanych na realizację zaplanowanych działań (dobrej klasy aparat fotograficzny, kamera video oraz mikroporty). Wyjazdy te były niezwykłym przeżyciem i doświadczeniem. Dziennikarze z rzeszowskiego radia i rzeszowskiej telewizji to ludzie bardzo mili i serdeczni, otwarci na działanie tego typu, co nasze, chętni do służenia radą i pomocą, a przede wszystkim z dużym poczuciem humoru!!! W telewizji mogliśmy się wypróbować jako prezenterzy serwisu pogodowego, a w radiu chętni czytali do mikrofonu serwis informacyjny. Jeden z naszych kolegów przerwał prowadzony przez siebie ,,serwis informacyjny” i powiedział: ,,Jezus, Maria, nie dam rady!” Było wiele radości z tego powodu, ale koledze nie było do śmiechu, chociaż była to tylko zabawa. W radiu byliśmy też świadkami prezentowanych na żywo wiadomości z regionu. Wizyty w radiu i telewizji utrwaliliśmy pamiątkowymi zdjęciami. Warto nadmienić, że sami !!! (daliśmy radę !) założyliśmy bloga, na którym zamieszczamy efekty naszych działań.

Wiele już za nami, choć tak naprawdę jesteśmy w połowie drogi i to, co dla nas najtrudniejsze – nagrywanie własnych wywiadów i reportaży – dopiero przed nami. Myślimy jednak, że damy radę!!! Czekają nas jeszcze warsztaty z Panem Mateuszem Domaradzkim – Przewodniczącym Rady Miejskiej, które przygotują nas do udziału w Sesji Rady Miejskiej, udział w Sesji Rady Miejskiej i w zebraniu sołeckim, wyjazd w teren w celu realizacji reportaży dotyczących problemów środowiska lokalnego, przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami władz i działaczami lokalnymi, a także obróbka zgromadzonych materiałów. No i jeszcze przygotowanie uroczystego podsumowania i samo podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości, ludzi dobrej woli, którzy zgodzili się z nami współpracować i nas wspierać, społeczności szkolnej i lokalnej.

Uczestnictwo w tym projekcie to naprawdę ciekawe i budujące doświadczenie. Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu dziennikarstwa, ale również poznajemy problemy środowiska lokalnego i próbujemy poszukiwać sposobów ich rozwiązania. Oprócz tego wdrażamy się do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, którego stajemy się świadomymi członkami.

 

Uczestniczki projektu z Gimnazjum w Januszkowicach

 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016

 

Po raz ostatni, 5 kwietnia 2016 roku, nasi szóstoklasiści zdawali ważny sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Jak zapowiada  minister edukacji, od przyszłego roku sprawdzianu szóstoklasistów już nie będzie.

     Tegoroczny sprawdzian  składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała 27 zadań z języka polskiego i matematyki, które uczniowie musieli rozwiązać w ciągu 80 minut. Druga część zawierała zadania zamknięte z języka obcego, czyli języka angielskiego, z którymi szóstoklasiści musieli sobie poradzić w ciągu 45 minut.

 Po teście uczniowie wychodzili z sali zadowoleni, zwłaszcza z pytań z języka polskiego. Ich zdaniem  polecenia  były dosyć łatwe w porównaniu do próbnych sprawdzianów.  Musieli napisać kartkę z pamiętnika o tym, że warto pomagać innym. Mogli więc przedstawić prawdopodobną  lub autentyczną historię z własnego życia. Trzeba było też napisać ogłoszenie o spotkaniu ze słynnym podróżnikiem i odpowiedzieć na pytania dotyczące fragmentu tekstu Jana Rurańskiego „Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania”, który zawierał informacje o ziarnach kakaowych, oraz na temat wiersza Leopolda Staffa „Jarzębina”. Zadania z  matematyki sprawdzały  m.in. obliczanie kosztów zakupów, kątów trójkąta, wysokości i objętości prostopadłościanu oraz procentów.

    Uczniowie pisali sprawdzian powszechny i obowiązkowy dla wszystkich szóstoklasistów w całej Polsce. Przystąpienie do niego jest bowiem jednym z warunków  ukończenia szkoły.
Ostateczne wyniki naszych uczniów ze sprawdzianu  poznamy 27 maja bieżącego roku.

 

 

 

 

XXVI  FESTIWAL  PIOSENKI ‘’ ŚPIEWAJ  RAZEM  Z NAMI’’

9 marca 2016 roku  w Domu Kultury ‘’Śnieżka’’ w Dębicy odbył się XXVI Festiwal Piosenki ‘’Śpiewaj Razem z Nami’’, w którym uczestniczyłam. Zaśpiewałam dwie piosenki ; ‘’Hallelujah’’ i ‘’Radość najpiękniejszych lat’’ . Soliści  byli podzieleni na trzy grupy wiekowe; 6-9 lat, 10-12 lat, i 13-17lat. Poziom śpiewu był wysoki. Z mojej grupy wiekowej zakwalifikowało się do finału  tylko dwie osoby. Niestety, tym razem  nie udało mi się  tego osiągnąć. Jeżeli  w następnym  roku   konkurs się odbędzie, to pojadę i spróbuję  jeszcze raz. Może się uda!

                                                                                                                         Monika Chajec  kl. VI

 

WYJAZD NA MECZ PIŁKI SIATKOWEJ

 

            31 marca 2016 roku, my, uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza pojechaliśmy na mecz piłki siatkowej. Była to 24. kolejka Plusligi, w której Asseco Resovia Rzeszów zmierzyła się z MKS Będzin.

            Autobus wyjechał spod szkoły ok. 15.30. Mecz został rozegrany na hali  imienia Jana Strzelczyka na Podpromiu o godzinie 18.00.

            Na miejsce dotarliśmy wcześnie. Przed meczem siatkarze obu drużyn rozgrzewali się przed starciem. To był niesamowity widok. Pokaz siły i zręczności sportowców na żywo zrobił na nas ogromne wrażenie, gdyż dotychczas oglądaliśmy mecze tylko w telewizji.

Faworytem była drużyna z Rzeszowa. Wszyscy spodziewaliśmy się wyniku 3:0. Jednak mecz zaskoczył kibiców. Pierwszy set należał zdecydowanie do Resovii. Gra Będzina była bardzo chaotyczna. Drugi set wygrała drużyna z Będzina. Trzeci set był podzielony. Na początku prowadził Będzin, jednak wygrał zespół z Rzeszowa. Czwarty set przypieczętował zwycięstwo Asseco Resovii Rzeszów z wynikiem 3:1.

            Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy czynnie kibicować razem z Klubem Kibica Asseco Resovi Rzeszów, poczuć atmosferę ligowych rozgrywek. Teraz z napięciem śledzimy dalsze zmagania drużyny z Rzeszowa w walce o tytuł Mistrza Polski w sezonie 2015/16.

            Nasz wyjazd nie  byłby możliwy dzięki pomocy sponsorów. Pragniemy gorąco podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Januszkowicach, Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” oraz Radzie Rodziców za częściowe sfinansowanie kosztów wyjazdu.

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE ZIMY – POWITANIE WIOSNY

 

Tradycyjnie jak co roku dzieci z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych pożegnały na dobre zimę. Wyszły nad rzekę i spaliły zrobione z pomocą rodziców słomiane kukły. Przy okazji szukały oznak wiosny, śpiewając piosenki witały nową porę roku. Uradowane i zadowolone wróciły do szkoły z nadzieją, że zima już nie powróci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            WYJAZD NA GIEŁDĘ SZKÓŁ DO JASŁA

 

            W dniu 18.03. 2016 r. wybraliśmy się całą klasą wraz z naszą wychowawczynią panią Katarzyną Pietruchą-Nowak na Dni Otwarte do  Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Wyjazd ten był bardzo udany. Po przybyciu na miejsce każdy mógł porozmawiać z panią psycholog na temat wyboru swojej przyszłej szkoły. Później mieliśmy możliwość spotkać się z przedstawicielami niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Jasła i okolic, a także zebrać ciekawe informacje na temat oferty edukacyjnej tych szkół na rok szkolny 2016/2017. Otrzymaliśmy też ulotki informacyjne, z którymi dokładniej zapoznamy się w swoich domach i przedyskutujemy ich zawartość ze swoimi rodzicami.

             Następnie wraz z uczniem z Zespołu Szkół Technicznych zwiedziliśmy teren szkoły. Obejrzeliśmy pracownie informatyczne i elektryczne, a także nowoczesne sprzęty i maszyny. Mieliśmy również możliwość porozmawiać z niektórymi nauczycielami tamtejszej szkoły. Rozmowy te dostarczyły nam wielu ciekawych informacji.      Wszyscy uważają, że wyjazd  był bardzo udany. Do szkoły w Januszkowicach wróciliśmy ok. godz. 13:30. Każdy był zadowolony, a także pełen nadziei, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej będzie trafiony.

 

                                                                                 Justyna Foryś

 

 

 

ODNOWA DUCHOWA POPRZEZ MODLITWĘ...

 

W dniach 14-16 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Antoni Karaś wraz z pomocnikiem Bratem Norbertem.

Pierwszy dzień rekolekcji w naszej szkole rozpoczęliśmy od projekcji filmów profilaktycznych. Dowiedzieliśmy się, na jak dużo niebezpieczeństw narażeni jesteśmy każdego dnia w naszym codziennym życiu i jak postępować w razie ich niespodziewanego wystąpienia. Filmy bardzo zaciekawiły uczniów i skłoniły do refleksji. Po projekcji udaliśmy się wraz z nauczycielami do kościoła, gdzie przywitał nas ksiądz rekolekcjonista, który wygłosił dla nas piękną naukę. Wzbogaciliśmy ją też pieśniami pod przewodnictwem Brata Norberta.

W drugim dniu rekolekcji odbyła się Droga Krzyżowa od szkoły do kościoła. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ogromną chęcią włączyli sie w jej przeprowadzenie, czytając stacje i śpiewając religijne pieśni. Do naszego rozważania nad Męką Pańską, doszła jeszcze nauka pod przewodnictwem księdza Antoniego.

Ostatni dzień rekolekcji szkolnych był przeznaczony na dalszą część oglądania filmów profilaktycznych, które poruszały również ciekawą dla nas tematykę. Następnie wzięliśmy udział w prelekcji prozdrowotnej, którą wygłosiła nasza pielęgniarka szkolna - Pani Elżbieta Bieniek. Była w niej mowa o zdrowym stylu życia, higienie ciała i jamy ustnej, zdrowym odżywianiu, a także jego zaburzeniom, w tym chorobami typu: anoreksja i bulimia, o chorobach zakaźnych i uzależnieniach (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze). Uczniowie zostali też zapoznani ze skutkami lekceważenia własnego stanu zdrowia.

Na zakończenie rekolekcji została odprawiona uroczysta Msza św. z błogosławieństwem dla nauczycieli oraz dzieci, młodzieży. Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki, tak ważnej dla naszego dalszego rozwoju. Dostarczyły nam dużo istotnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić. Wielu z nas potrzebowało zatrzymać się chwilę w tym biegu codziennej egzystencji i w ciszy swojego serca przemyśleć własne rozterki.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przebieg tegorocznych rekolekcji.

Uczennica klasy III gimnazjum - Karolina Długosz

 

WYJAZD DO BRZOSTKU

NA GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

W dniu 17 marca 2016 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku odbyła się II  Giełda Szkół  Ponadgimnazjalnych, w której uczestniczyli uczniowie trzecich klas gimnazjum.

My również wraz z opiekunem, panią Martą Karmelitą, wybraliśmy się na targi, na których zaprezentowało się szesnaście szkół m.in. z Jasła, Brzostku, Dębicy i Pilzna. Na początku wszystkich zebranych powitał burmistrz Brzostku, pan Wojciech Staniszewski.  Później przedstawiono nam zawody deficytowe i nadwyżkowe z 2015r. Poznaliśmy także  zawody przyszłości, na które rośnie zapotrzebowanie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie kierunki kształcenia warto wybrać. Następnie po części oficjalnej mogliśmy podchodzić do przedstawicieli danych szkół i bliżej zapoznać się z ofertami edukacyjnymi na rok szkolny 2016/2017. Informacje przekazywano nam zarówno w indywidualnych rozmowach,  jak i za pomocą ulotek oraz prezentacji multimedialnych. Wszyscy z dużym zainteresowaniem zadawali pytania reprezentantom szkół, chcąc dowiedzieć się czegoś interesującego. Mogliśmy również skosztować ciasteczek, które specjalnie dla nas zostały przygotowane. Giełda szkół to wyjątkowa okazja, podczas której można nie tylko poznać oferty wszystkich okolicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym samym miejscu i czasie, ale także je porównać.  Pomoże nam ona w dobrym  wyborze przyszłej szkoły. Myślę, że niektórzy moi koledzy i koleżanki znaleźli już szkołę dla siebie.

 Karolina Kopeć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Z WIZYTĄ W TEATRZE W TARNOWIE

 

            Dnia 4 marca 2016 roku uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach wraz z opiekunami brali udział w przedstawieniu pt. Skąpiec w tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego.

            Przedstawienie rozpoczęło się o 10:00 na Dużej Scenie. Najpierw poznaliśmy Elizę i Walerego. Ich stroje nie były typowe dla barokowej mody. Kobieta ubrana była w zwiewną, krótką, białą sukienkę i czarny gorset z kokardkami. Mężczyzna miał białą perukę i nowoczesny ubiór. Kostiumy wszystkich aktorów były połączeniem mody nowoczesnej z barokową.

            Historia Skąpca była przedstawiona w nowatorski sposób. Grze aktorów towarzyszyły gesty przypominające taniec. Prawdopodobnie twórcy spektaklu chcieli w ten sposób ośmieszyć panujące w XVII wieku konwenanse.

            Dekoracja na scenie składała się z krzeseł, oszklonego wejścia, rzędu światełek, które podczas przedstawienia potęgowały nastrój, w oddali stało drzewo, a pod nim leżały snopki siana.

            W przedstawieniu użyto efektów dźwiękowych. Widzowie mogli usłyszeć rżenie koni, a dzięki stworzonej akustyce głos aktora roznosił się echem po całej sali. Muzyka pojawiła się pod koniec spektaklu. Wtedy wszyscy aktorzy pięknie zaśpiewali szczęśliwe zakończenie dramatu.

            Widzom szczególnie spodobał się Ireneusz Pastuszak w roli Harpagona. Jego kunszt aktorski można było zobaczyć podczas monologu Skąpca po kradzieży szkatułki albo podczas przesłuchiwania Walerego.

            Twórcami spektaklu są: Marián Pecko, Eva Farkašová, Róbert Mankovecký oraz Pavol Andraško.

            Przedstawienie było zabawne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni po obejrzeniu spektaklu. Z pewnością zapadnie w ich pamięci na długo. W końcu nie często ma się okazję obcować z prawdziwą sztuką.

 

 

 

                                                                                  Karolina Winiarska, Dominika Krupka

 

 

            XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 

            Już po raz kolejny dzieci i młodzież oraz szkolne koło Caritas działające w naszym zespole szkół włączyły się w parafialne obchody Światowego Dnia Chorego przypadające każdego roku na dzień 11 lutego.

            13 lutego, tj. w sobotę o godz. 9.00 starsi i chorzy mieszkańcy parafii Januszkowice oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych zgromadzili się na wspólnej Eucharystii w kościele parafialnym, następnie udali się do szkoły, gdzie przy poczęstunku przygotowanym przez panie z parafialnego Caritasu, w miłej atmosferze obejrzeli montaż słowno - muzyczny pt. ,,Ballada o krzyżu”. Na pamiątkę spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali od członków szkolnego Caritasu drobne upominki.

 

 

 

 

 

 

UWAGA, UWAGA, UWAGA!!!

 

            Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji ,,Nasza Przyjazna Szkoła” działające przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach ogłasza nabór chętnych uczestników do wzięcia udziału w projekcie grantowym ,,JAK ONI DZIAŁAJĄ … LOKALNIE!”  organizowanym w ramach Programu RÓWNAĆ SZANSE 2015 POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI  działającej na rzecz dzieci i młodzieży.

            Jest  to projekt skierowany do uczniów naszego gimnazjum zainteresowanych działaniami na rzecz środowiska lokalnego,  pragnących mieć wpływ na to, co się dzieje w miejscu ich zamieszkania oraz chcących nabywać umiejętności przydatne do funkcjonowania we współczesnym świecie, takich jak: przedsiębiorczość, otwartość, skuteczność, operatywność itp. Działania uczestników projektu będą skierowane w stronę środowiska lokalnego, jego potrzeb i problemów oraz w stronę władz samorządowych i sposobu sprawowania przez nich władzy.

            Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni spośród zgłoszonych kandydatów przejawiających zainteresowanie tematyką projektu na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

            Maksymalna ilość uczestników zamyka się w gronie 15 osób, zatem ilość miejsc ograniczona!!! Rekrutacja potrwa do końca lutego 2016 r. Rozpoczęcie działań projektowych w marcu 2016 r.

Warto przystąpić do projektu, gdyż dzięki niemu można:

- poznać problemy środowiska lokalnego

- poczuć się realnymi członkami wspólnoty lokalnej mającymi wpływ na    jej przeobrażanie

- poznać nowych ludzi

- zdobyć umiejętności dziennikarskie

- dowartościować się

- poznać swoje mocne i słabe strony

                   - nauczyć się pracować metodą projektu.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU I CZEKAMY NA CHĘTNYCH MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSZAJĄ ZAPISY NA KOLEJNY SEMESTR BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ POLITECHNIKI DZIECIĘCEJ W RZESZOWIE!

 

Już 10 lutego rusza rejestracja na nowy semestr Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie - darmowe zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat z całego województwa podkarpackiego. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, zawsze w sobotę.

Rejestracji można dokonać online na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd/uczelnia/rejestracja/ od 10 lutego od godz. 10.00 do 21 lutego do godz. 23.59.59. Rejestrację należy potwierdzić poprzez linka wysłanego automatycznie na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

Na zajęciach Politechniki Dziecięcej poprzez eksperymenty, pokazy i ciekawe zadania dzieci odkrywają, że nauka może być doskonałą zabawą. Poruszane tematy dotyczą przede wszystkim nauk ścisłych, w tym m.in. fizyki, chemii, robotyki, astronomii, lotnictwa i nowoczesnych technologii. „Poprzez zajęcia Politechniki Dziecięcej chcemy przede wszystkim zainspirować dzieci do odnajdywania nowych pasji, zagłębiania się w naukę i poszerzenia horyzontów. Wierzymy, że zajęcia będą dla nich swoistym natchnieniem i w ten sposób ukierunkujemy je na nauki ścisłe. Mamy też nadzieję, że to nasi mali absolwenci w przyszłości będą tworzyć nowoczesne technologie i budować potencjał naszego województwa.”– mówi Łukasz Szuba, Dyrektor Fundacji.

W nadchodzącym semestrze mali studenci na zajęciach z optyki dowiedzą się m.in. czym są taumatrop, fenaskistiskop czy zoetrop. Na zajęciach dotyczących krwi, przekonają się, że warto ją badać, ponieważ to doskonałe źródło informacji o naszym organizmie. Także w trakcie tych zajęć podczas praktycznych ćwiczeń przyszli naukowcy poznają wybrane pojęcia matematyczne. Dzięki zajęciom dotyczącym interakcji człowieka z komputerem, dzieci poznają jak obecne osiągnięcia technologiczne umożliwiają nam taką komunikację i jak możemy ją wykorzystać do niezupełnie oczywistych celów. W semestrze letnim Politechnika Dziecięca gościć będzie Karola Wójcickiego, pasjonata astronomii i zdobywca tytułu Popularyzatora Nauki 2015. Podczas swoich zajęć będzie przekonywał dzieci, że każdy z nas może być odkrywcą, niezależnie od wieku.

Więcej informacji na temat rejestracji oraz zajęć znajduje się na stronie www.dolina-wiedzy.pl/pd

Zajęcia Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie organizowane są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” od 2009 roku. Wykłady odbywają się także w czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. W Ustrzykach Dolnych zajęcia skierowane są do dzieci z gminy Ustrzyki Dolne, w Mielcu dla wszystkich mieszkających w powiecie mieleckim, w Dębicy z powiatu dębickiego, a w Stalowej Woli zamieszkałych na terenie powiatu stalowowolskiego. Do tej pory w zajęciach w Rzeszowie oraz Filiach uczestniczyło 8286 dzieci z całego województwa podkarpackiego.

 

 

KSIĄŻKA PRZED SĄDEM” – PRZEDSTAWIENIE CZYTELNICZE

 

Podczas tegorocznej zabawy karnawałowej  sala gimnastyczna w naszej szkole na chwilę zamieniła się w salę sądową, a uczniowie klasy szóstej wcielili się w role bohaterów rozprawy sądowej. Na tle  pięknej scenografii aktorzy zaprezentowali przedstawienie „Książka przed sądem” w ramach realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Uczestnicy przedstawienia próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące znaczenia książki, która w dobie komputeryzacji i nieustannego rozwoju techniki staje się coraz mniej popularna we współczesnym  świecie.

 Jako pierwsza na scenie pojawiła się książka , która stanęła przed sędzią i prokuratorem. Główną bohaterkę oskarżono o to, że jest niepotrzebnym przeżytkiem i powinna odejść do lamusa. Książka, broniąc się dzielnie, przedstawiła mocne argumenty, że to ona towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, odkąd tylko nauczył się pisać Jako świadkowie oskarżenia wystąpili jej przeciwnicy: komputer i płyta CD. Z pomocą oskarżonej przyszedł obrońca, który przedstawił wiele zalet książki i przytoczył piękne słowa Ambrożego Grabowskiego: „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”. Świadkiem obrony była bibliotekarka, która zachęcała do czytania książek, oraz uczennica - przedstawicielka publiczności. Po konsultacjach, wysłuchaniu stron obrońcy i prokuratora sąd ogłosił wyrok:

 Książka jest bardzo ważnym elementem naszego życia i należy ją szanować.
Książka może współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając.
Z czytania nie wolno zrezygnować!

W przedstawieniu wystąpili:  Sędzia( Anna Zegarowska), Prokurator( Dawid Kolbusz), Obrońca

( Dawid Garstka), Oskarżona- Książka( Kamila Kowalska), Komputer( Sławek Raś), Płyta

CD(Ola Pruchnik), Bibliotekarka( Monika Chajec), Uczennica( Katarzyna Lampara), Woźny( Kamil Długosz), Dziennikarka( Ula Przewięda).

Dziękujemy szóstoklasistom  za dostarczenie artystycznych wrażeń i gratulujemy świetnej   gry aktorskiej!

 

 

 

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY „ ŚWIAT GADÓW”

 

W dniu 28 stycznia w naszej szkole odbyła się żywa lekcja przyrody. Wszystkie pokazane zwierzęta były z gromady gadów. W większości były to gatunki węży np.: wąż zbożowy, żmija zygzakowata, boa dusiciel. Widzieliśmy też żyjących w Polsce zaskrońca i padalca, który jest beznogą jaszczurką. Mieliśmy okazję oglądnąć dokładnie skórę tych zwierząt, przyjrzeć się jej ubarwieniu i pokrywającym ją łuskom. Mogliśmy dotknąć niektóre okazy i przekonać się, że skóra gadów jest zupełnie sucha. Musieliśmy zachowywać się szczególnie cicho i nie wykonywać gwałtownych ruchów aby ich nie wystraszyć. Usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na temat przystosowania do  życia i budowy ciała tych zwierząt. Ta żywa lekcja była bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas wszystkich. Uważamy, że powinno się częściej organizować takie pokazy przyrodnicze.

Ania, Norbert, Kamil, Dawid – uczniowie klasy VI.

 

 

 

 

 

KONCERT INSTRUMENTÓW DĘTYCH W NASZEJ SZKOLE

 

W dniu 25 stycznia 2016 roku wystąpił w naszej szkole kwintet saksofonowy "Saxyma" pod kierownictwem pana Edwarda Madeja, nauczyciela gry na saksofonie w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

Wykonano różnego rodzaju utwory, wiele kolęd, które dzieci chętnie śpiewały. Był również czas na zabawę. Zespół grał różne melodie, a zadaniem uczniów było odgadnięcie z jakich bajek dane utwory pochodzą.

Szczególną znajomością tych piosenek okazali się najmłodsi uczestnicy koncertu, którzy bez trudu odgadywali zagadki już po kilku zagranych nutach. Wielu uczniów i absolwentów naszej szkoły uczęszcza do szkół muzycznych, gdzie uczą się oni gry na różnych instrumentach np. pianinie , skrzypcach czy też flecie.

Mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości i oni również będą dawali koncerty, tak jak jeden z członków zespołu "Saxyma" Stanisław Stasiowski, który jest absolwentem naszej szkoły.

Koncert instrumentów dętych (drewnianych) w wykonaniu zespołu dostarczył uczniom wiele pozytywnych wrażeń i emocji. Był on wśród dzieci i młodzieży okazją do refleksji odnośnie rozwijania talentu muzycznego.

 

Skład zespołu reprezentowali:

Edward Madej (prowadzący zespół)- saksofon sopranowy i saksofon altowy;

Stanisław Stasiowski (absolwent ZS Januszkowice)- saksofon altowy,;

Michał Sendecki - saksofon altowy;

Mateusz Sendecki - saksofon tenorowy;

Bartłomiej Czajka - saksofon tenorowy;

Mariusz Owczarski - saksofon barytonowy.

 

Uczennica klasy I gimnazjum - Paulina Chajec

 

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W BRZOSTKU

 

10.01.2016r. w Domu Kultury w Brzostku odbył się 24 Finał Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie jak co roku uczniowie z naszej  szkoły wzięli  udział w występach z tej okazji. Dzieci z klasy V i VI  bardzo ładnie zatańczyły  Belgijkę, po czym  Ania, Kamila i  Monika z klasy szóstej oraz Małgorzata z klasy drugiej gimnazjum pięknie zaśpiewały  pięć  piosenek. Uczniowie  mieli i radość i satysfakcję z tego, że mogli zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością.

 

 

 

 

 

UDAŁO SIĘ - MAMY SPORTOWY SUKCES

 

Dnia 19.01.2016r. odbyły się zawody sportowe w piłkę siatkową w Gimnazjum w Brzostku, które było gospodarzem rozgrywek. Celem spotkania było wyłonienie najlepszych drużyn wśród dziewcząt i chłopców, które będą reprezentować naszą gminę w powiatowych zawodach sportowych w piłce siatkowej. W zawodach brały udział trzy gimnazja z gminy Brzostek, w tym nasza szkoła.

Szczegółowe wyniki:
GIMNAZJUM KATEGORIA DZIEWCZĄT
Gimnazjum Brzostek – ZS Januszkowice 2:0 (25:13, 25:10)
Gimnazjum Brzostek – ZS Siedliska – Bogusz 2:0 (25:20, 25:6)
ZS Januszkowice – ZS Siedliska - Bogusz 2:0 (25:13, 25:21)
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum Brzostek
2. ZS Januszkowice 
3. ZS Siedliska - Bogusz

GIMNAZJUM KATEGORIA CHŁOPCÓW 
ZS Siedliska – Bogusz – ZS Januszowice 2:0 (25:9, 25;10)
Gimnazjum Brzostek – ZS Januszkowice 2:0 (25:19, 25:9)
ZS Siedliska – Bogusz – Gimnazjum Brzostek 0:2 (14:25, 19:25)
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum Brzostek
2. ZS Siedliska – Bogusz
3. ZS Januszkowice

 

Uczniowie z ZS w Januszkowicach dali z siebie wszystko i wywalczyli drugie i trzecie miejsce. Byliśmy mile zaskoczeni przebiegiem rozgrywek. Z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do szkoły, gdzie zostaliśmy przywitani gratulacjami i pochwałami. Przeprowadzone zawody spełniły założone cele, rozegrane zostały w bardzo dobrych warunkach i będą stanowić materiał do analizy i przemyśleń dla nauczycieli i trenerów w dalszej pracy z młodzieżą. Mamy nadzieję, że w następnych latach uda się zdobyć jeszcze lepsze miejsca.

Uczestniczka zawodów Karolina Długosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRZYK KUKIEŁKOWY W NASZEJ SZKOLE

 

    Dnia 20 stycznia 2016 roku przedszkolaki i młodsi uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pod tytułem ,,Bezcenna przyjaźń”w wykonaniu grupy teatralnej z Nowego Sącza. Spośród wszystkich kukiełek największe wrażenie na dzieciach wywarła postać „ducha”. Bajka nauczyła dzieci, że przyjaźni nie można kupić. Jest to nauka, którą powinni zapamiętać na całe życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYGRALIŚMY KONKURS GRANTOWY

 

            W październiku br. szkolnego podjęliśmy starania o udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu ,,Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności działającej na rzecz dzieci i młodzieży. Celem konkursu organizowanego przez ww fundację jest wspieranie projektów, które w swych założeniach kładą nacisk na rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

,,Cel programu to młody człowiek przygotowany do startu w ciekawe życie i organizacja lub instytucja lokalna, która zyskuje zaufanie otoczenia. Pamiętajmy jednak, że te cele mają swoje niezwykle pozytywne konsekwencje na poziomie całej społeczności, które są dla nas niemniej ważne, o ile nie najważniejsze.”

 ,,Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości. Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie.”

Zatem nasi uczniowie uczestnicząc w programie nauczą się:

- lepiej radzić sobie w społeczności

- lepiej wykorzystywać swoje atuty

- bycia bardziej pomocnymi

- skutecznego planowania

- rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron

- wiary we własne siły

- zjednywania sobie innych.

            Napisaliśmy projekt i zgłosiliśmy go do konkursu, którego wyniki poznaliśmy na początku grudnia. W wyniku obrad czterech Regionalnych Komisji Ekspertów dofinansowano 111 projektów spośród 563 z różnych województw Polski. Z Podkarpacia wytypowano tylko 7 projektów, wśród których znalazł się i nasz.

            ,,Jak oni działają … lokalnie!” to tytuł projektu zgłoszonego przez nas, czyli Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji w Januszkowicach Nasza Przyjazna Szkoła, i dotowanego przez fundację w kwocie 8500 zł. Jego realizację rozpoczniemy w lutym, a zakończymy w sierpniu 2016 roku. Zaplanowane i podejmowane przez nas w najbliższym czasie działania projektowe mają przede wszystkim zaangażować naszą młodzież w życie środowiska lokalnego oraz inspirować ją do podejmowania różnych działań na rzecz jego pozytywnego przeobrażania, a przy okazji stwarzać sytuacje mające na celu  przełamywanie różnych barier oraz rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron.

Od lutego zaczynamy działać, zatem życzymy sobie i naszym podopiecznym przyjemnej i owocnej pracy!!!

 

 

ZDROWO, WESOŁO I PRZYJEMNIE

NA ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W JAŚLE

 

Uczniowie Zespołu Szkól im. Adama Mickiewicza  coraz częściej mają okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. We wtorek 8 grudnia 2015 roku gimnazjaliści i cześć uczniów ze szkoły podstawowej pojechała na krytą pływalnię, która mieści się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle. Celem naszego wyjazdu były zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego i innych nauczycieli-opiekunów z naszej szkoły.  Autokar wyjechał o godzinie 13:30 sprzed budynku szkoły, a 15:00 wszyscy przebrani w kąpielówki i stroje kąpielowe wesoło pluskali się w basenie. Doświadczeni uczniowie mierzyli się z torem pływackim o głębokości 120-180m. Inni bawili się w basenie rekreacyjnym, którego głębokość wynosiła 80 cm. Zmęczeni mogli zrelaksować się w "jacuzzi". Żądni  wrażeń ustawiali się w długiej kolejce do zjeżdżalni wodnej o długości 105 metrów, która wśród wielu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło także licznych gier i zabaw wodnych, w których wszyscy chętnie braliśmy udział.

Po godz. 17-tej wszyscy uczniowie wyszli z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, udając się do autobusu. Przez całą drogę powrotną słychać było w głosach uczniów ogromne zadowolenie. Wszyscy świetnie się bawili i spędzali milo czas.

W imieniu uczniów Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach serdecznie dziękuję Naszej Pani Dyrektor Ewie Ziaja, która bezustannie dba o nasz ogólny rozwój psychofizyczny, że zaproponowała nam tak wspaniały wyjazd i postanowiła sfinansować go dla nas z budżetu szkoły. Jesteśmy również wdzięczni organizatorowi wycieczki oraz  opiekunom, którzy poświęcili nam tak dużo uwagi, dbając o nasze bezpieczeństwo.

Uczennica klasy III g. Karolina Winiarska

 

MIKOŁAJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

            4 grudnia, do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły zawitał długo oczekiwany 

gość – Mikołaj. Przybył wraz z dwiema pomocnicami  Śnieżynkami, przynosząc worki pełne prezentów. Dzieci przywitały go bardzo radośnie, ze śpiewem.

W czasie rozdawania prezentów, każde dziecko miało okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przedszkolaki podziękowały za wspaniałe upominki i już dziś zaprosiły Mikołaja 

na przyszły rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABELSKI MŁYN

 

 To spektakl profilaktyczny, który w dn.29.10 2015  obejrzeli uczniowie klas IV-VI

i gimnazjum. Widowisko wystawił Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży

z Krakowa.  Spektakl był ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom: dopalaczom, narkotykom, nikotynie, alkoholowi. Przedstawił uczniom wartość życia i zdrowia.

Był jednym z działań edukacyjnych kształtujących odpowiedzialność młodych ludzi za własne zdrowie, jak również uwrażliwił ich na szkodliwe działanie używek.

Na pewno warto było go obejrzeć.

 

 

CHRZEST PIERWSZOKLASISTÓW 2015

 

            Otrzęsiny pierwszej gimnazjum stały się już tradycją. Klasa III gimnazjum nie zapomniała o swojej powinności. Dnia 24 września została zorganizowana dyskoteka szkolna. Uczniowie ostatniej klasy naszego gimnazjum podzielili się obowiązkami. Chłopcy zajęli się oprawą muzyczną i przygotowaniem sali gimnastycznej. Dziewczęta przygotowały pyszne hot-dogi i napoje, które były sprzedawane w bufecie oraz wymyśliły zadania, jakie miała wykonywać I gimnazjum. Dyskoteka rozpoczęła się o 16.30. Dobra zabawa trwała już od pierwszych minut dyskoteki. Uczniowie bez skrępowania tańczyli do rytmu muzyki techno i disco polo. O 18.00 wszyscy zebrali się na sali, aby przyglądać się zmaganiom pierwszej klasy z postawionymi przed nimi zadaniami. Kociaki zostały odpowiednio ucharakteryzowane – namalowano im na twarzy wąsy. Do ich zadań należało: wypicie mleka, przeniesienie na łyżeczce jajka, dmuchanie mąki w kolegów, taniec wolny, udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.  Do każdej konkurencji kociaków losowała publiczność. Na koniec chrztu, I gimnazjum, złożyła uroczyste przyrzeczenie. Po nich ślubował również wychowawca I gimnazjum, którego obietnice rozśmieszyły wielu uczniów i nauczycieli. Ważnym punktem programu dyskoteki była „belgijka”. Jest to popularny układ taneczny. „Belgijkę” zaprezentowały dwie koleżanki z klasy III gimnazjum i zachęcały wszystkich to tańca. W efekcie cała sala gimnastyczna zapełniła się od tańczących par.

            Dyskoteka była bardzo udana. Wszyscy dobrze się bawili i przyjemnie spędzili czas.

 

Karolina Winiarska

 

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA 2015 W ZESPOLE SZKÓŁ W JANUSZKOWICACH

 

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem  ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracano szczególną uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. 21 września 2015 r. tradycyjnie jak co roku uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w akcji. Zadaniem klas  I-II SP było uprzątnięcie najbliższego terenu w pobliżu szkoły ( placu przed budynkiem szkolnym oraz boisko asfaltowe i trawiaste). Wzdłuż drogi  głównej w Januszkowicach pod opieką nauczycieli sprzątali uczniowie klas IV-VI SP. Najdłuższa trasę mięli jednak gimnazjaliści, ważnym punktem naszej „wyprawy” było posprzątanie obejścia gdzie rośnie nasz pomnik przyrody dąb szypułkowy „ Chrześcijanin”.            Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety. Pomaga ona w kształtowaniu postaw, które w przeszłości powinny stać się stylem naszego życia. 

 

Iwona Szczucińska - Woźniak

 

 

JUBILEUSZ 20-LECIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

 

W niedzielę 13 września 2015r. przedstawiciele naszego Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem byli obecni w Rzeszowie na Ogólnopolskim Jubileuszowym Zjeździe. Wraz z ogromną rzeszą wolontariuszy z całej Polski świętowali 20-lecie istnienia tej formy wolontariatu, która została zapoczątkowana w Diecezji Rzeszowskiej.

Głównym punktem programu był marsz miłosierdzia ulicami Rzeszowa od Hali Podpromie do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Zatrzymywano się przy 6 stacjach ,przy których uczniowie rzeszowskich szkół przedstawili krótkie scenki związane z świętą osobą (Św. Faustyna, Św. Maksymilian, Św. Brat Albert, Bł. Matka Teresa z Kalkuty, Św. .Jadwiga Królowa, Św. Jan Paweł II). Hasłem przewodnim były słowa Św. Siostry Faustyny "Dopomóż mi Panie , aby miłosierne były moje oczy, słuch, język, ręce, nogi, serce."

O godzinie11 w Ogrodach Bernardyńskich odprawiona została uroczysta Msza Św., której przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył między innymi ks. Marian Subocz- dyrektor Caritas Polska.

Spotkanie było okazją do podziękowań za tę formę wolontariatu dzieci i młodzieży a także do wspólnej modlitwy, formacji, śpiewu i integracji.

 

Opiekun SKC Wanda Jamróz

 

 

PROJEKCJA FILMU „ DUMNI JAK NIGDY ”

 

23 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół im. A Mickiewicza w Januszkowicach młodzież z projektu „Dumni jak nigdy” przedstawiła efekt swojej kilkumiesięcznej pracy nad filmem krótkometrażowym. Powstały film opowiada o koleżankach i kolegach mających ciekawe pasję i zainteresowania. Aby każdy mógł się dowiedzieć czym zajmowała się młodzież biorąca udział w projekcie Karolina Winiarska krótko omówiła każde spotkanie w ramach projektu i wyświetliła w prezentacji multimedialnej zdjęcia. Wszyscy uczestnicy projektu włączyli się w przygotowanie projekcji filmowej. Dzięki zaangażowaniu mogliśmy się z  dumą pochwalić swoją pracą. Pokaz uświetnił swoją obecnością Pan Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski.

Film „Dumni jak nigdy”

Reżyseria: Robert Garstka

Montaż: Robert Garstka

Wywiad przygotowali: Sylwia Cieplik, Kinga Węgrzyn, Karolina Winiarska, Dominika Krupka, Karolina Długosz, Roksana Pęcak, Weronika Piotrowska, Natalia Stec, Aleksandra Woźniak

Udział wzięli: Weronika Piotrowska,  Małgorzata Gierut, Barbara Gierut, Dawid Garstak, Robert Garstka, Emanuela Latoszek, Urszula Wąsik, Dominika Kęzior, Natalia Stec

Zdjęcia: Karolina Długosz, Tomasz Długosz

Kamera: Dominika Krupka, Weronika Mamroł, Konrad Pęcak

 

 

 

 

UDANY POBYT W ZAMOŚCIU I NA ROZTOCZU

 

        Uczniowie klas IV- VI wraz z opiekunami wybrali się w dniach 18-19 czerwca na dwudniową wycieczkę klasową. Celem wyprawy było poznanie zabytków Zamościa,  miasta zwanego „Perłą Renesansu” i wpisanego  na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz odwiedzenie najciekawszych miejsc na Roztoczu.

        Na Rynku  wycieczkowicze podziwiali XVI – wieczny renesansowy ratusz i pięknie zdobione kamienice ormiańskie oraz wysłuchali hejnału zagranego przez trębacza z wieży zegarowej. Zwiedzili wspaniałą katedrę ufundowaną przez założyciela miasta kanclerza Jana Zamoyskiego. Oglądali zrekonstruowane w ostatnich latach potężne mury otaczające miasto i dowiedzieli się, dlaczego obce wojska nigdy nie zdołały zdobyć szturmem zamojskiej twierdzy. Dużą atrakcją dla wszystkich był wystrzał z armaty oraz podziemny spacer, podczas którego można było zobaczyć zgromadzone eksponaty militarne.

Dzięki pani przewodnik uczestnicy wycieczki poznali również  miejsce kaźni ludności Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej zwane Rotundą.  Hitlerowcy więzili tu i zamordowali wiele tysięcy Polaków. Po obu stronach drogi prowadzącej do Rotundy pochowane są ofiary wojny, przeniesione z mogił rozsianych na Zamojszczyźnie.   Na środku dziedzińca przy płycie upamiętniającej pomordowanych więźniów uczniowie w skupieniu zapalili symboliczny znicz.

 Oprócz wiedzy z historii  uczestnicy wycieczki wzbogacili też swoje wiadomości z przyrody w czasie pobytu w Ogrodzie Zoologicznym im. Stefana Milera.

 Po dniu pełnym atrakcji wszystkich czekała kolacja i upragniony nocleg ( niekoniecznie spokojny).

      W drugim dniu wycieczkowicze poznawali walory turystyczne Roztocza. Po śniadaniu wraz z przewodnikiem udali się autokarem do Zwierzyńca- stolicy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tu obejrzeli m.in. ciekawą wystawę „ W krainie jodły, buka i tarpana” oraz barokowy kościół na wodzie. W Krasnobrodzie zobaczyli pałac Leszczyńskich, Sanktuarium Maryjne, drewniany spichlerz, muzea oraz kapliczkę z cudownym źródełkiem, w którym  nabrali wody. Ciekawym miejscem był też Józefów, gdzie z baszty widokowej można było zobaczyć kamieniołom i rozległą panoramę Roztocza.  

      Wieczorem uczniowie pełni nowych wrażeń i wiadomości wrócili zadowoleni do domu.

Wycieczka do Zamościa pozostanie na długo w naszej pamięci, a kupione pamiątki i zdjęcia będą przypominać wspólnie przeżyte chwile. 

 

WYCIECZKA KLASY III G DO ZAKOPANEGO

 

W dniach 18 – 19 czerwca  klasa trzecia gimnazjum wraz z wychowawczynią  Panią Martą Karmelitą oraz opiekunkami – Panią Katarzyną Pietruchą – Nowak i Panią Agnieszką Ziębą udała się na dwudniową wycieczkę do Zakopanego.

            Wyruszyliśmy sprzed budynku szkoły ok. godz. 6.00. Po kilkugodzinnej drodze pierwszym celem naszego wyjazdu było zwiedzenie jednego z najstarszych kościółków w Polsce, który znajdował się Dębnie. Ciekawym faktem jest to, że w tej właśnie świątyni miało miejsce serialowe wesele Janosika z Maryną. Kolejnym przystankiem była Wielka Krokiew im. Stanisława  Marusarza oraz Średnia i Mała Krokiew, które są wielką chlubą Zakopanego choćby dlatego, że miasto to jest miejscem słynącym jako jeden z głównych ośrodków sportów zimowych,  zwłaszcza skoków narciarskich.  Jednak najtrudniejsza wędrówka tego dnia była dopiero przed nami. Gubałówka, bo to o nią chodzi, wymagała od nas wiele wysiłku, aby wejść na jej szczyt na własnych nogach. Pomimo to byliśmy bardzo usatysfakcjonowani, że przezwyciężyliśmy własne lenistwo i doszliśmy do „mety”. Po określonej przerwie zjechaliśmy kolejką z Gubałówki i udaliśmy się do niezwykłego domu- domu do góry nogami.  Jak się dowiedziałam,  wszystkie meble i przedmioty umocowane do sufitu mają nawiązywać do minionej epoki PRL-u, co  ma oznaczać, że dawniej wszystko było postawione na opak. Najzabawniejsze jest jednak to, że podczas wejścia do tego budynku trudno zachować wyprostowaną postawę, zwłaszcza przy chodzeniu. Po pięciu minutowym zmaganiu się z poczuciem braku grawitacji, przeszliśmy na Krupówki,  gdzie mieliśmy godzinę wolnego czasu. Pierwszy dzień zwiedzania zakończył się i pojechaliśmy do pensjonatu „U Aniołka”, gdzie mogliśmy zregenerować siły, pograć w siatkówkę, zjeść obiadokolację i  popływać w basenie. Drugiego dnia niestety pogoda nam nie sprzyjała, a mieliśmy do przebycia długą i wyczerpująca trasę. Po przybyciu Pani przewodnik, pojechaliśmy na Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym  Brzyzku, gdzie jest pochowanych mnóstwo znanych osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Zakopanego lub były  znanymi osobistościami i spoczęły właśnie w tym miejscu. Przedostatni przystanek- Dolina Kościeliska. Pogoda była fatalna. Deszcz rozgościł się na dobre, jednak nie mogliśmy tak po prostu odpuścić. Ze zniesmaczoną miną i zadartym nosem wyruszyliśmy. Maszerowaliśmy bite  dwie godziny. Pani przewodnik, która  bardzo interesująco opowiadała nam różne ciekawostki, nie pozwoliła się nam nudzić i dzięki  jej ogromnemu zaangażowaniu szybko dotarliśmy do schroniska, gdzie mogliśmy się nieco osuszyć i zjeść ciepły posiłek, a potem znów wrócić do autokaru. Jednak gdy przeszliśmy tak wyczerpującą trasę, uśmiechy same pojawiły się na naszych twarzach, że daliśmy radę, że nie zrezygnowaliśmy. Ostatnim punktem były baseny termalne w Białce Tatrzańskiej. Tutaj mogliśmy się po tak wyczerpującej wędrówce maksymalnie zrelaksować i korzystać ze wszystkich możliwych udogodnień. Na tym zakończyliśmy  nasz dwudniowy pobyt w pięknym mieście- Zakopanem.

Osobiście uważam, że ta wycieczka była jednym z najlepszych wyjazdów, jakie do tej pory  odbyła nasza klasa. Po pierwsze dlatego, że była ostatnim wspólnym pobytem prawie całej naszej klasy  poza murami szkoły, a po drugie, że bardzo podoba mi się to miasto, a dzięki Pani przewodnik mogłam jeszcze więcej się o nim dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy.

Sylwia Cieplik           

 

 

WYCIECZKA DO RZESZOWA KLAS MŁODSZYCH I PRZEDSZKOLA

 

   Dnia 15 czerwca 2015 roku dzieci najmłodsze były na wycieczce w Rzeszowie . Zobaczyły Port Lotniczy „Jasionka” . Zwiedziły terminal, a z tarasu widokowego oglądały start

i lądowanie samolotów.

   Duże wrażenie zrobił na dzieciach pokaz działania sprzętu Lotniskowej Służby

Ratowniczo – Gaśniczej .

   Najmłodszym uczestnikom wycieczki najbardziej podobał się pobyt w „Ranczu”

w Pstrągowej, gdzie na dzieci czekała kiełbaska z grilla .

   Dzieci wysłuchały wykładu o wartościach odżywczych warzyw i owoców zakończonego zjedzeniem pieczonego ziemniaka.

   Mogły wykazać się sprawnością fizyczną biorąc udział w różnych konkurencjach .    

   Pomimo ulewy dzieci miło spędziły czas radośnie bawiąc się przy muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘĆ O HISTORII

 

             Minęło już 100 lat od czasu, kiedy 7 maja 1915 r. w Brzostku rozegrała się wielka bitwa między wycofującymi się wojskami carskimi a nacierającymi Austriakami. Bitwa ta została wygrana przez Austriaków. Rosjanie wycofali się za San. W ślad za nimi ruszyło wojsko austriackie. Wcześniej jednak pochowano poległych żołnierzy. Ogółem w okolicy Brzostku poległo ich przeszło 2000. Grzebano ich w pobliżu miejsca, gdzie zginęli. Dopiero w 1916r. władze wojskowe przystąpiły do ekshumacji i budowy nowych cmentarzy.

      Wszystkie cmentarze otrzymały numery ewidencyjne. W gminie Brzostek znajdują się one w następujących miejscowościach: Brzostek (nr 222, 223, 224, 225), Bukowa (nr 218), Gorzejowa (nr 227), Januszkowice (nr 217), Klecie (nr 220, 221), Przeczyca (nr 228), Zawadka Brzostecka (nr 226).

           

            Cmentarz wybudowany w Januszkowicach usytuowany jest na wysokim wzniesieniu, dzięki temu posiada wspaniałą panoramę na okoliczne doliny. Monumentalność założenie pogłębia dodatkowo wysoki – 7 metrowy, betonowy krzyż z tarczowym usztywnieniem na przecięciu ramion. Poniżej w cokole umieszczona jest marmurowa tablica o treści:

IN STOLZ GESCHLOßNER RUNDE DIE PRACHT

DES BERGUMSCHIRMTEN LANDES DIESE GRÄBER

UND LEGT DAS LÄCHELN SEINER EWEIGEN SCHÖNHEIT

WIE TAUSEND FRISCHE DANKESKRÄNZE HIN

 

„WSPANIAŁOŚĆ DUMNIE ZAMKNIĘTEGO KRĘGU

GÓRAMI OTOCZONEJ KRAINY

POZDRAWIA TE GROBY

I UŚMIECH SWEGO WIECZNEGO PIĘKNA SKŁADA

JAK TYSIĄCE ŚWIEŻYCH WIEŃCÓW DZIĘKCZYNNYCH”

            W mogiłach indywidualnych pochowano tutaj 114 żołnierzy austro-węgierskich i 113 rosyjskich, w tym 47 zidentyfikowanych. Większość mogił połączona jest w osiem kwater, ustawionych po bokach alei. Na każdej ustawiony jest betonowy cokół z krzyżem z tego samego materiału, do którego dodatkowo przymocowany jest krzyż żeliwny: katolicki lub prawosławny. Poniżej umieszczone były emaliowane tabliczki z danymi pochowanych. Takie same znajdowały się zapewne na znacznie mniejszych cokolikach które po dwa umiejscowione są po bokach dużych. Cmentarz otoczony jest betonowymi słupkami połączonymi metalowymi łącznikami, a wejście stanowi niewysoka bramka.

            Cmentarz został w 1992 roku z urzędu wpisany do rejestru zabytków, jako cmentarz nieustalonej liczby i nieznanej narodowości żołnierzy, założony w 1915 roku.

Uczniowie z Kółka Historycznego udali się 20 maja na cmentarz wojenny nr 217, aby poznać szczególną kartę w dziejach naszej Ojczyzny, jaką była I wojna światowa, zwana też Wielka Wojną. Była to nietypowa lekcja historii i pamięci o nieznanych bohaterach. Tym bardziej tragiczna, że w armiach austro-węgierskiej, jak i rosyjskiej służyli Polacy. Na cmentarzu 217 znaleźliśmy mogiły ze swojsko brzmiącymi, polskimi nazwiskami.
 Nie powinniśmy o nich zapominać!

 

DZIEŃ DZIECKA

 

W Dniu Dziecka -  1 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych wzięły udział w zabawach ruchowych na boisku szkolnym. Do zabaw wykorzystano sprzęt z projektów: „Radosna Szkoła”, „Pierwszaki”. Oprócz zabaw ruchowych  dzieci mogły wykazać swoim talentem plastycznym podczas malowania kredą na boisku. Dzieci otrzymały też słodycze od Rady Rodziców.

 

 

KOCHAM MAMĘ I TATĘ

 

26 maja w naszej szkole obchodziliśmy święto Mamy i Taty. Zaproszeni goście – rodzice dzieci przedszkolnych i klasy I i III zebrali się na sali gimnastycznej gdzie przy kawie  i ciastku oglądali występy swoich pociech. Dzieci zaprezentowały swoje talenty wokalno-taneczne: piosenki, tańce ludowe, standardowe i nowoczesne. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie rodzice zostali obdarowani skromnymi upominkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU „ DUMNI JAK NIGDY !”

 

Jednym z zadań projektu „ Dumni jak nigdy” realizowanego wśród uczniów Gimnazjum w Januszkowicach i Brzostku jest podniesienie poziomu umiejętności skutecznego planowania własnych działań i ich realizacji w grupie przez młodych ludzi, które ułatwiają im dobry start w dorosłe życie. W dniach 18-20 maja odbyła się wycieczka do Warszawy. Młodzież wraz z koordynatorem projektu Panią Aliną Świerk i nauczycielką Panią Iwoną Szczucińską odwiedziła tam  „Centrum Nauki Kopernik”, w którym zwiedzający mogli poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. W Koperniku znajduje się siedem wystaw stałych: „Mikroświat”, „Człowiek i środowisko”, „ Strefa światła”, „ Świat w ruchu”, „ Re: generacja”, „Teatr Wysokich Napięć”, „ Teatr Robotyczny”, „ Korzenie cywilizacji”, do których wstęp odbywa się w ramach biletu do Kopernika. Wystawy były tak ciekawe, że zwiedzanie zajęło nam 5 godzin. Niezapomnianym przeżyciem była projekcja w  Planetarium, gdzie oglądnęliśmy „ Niebo Kopernika”. Zatykającym dech w piersiach był widok panoramy całej stolicy z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki. Ważnym punktem naszej wycieczki był Pałac Prezydencki oraz Stadion Narodowy.  Podróż do Warszawy nie mogła by się odbyć bez wizyty w centrum handlowym „ Złote Tarasy”.   

 Jesteśmy w połowie realizacji zadań projektowych, aby uniknąć wypalenia w czasie prac projektowych, którego finalnym osiągnięciem ma być projekcja nakręconych przez młodzież  filmów  była właśnie wycieczka do Warszawy. Pozwoliła nam  naładować akumulatory i zmotywować młodzież do dalszej pracy. Możemy być dumni, że młodzieży z naszej gminy udało się zorganizować  wyjazd do Warszawy. Wycieczka nie doszła  by do skutku, gdyby nie Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach, która umożliwiła  nauczycielowi -  opiekunowi grupy projektowej sprawowanie opieki nad młodzieżą w Warszawie. Dziękujemy również dyrekcji i wychowawcom Gimnazjum w ZS w Januszkowicach i Gimnazjum w Brzostku za zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych w dniach wycieczki. Młodzież swoim wzorcowym zachowaniem i postawą podczas wycieczki nauczyła się pracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, wiary we własne możliwości. Dziękujemy również rodzicom za  umożliwienie swoim dzieciom wzięcia udziału w wycieczce.

Jesteśmy dumni jak nigdy!, że nasza gmina jest otwarta na nowe wyzwania, młodzież chętnie podejmuje działania nowatorskie, a realizowany projekt pozwala równać szanse młodych ludzi z obszarów wiejskich.  

 

Opiekun Iwona Szczucińska

 

 

 

 

ELEKTRONICZNY NABÓR – INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY 3 GIMNAZJUM.

 

Rozpoczynamy kolejny rok elektronicznego naboru do szkół średnich. W tym roku szkolnym, tak jak i w poprzednich latach, nabór do szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w naszym powiecie drogą elektroniczną. Wszystkie informacje o naborze zamieszczone są (wraz z ofertą szkół) na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat. Proszę o zapoznanie się z przewodnikiem oraz ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz z zarządzeniem Kuratora Oświaty o rekrutacji m.in. liczba przyznawanych punktów http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=7&idp=0#10 .

 

DNI OTWARTE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ W KLECIACH

 

Dnia 24 kwietnia br.  klasa trzecia gimnazjum pojechała autobusem spod szkoły w Januszkowicach  na ,,Dni Otwarte” do szkoły ponadgimnazjalnej w Kleciach. Zwiedzanie szkoły rozpoczęło się od spotkania wszystkich zaproszonych z okolicznych gimnazjów trzecioklasistów  na sali gimnastycznej. Spotkanie to rozpoczęła pani dyrektor szkoły, która zapoznała nas z historią szkoły oraz ofertą kształcenia na r. szk. 2015/2016. Podczas części artystycznej uczennice klas pierwszych zatańczyły nowoczesny taniec. Tak zwany ,,popis’’ dał też zespół muzyczny z tej szkoły, którego członkiem był jeden z naszych starszych kolegów, Staszek S.  Oprócz Staszka spotkaliśmy też kilkoro innych absolwentów naszego gimnazjum. Po tym spotkaniu udaliśmy się na zwiedzanie szkoły, po której oprowadzała nas pani pedagog z Kleci. Na początek zaprowadziła nas na plac do nauki jazdy, gdzie pod okiem nauczycieli mogliśmy pojeździć samochodami. Zwiedziliśmy wszystkie sale praktyczne oraz bibliotekę szkolną, salę informatyczną i ogród szkolny. Oglądnęliśmy także film nakręcony przez uczniów szkoły, który podsumowywał wszystkie jej działania i opisywał wszystkie jej zalety i kierunki kształcenia. Braliśmy udział w licznych konkursach z wiedzy o szkole i zdobywaliśmy nagrody. Mieliśmy przyjemność skosztować wyrobów cukierniczych i kucharskich wykonanych przez uczniów podczas praktyk szkolnych. Niestety, nie udało nam się uczestniczyć w kursie jazdy pojazdami rolniczymi typu np. traktor, ponieważ ,,gonił nas czas’’. Pomimo tej niedogodności  mogę śmiało uznać, że wyjazd do szkoły ponadgimnazjalnej  w Kleciach był udany i przekonał wielu uczniów mojej klasy do wybrania właśnie tej szkoły.   

Robert Garstka 

 

 

WIZYTA W TEATRZE IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE

 

We środę, tj. 29 maja 2015 roku odbyła się długo planowana wycieczka do teatru. Wzięli w  niej udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz ich opiekunowie. Bilety na spektakl pod tytułem „Mały Książę”, które ufundowała nam pani Dyrektor, były zarezerwowane w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

            Sprzed budynku szkoły wyjechaliśmy z dziesięciominutowym opóźnieniem. Podróż autokarem minęła szybko i bezpiecznie. W teatrze byliśmy przed czasem. Opiekunowie zrobili nam zdjęcie przed budynkiem, aby upamiętnić ten wyjazd. Potem zostawiliśmy ubrania w szatni i razem z uczniami innych szkół czekaliśmy na rozpoczęcie widowiska. W foyer oglądaliśmy wystawę obrazów i piliśmy ciepłe napoje. O 11.30 pracowniczka teatru poprosiła nas o zajęcie miejsc na „Dużej Scenie”. Zgasły światła, rozpoczęło się przedstawienie. Wszyscy z zapartym tchem śledzili znane im już losy Małego Księcia. Byliśmy oczarowani grą aktorów i ich popisami wokalnymi. Najbardziej w naszej pamięci zapadła postać Małego Księcia odegrana przez małego chłopca. W pewnym momencie aktorzy zeszli ze sceny i zapaliły się światła. W czasie antraktu widzowie mogli skorzystać z toalety, napić się i coś zjeść. Chwilę później znów oglądaliśmy przedstawienie. Spektakl trwał 100 minut. Zakończył się ukłonem aktorów i głośnymi brawami publiczności. Gdy wychodziliśmy z budynku, na fasadzie teatru zobaczyliśmy afisz naszego spektaklu. Widniał na nim mały chłopiec łudząco podobny do tego, który znajduje się na okładce książki de Saint-Exupéry'ego. Dzięki afiszowi dowiedzieliśmy się, że reżyserem przedstawienia był Cezary Domagała.

            Około godziny 13.00 siedzieliśmy już w autokarze. Godzinę później byliśmy w Januszkowicach. Wyjazd śmiało możemy uznać za udany. Nie często mamy okazję obcować ze sztuką w teatrze. „Mały Książę” wszystkim się podobał, dlatego wróciliśmy do domów zadowoleni.

 

                                                                                                                            Karolina Winiarska

 

 

ODCHODY DNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE

 

     Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Ziemi członkowie koła teatralnego przygotowali przedstawienie  ekologiczne pt. „Ratujmy Matkę Ziemię”, aby zaznaczyć to święto w naszym szkolnym kalendarzu.

     Uczniowie pokazali swoim starszym i młodszym kolegom, jak czuje się nasza Ziemia zaśmiecana i zatruwana przez współczesnego człowieka. Aktorzy wcielili się w role uosobionych elementów przyrody : woda ( Ania), powietrze (Ula), las ( Mateusz), pszczoła (Ola), ptak ( Kamil) oraz skarżąca się na różne dolegliwości nasza planeta - Ziemia ( Kamila).

Pan doktor (Dawid)  po dokładnym badaniu zdiagnozował, że Ziemia ma chory układ krwionośny,  pokarmowy i  oddechowy. Na szczęście kroplówka ze świeżym powietrzem, czystą źródlaną wodą z dodatkiem pięknego zielonego lasu i zdrowej żywności oraz deser w postaci uspokajającego śpiewu ptaków, okazały się skuteczne i postawiły Ziemię na nogi. Odzyskała zdrowie, energię i kolory.

      Pamiętając o zasadzie segregacji śmieci, uczniowie( Dawid, Sławek i Monika) zebrali bardzo licznie zgromadzone odpady, które leżały dookoła Matki Ziemi. Aktorzy, którzy doskonale odtworzyli swoje role, obiecali, że od dzisiaj będą dbać o Ziemię najlepiej jak potrafią, aby zawsze była zdrowa.

Przedstawienie uświetniły oprawa muzyczna i piosenki o tematyce ekologicznej przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.
      Zapamiętajmy przesłanie młodych ekologów i chrońmy naszą planetę nie tylko w dniu jej święta, ale także na co dzień !

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

 

        W dniach od 21 do 23 kwietnia nasza klasa, tj. trzecia gimnazjum przystąpiła do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego.  Już od kilku tygodni rozwiązywaliśmy zadania egzaminacyjne, które sprawdzały naszą wiedzę i umiejętności z trzech lat nauki.

W pierwszy dzień, tj. wtorek zmagaliśmy się z częścią humanistyczną. Przed rozpoczęciem testów wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani, ponieważ w tym roku wprowadzono losowanie miejsc.  O godzinie 9.00 nauczyciele siedzący w komisji egzaminacyjnej rozdali nam arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po zakodowaniu prac  mieliśmy godzinę na wykonanie zadań. Po zakończeniu pierwszej części egzaminu i opuszczeniu sali gimnastycznej niepewni swoich odpowiedzi konsultowaliśmy je  z kolegami.  Po godzinnej  przerwie udaliśmy się na język polski. Miłym zaskoczeniem było opowiadanie, które mieliśmy  napisać jako  dłuższą formę wypowiedzi pisemnej.

W drugim dniu zmierzyliśmy się z częścią przyrodniczą, która sprawdzała nasze wiadomości i umiejętności  z czterech przedmiotów, tj. biologii, chemii, fizyki i geografii.  Po wyjściu z sali mieliśmy bardzo posępne miny, jednak  najgorsze było przed nami. O godzinie 11.00 zaczęliśmy pisać matematykę, która wymagała od nas wielkiego wysiłku. Nie myliliśmy się w naszych spekulacjach, ponieważ ten przedmiot okazał się dla większości niezwykle trudny.

Ostatniego dnia nadeszła pora na język angielski. Poziom podstawowy był znacznie prostszy niż rozszerzony. Jedyne zastrzeżenia mieliśmy co do zadań ze słuchu, które nie były zbyt zrozumiałe dla nas.

 Mamy skrytą nadzieję, że oficjalne wyniki, które  otrzymamy 19 czerwca bieżącego roku będą dla wszystkich satysfakcjonujące i pomogą dostać się do wymarzonych szkół.

 

Uczennice klasy trzeciej gimnazjum

Weronika Mamroł, Kinga Węgrzyn, Sylwia Cieplik

 

 

POWAŻNY EGZAMIN NASZYCH "SZÓSTOKLASISTÓW"

 

Chociaż miał miejsce 1-go kwietnia, to nie żart, właśnie w tym dniu "Szóstoklasiści" zmagali się ze Sprawdzianem w klasie szóstej szkoły podstawowej, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z trzech kluczowych przedmiotów tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Składał się on z dwóch części: część pierwsza – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast część druga – obejmowała zadania z języka angielskiego. Zadania z języka polskiego i matematyki miały formę zamkniętą i otwartą, a z języka obcego tylko formę zamkniętą.

Po wytężonej pracy na sprawdzianie uczniowie odetchnęli z ulgą, ciesząc się, że mają go już poza sobą. Z ich relacji wynika, że najłatwiejszą częścią okazał się j. polski, a najtrudniejszą matematyka. Niezależnie od naszych spekulacji, prawdziwe wyniki poznamy dopiero za 2 miesiące, tj. 29 maja 2015 r. Mamy jednak nadzieję i trzymamy mocno kciuki, aby "NASI SZÓSTOKLASIŚCI" odnieśli sukces.

Wychowawca klasy

Stefan Kokoczka

 

 

POŻEGNANIE ZIMY

 

20 marca dzieci z oddziałów przedszkolnych pożegnały zimę. Odbyło się to podczas spaceru nad rzekę, gdzie  spaliliśmy  Marzannę - symbolizującą złą zimę, wykonaną z ekologicznych materiałów. Dzieci piosenkami i radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę. Chyba nam się udało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCJA HISTORII NA ŻYWO, CZYLI HISTORIA INACZEJ

 

20 marca 2015 roku  do naszej szkoły przyjechała grupa artystyczna  ,,Rekonstrukto” , która zaprezentowała dla uczniów klas  4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum ,,żywą lekcję historii”.  Tematem przewodnim było imperium rzymskie .  Poznaliśmy obyczaje i kulturę  epoki starożytnej, prawo rzymskie oraz najważniejsze dokonania starożytnych Rzymian – twórców podstaw cywilizacji europejskiej . Jednym z ciekawszych punktów programu była prezentacja broni oraz narzędzi  tortur. Lecz największe poruszenie wywołały pojedynki rzymskich legionistów, w których udział brali wybrani uczniowie.  Na koniec każdy mógł dotknąć i oglądnąć przywiezione przez artystów rekwizyty. Całemu wydarzeniu towarzyszyło dużo dobrego humoru i wiele śmiechu . Taki sposób przekazywania wiedzy bardzo spodobał się uczniom.  Wierzę , że wynieśli z lekcji cenną wiedzę, która przyda się im w niedalekiej przyszłości.

                                                                                                      Dominika Krupka

 

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

    

              Gimnazjum

        Szkoła Podstawowa

                                          23.03.2015r.   poniedziałek

9:30 – 10:30 Nauka rekolekcyjna

i msza św. w kościele

 

 

11:00 – 12:00 Spektakl profilaktyczny (sala gimnastyczna)

 

9:30 – 10:30 Spektakl profilaktyczny (sala gimnastyczna)

 

 

11:00 – 12:00 Nauka rekolekcyjna i msza św. w kościele

 

                                             24.03.2015r.   wtorek

                         9:30   Wszyscy uczestniczymy  w  DRODZE KRZYŻOWEJ

 

                       10:30   - nauka rekolekcyjna (dla wszystkich uczniów) 

                                    - spowiedź

 

 

                                               25.03.2015r.   środa

                                          

                                                       11:00  Suma odpustowa 

 

 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „ DUMNI JAK NIGDY”

 

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym pt; „Dumni jak nigdy” Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności skutecznego planowania własnych działań i ich realizacji w grupie przez młodych mieszkańców gminy Brzostek.  Wiodącym tematem projektu jest realizacja filmu edukacyjnego pokazującego młodych mieszkańców gminy, którzy dzięki swojej pasji i zaangażowaniu osiągnęli sukces sportowy, naukowy itp. Uczestnicy projektu szukają wśród kolegów bohaterów swoich filmów, nawiązują kontakt ze szkołami i lokalną prasą w celu uzyskania odpowiednich informacji. Równocześnie młodzież sięga do doświadczeń starszego pokolenia – swoich rodziców, i szuka informacji o ich sukcesach. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy dokonują wyboru bohaterów filmów, opracowują scenariusz, a następnie kręcą film, w którym aktorami są oni sami. W wyniku pracy powstaje kilka filmów, które następnie realizatorzy montują w jedną całość. Przygotowywany film promuje walory środowiska lokalnego i wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości. Posumowaniem i jednocześnie świętowaniem zakończenia projektu jest multimedialna prezentacja w GOK-u efektów pracy młodzieży.

 

 

WYJAZD NA GIEŁDĘ SZKÓŁ DO JASŁA

 

Dnia 5 marca klasa III gimnazjum  wraz z wychowawczynią wybrała się na ,,Giełdę szkół”, która miała miejsce  w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle. Na początku dowiedzieliśmy się kilku podstawowych informacji na temat kierunków kształcenia szkoły, która zorganizowała giełdę. Mogliśmy obejrzeć przyrządy, jakich używają geodeci, a także sprawdzić, jak one działają.  Następnie  wszyscy udaliśmy się na salę gimnastyczną,  gdzie prezentowały się  pozostałe szkoły z powiatu jasielskiego. Na wyznaczonych stanowiskach czekali na nas przedstawiciele poszczególnych placówek (nauczyciele wraz z uczniami), aby przedstawić  nam swoje oferty kształcenia na rok szkolny 2015/2016. My mogliśmy bliżej zapoznać się z ofertami edukacyjnymi  szkół, które nas interesują. Później zobaczyliśmy, gdzie i w jaki sposób odbywają się praktyki zawodowe w szkole, która była gospodarzem giełdy . Po szkole oprowadzał nas absolwent Zespołu Szkół w Januszkowicach – obecnie uczeń klasy maturalnej – Paweł Długosz. Oprócz Pawła spotkaliśmy jeszcze kilkoro naszych starszych kolegów i koleżanek, którzy podjęli naukę w jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych. Na końcu udaliśmy się do  Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego, szkoły  potocznie zwanej ,,Chemikiem”,  gdzie  odbywały się ,,Dni otwarte”. Tam zostaliśmy przyjęci równie miło i serdecznie, jak w poprzedniej szkole. Zwiedziliśmy kilka pracowni przedmiotowych (w pracowni chemicznej uczestniczyliśmy w pokazach doświadczalnych, a  na zajęciach z ochrony środowiska wzięliśmy udział w konkursie z nagrodami), obejrzeliśmy pomieszczenia, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, skosztowaliśmy pysznej zupy owocowej przygotowanej przez przyszłych kucharzy i obejrzeliśmy pokaz podawania do stołu w wykonaniu przyszłych kelnerek.  Mam nadzieję,  że wszyscy  moi rówieśnicy znaleźli ofertę dla siebie. Wyjazd ten na pewno pomoże dokonać nam trafnego wyboru przyszłej szkoły.

Weronika Mamroł

 

 

 

WYJAZD DO TEATRU IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE

 

     Dnia 5 marca bieżącego roku uczniowie  klas IV – VI wraz z opiekunami obejrzeli  po raz pierwszy w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie spektakl pt. „Tajemniczy ogród” w reżyserii Tomasza Obary. Sztuka ta jest teatralną adaptacją powieści   angielskiej pisarki Frances Hodgson Burnett. Akcja jej toczy się w XIX- wiecznej Anglii, gdzie do posiadłości  wuja Archibalda Cravena przybywa  z Indii osierocona  Mary Lennox.  Jej pojawienie się  w ponurym domu na wrzosowisku szybko odmienia życie wszystkich mieszkańców. Wkrótce Mary odnajduje przy pomocy gila ukrytą furtkę do uroczego miejsca - tajemniczego ogrodu. Tam dziewczynka  poznaje pierwszego przyjaciela, ogrodnika Bena, a potem zaprzyjaźnia się z Dickiem i przywraca uśpiony ogród do życia. Wreszcie  zabiera tam swojego  kuzyna Colina, by moc przyrody pomogła mu pokonać wyimaginowane choroby

     Przedstawienie na tarnowskiej scenie, opowiadające o niezwykłej  przyjaźni, potrzebie miłości i uzdrowicielskiej mocy kontaktu człowieka z naturą, wszystkim  uczniom spodobało się , chociaż niektórzy znali już tę historię z szkolnej lektury.  Inni po raz pierwszy byli w prawdziwym teatrze i z zaciekawieniem oglądali akcję sztuki oraz oryginalną scenografię. Mogli na przykład  zobaczyć padające krople deszczu, mgłę, ruchome dekoracje, a także usłyszeć odgłosy burzy czy śpiew gila, rozlegający się po całej sali.

Spektakl ten pokazał nowe możliwości techniczne tarnowskiego teatru. Efekty oświetleniowe, dźwiękowe, piękna scenografia i muzyka wprowadziły niesamowity klimat, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń.

Na pewno warto  skorzystać z propozycji tarnowskiego teatru i wybrać się tam w przyszłości na kolejne przedstawienie.

 

 

BYLIŚMY W KINIE !

 

Dnia 02.03.2015 r. wraz z kolegami i koleżankami z gimnazjum byliśmy w kinie ,,Sokół” w Krośnie  na filmie pt. ,, Carte Blanche”.  Film w reżyserii  Jacka Lusińskiego  opowiada historię tracącego wzrok nauczyciela historii, Kacpra, który ukrywa swój problem przed otoczeniem, aby zachować pracę i doprowadzić swoją klasę do matury .  Główną rolę w filmie gra Andrzej Chyra. Film został stworzony na podstawie prawdziwej historii .Film wszystkim bardzo się podobał . Gra aktorów, sposób, w jaki przedstawiono  historię popadającego w kalectwo młodego i niezwykle oddanego swojej pracy pedagoga  był  bardzo wymowny i trafiający do widzów w sposób szczególny . Dzieło skłania swych odbiorców do wielu refleksji i przemyśleń. Czas, który spędziliśmy  w kinie, był czasem dobrze spożytkowanym.

                                                                                                                                          Dominika Krupka

 

WYJAZD NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

 

 

   25.02.15r. dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I i III, wyjechały do Strzyżowa na przedstawienie teatralne pt. „Piotruś Pan” w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Przedstawienie dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, szczególnie podobały im się efekty świetlne, gra aktorów, którzy angażowali do wspólnej zabawy. Dużą atrakcją dla niektórych dzieci była także jazda autokarem, którym jechały po raz pierwszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ KIM ZOSTANĘ?” – WYBÓR NOWEJ SZKOŁY.

 

 

 

     We wtorek 17 lutego odbyły się w klasie trzeciej gimnazjum zajęcia warsztatowe w ramach preorientacji zawodowej pt. „ Kim zostanę?”. Przeprowadziła je pani psycholog Jadwiga Bieniasz, pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dębicy. Celem zajęć było określenie naszych predyspozycji i zainteresowań, dzięki czemu łatwiej nam będzie podjąć decyzję w sprawie wyboru szkoły średniej. Na zajęciach dowiedzieliśmy się, jakie zawody będą najbardziej potrzebne i poszukiwane na rynku w najbliższych latach. Rozmawialiśmy o swoich zainteresowaniach i sprawdzaliśmy, jaki mamy charakter. Następnie wybieraliśmy nasze najkorzystniejsze cechy charakteru i dopasowywaliśmy do nich zawody, w których są one bardzo potrzebne. Wielu z nas odkryło w sobie uzdolnienia humanistyczne, niektórzy dowiedzieli się, że są umysłami ścisłymi lub też mają inne zdolności. Według mnie ta wiedza pomoże nam  w wyborze odpowiedniej szkoły średniej.  Na przykład humaniści nie wybiorą  klasy z rozszerzoną matematyką czy fizyką, a  uczniowie o zainteresowaniach matematycznych kierunków artystycznych.

 Dzięki tym warsztatom każdy z nas dowiedział się, jaki ma temperament, co jest jego mocną stroną. Myślę, że te zajęcia były bardzo potrzebne mojej klasie, bo dzięki nim poznaliśmy   nasze predyspozycje, którymi należy się kierować, planując dalszą edukację.

Teraz wybór szkoły średniej już nie będzie tak trudną decyzją.

 

 

                                                                                                                                                       Kinga Węgrzyn

 

 

 

XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 

            Dzień Chorego obchodzony był 31 stycznia 2015 roku. Zorganizowany został przez Księdza Proboszcza Stanisława Mirka oraz Parafialne i Szkolne Koło Caritas.

W uroczystej liturgii połączonej z sakramentem namaszczenia chorych uczestniczyli chorzy, starsi mieszkańcy parafii oraz zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach Pani Ewa Ziaja, sołtysi Januszkowic i Opacionki: Pan Bolesław Pieniądz i Pan Andrzej Mokrzycki oraz radny Pan Ryszard Chajec. Modlitwą otoczeni byli chorzy i wszyscy, którzy służą chorym. Zgromadzeni w kościele otrzymali pamiątkowe obrazki z fragmentami papieskiego orędzia na Światowy Dzień Chorego oraz słowem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby zapewniającym o modlitwie w intencji chorych i cierpiących.

            Na drugą część obchodów Dnia Chorego organizatorzy zaprosili wszystkich do szkoły. Zebrani obejrzeli część artystyczną, podczas której wystąpiła grupa teatralna z przedstawieniem „Czerwony Kapturek szuka księcia", chór szkolny prezentujący piękne polskie kolędy oraz grupa taneczna z klasy III i V. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również życzeń oraz upominków, które przygotowali wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Dla uczestników spotkania członkinie Parafialnego Koła Caritas przygotowały poczęstunek - ciasto, kawę i herbatę.

W przygotowanie uroczystości włączyli się również nauczyciele:  Celina Węgrzyn,  Maria Przewoźnik,  Wanda Jamróz i  Jan Palar.

 

 

 

ZDROWY STYL ŻYCIA

 

    Dnia 23 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie z emerytowaną pielęgniarką panią Wiesławą Gawrych reprezentującą również organizację społeczną - KGW w Brzostku promujące zdrowy styl życia czyli jak zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko zachorowań. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie.

Prowadząca w sposób ciekawy przedstawiła temat zwracając uwagę na budowę człowieka oraz czynniki wpływające na nasze zdrowie. Są to przede wszystkim:

- zdrowa dieta, która oparta jest na zasadach prawidłowego żywienia,

- długość snu i odpoczynek podczas, którego organizm regeneruje się,

- aktywność fizyczna - systematyczne prowadzenie zajęć ruchowych na świeżym, powietrzu w każdej postaci (np. jazda na rowerze, rolki, bieganie), które zapobiegają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej, uprawianie różnych sportów,

- stosowanie używek wpływa negatywnie na nasze zdrowie (palenie papierosów, narkotyki czy alkohol).

W dyskusji kończącej spotkanie prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Wyciągnięto wspólny wniosek: "Aby móc cieszyć się życiem powinniśmy dbać o siebie a więc prowadzić zdrowy tryb życia".

 

 

PRZEDSTAWIENIE SZKOLNE „ CZERWONY KAPTUREK SZUKA KSIĘCIA”

 


          Podczas tegorocznej zabawy choinkowej  aktorzy z klasy piątej zaprezentowali na szkolnej scenie zabawne przedstawienie pt.,, Czerwony Kapturek szuka księcia".

Inscenizacja  nawiązywała do znanej wszystkim baśni, ale jej treść była dostosowana do współczesnych realiów. Baśniowi bohaterowie porozumiewali się językiem młodzieżowym, czatowali w Internecie, korzystali z telefonu komórkowego, znali  kawały o blondynkach oraz reklamy. Nowoczesność obsadzona w realiach znanych z tradycyjnych baśni wzbudzała więc śmiech i dostarczała rozrywki widzom, uczniom, nauczycielom i rodzicom, ale także samym aktorom.

        W przedstawieniu tytułowa bohaterka usilnie poszukiwała wyśnionego księcia, jednak wciąż przeżywała rozczarowania, a w swej wędrówce do chatki babci spotkała całą plejadę baśniowych postaci – żabę, księżniczkę, smoka, królewicza, wilka, wiedźmę i zaczarowane drzewo.  Niestety wymarzony i znaleziony przez Internet książę okazał się oszustem. Przedstawienie zakończyło się więc morałem: ,,Uważaj, bracie, jak umawiasz się na czacie!".

Ten pełen humoru i zaskakujących zwrotów akcji spektakl profilaktyczny miał na celu uzmysłowić dzieciom i młodzieży, jakie niebezpieczeństwa może nieść niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz przestrzec przed zawieraniem przypadkowych znajomości.

 

      W roli tytułowego Czerwonego Kapturka brawurowo wystąpiła Kamila Kowalska, sprytnego wilka zagrał Dawid Kolbusz, przebiegłą babcię- Monika Chajec. Na scenie pojawiła się także groźna wiedźma- Anna Zegarowska, cywilizowany smok- Dawid Garstka, zazdrosna księżniczka- Olga Pruchnik. Nie zabrakło też pięknego królewicza- Sławka Rasia,

księcia zaklętego w żabę, czyli Kamila Długosza oraz jak w baśniach bywa ożywionej przyrody ( zaczarowane drzewo) – Mateusz Opiela. Współczesną wersję baśni bardzo ciekawie opowiadała Ula Przewięda, która doskonale spisała się w roli narratora.

 

 Wszystkim młodym aktorom gratulujemy wspaniałego i pouczającego występu!

 

Opiekun grupy teatralnej

 

 

FINAŁ WOŚP W DOMU KULTURY W BRZOSTKU

 

 

    11 stycznie 2015r w Domu Kultury w Brzostku odbył się 23 Finał WOŚP,w którym wystąpili także uczniowie naszej szkoły, wykonując trzy tańce:

- dzieci z przedszkola zatańczyły do piosenki „Ona tańczy dla mnie ”

- uczniowie klasy III zatańczyli „ Tango”

- uczniowie klasy V wykonali układ taneczny do piosenki „If i ruled the world”

W przerwach między tańcami występowali soliści:

- Mateusz Żygłowicz z kl. III SP ( „ Takie tango” )

- Małgorzata Gierut z kl. I G ( „Powrócisz tu” )

- Karolina Stasiowska z kl. III G ( „ Kiedyś byłam różą” )

Wszystkie występy przebiegły pomyślnie i zaprezentowały wysoki poziom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARATE KYOKUSHIN

 

  W ramach realizacji zadania z programu "Aktywna szkoła, aktywny uczeń" 18 grudnia 2014 roku odbyły się zajęcia z "karate", które przeprowadził instruktor UKS Kyokushin Karate w Brzostku Robert Kolbusz ze swoją kadrą. Spotkanie odbyło się w trzech grupach wiekowych: oddziały przedszkolne z klasami I i III, klasa IV, V, VI oraz gimnazjum.

Na początku uczniowie zapoznani zostali z etymologią słowa. Karate jest sztuką walki stworzoną przez mieszkańców Okinawy jako metoda samoobrony bez użycia broni. Następnie przekazane zostały informacje ogólne, w których zawarte były między innymi podstawowe kierunki karate, metody nauki oraz style walki. W dalszej części nakreślone zostały zalety płynące z uprawiania tej dyscypliny. Oprócz tego, że pozwala poznać zasady samoobrony, poprawia kondycję, polepsza koncentrację, rozwija siłę ducha, daje poznać swoje mocne strony. Wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny, daje poczucie pewności siebie.

Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna, w której wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli aktywnie uczestniczyć. Były to ćwiczenia z elementami karate, jak również trening techniczny. Ćwiczący pokazali wielkiego ducha walki. Po zajęciach wszyscy zadowoleni wrócili do sal lekcyjnych. Okazuje się, że karate to sport dla każdego, wystarczą tylko dobre chęci i odrobina wolnego czasu.

 

Wanda Jamróz

 

 

Niecodzienna  lekcja przyrody  z grupą „Zaelektryzowani”

 

   Dnia 15 grudnia  2014 roku uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w niecodziennej lekcji przyrody. Niezwykle inspirujący podróżnik Krzysztof zabrał naszych uczniów w odwiedziny do ekscentrycznego i lekko oszalałego alchemika – naukowca Alberta, który wprowadził młodych widzów w świat nauki. Podróż okazała się nietypową lekcją pod tytułem „Śladami wielkich odkryć”. W trakcie wydarzeń uczestnicy czytali mapę, obserwowali działanie kompasu, a także poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Cała fabuła przedstawiona została w lekki, humorystyczny sposób umożliwiający dzieciom aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. Uczniowie nie tylko świetnie się bawili ale mogli  uzyskać odpowiedzi na  nurtujące pytania np.: Jak wykonać eksperymenty ze znikającymi przedmiotami?. Każdy z nas skusi się na smaczną Coca-Colę- więc jak samemu wykonać ten lubiany napój? Jak samemu napompować  balony wydające śmieszne odgłosy? Jak też wykonać atrapę rakiety odrzutowej?. Uczestnicy podczas  pokazu mieli możliwość brać aktywny  udział w konkursach wiedzy, zręcznościowych. Była to bardzo ciekawa lekcja przyrody i szkoda, że trwała tylko 45 minut…

Iwona Szczucińska

 

 

 

„ MÓW DO MNIE SERCEM”- WARSZTATY PROFILAKTYCZNE.

 

16 grudnia 2014 roku zostały  przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pt:  „Mów do mnie sercem”, uczestnikami zajęć byli uczniowie  klas IV- VI szkoły podstawowej. Prowadzącym  zajęcia był  pracownik Centrum Szkoleniowo – Profilaktycznego z Krakowa. Celem zajęć było przekazanie ogólnej wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności posługiwania się „językiem serca” Uczestnicy zajęć zrozumieli ideę porozumienia bez przemocy, nauczyli się budować komunikat „Ja” oraz posługiwać się nim w relacjach z innymi. Celem zajęć była również integracja uczniów w zespołach klasowych. Uczniowie zrozumieli, że sprawne porozumiewanie się jest podstawą umiejętności społecznych. Nauczyli się dwóch języków; „Język szakala” opiera się na ocenianiu, żądaniu, osądzaniu drugiego człowieka oraz na negowaniu jego praw i wartości. Może to mieć miejsce w domu rodzinnym, w szkole, podczas konkursów, wśród rówieśników itp. To w rezultacie może prowadzić do konfliktu i przemocy.

Wtedy świadomie możemy poszukać słabych stron u swojego przeciwnika i posługując się „Językiem żyrafy czyli nie raniąc, powiedzieć krytykantowi o nim samym – z czym ma problem.  Możemy też sprawy te przemilczeć.

Prawidłowo komunikując się osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać emocje, wywierać wzajemny wpływ, rozwiązywać problemy. Skuteczna komunikacja wymaga świadomej kontroli tego, co i jak przekazujemy oraz sprawdzania, jak nasz komunikat rozumie odbiorca.

Iwona Szczucińska

 

 

 

 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA KLASY I i III 

 

     16 grudnia, uczniowie klasy I i III mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez Centrum  Szkoleniowo-Profilaktyczne z Krakowa.  "Przygoda Jasia" to warsztaty poświęcone agresji i przemocy. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem agresji, ze sposobami na opanowanie negatywnych emocji oraz doskonalili umiejętność współpracy w grupie. Praca nad nawiązywaniem i rozwijaniem nieagresywnych kontaktów pozwala na zrodzenie się pozytywnych uczuć w stosunku do siebie nawzajem i przygotowuje do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia i mamy nadzieję że zdobyte wiadomości i umiejętności będą wdrażać w życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY  "NIE PRZEKLINAJ"

 

    Dnia 18 listopada, uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl profilaktyczny dotyczący wulgaryzmów. Przedstawienie to miało na celu uświadomienie uczniom jak ważna jest kultura słowa, nie tylko w szkole, ale i po za jej progami. Mamy nadzieję, że po tym programie, nasi uczniowie zanim wypowiedzą niecenzuralne słowo, zastanowią się, czy warto pokazywać  taki brak kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

 

   5 grudnia jak co roku, do dzieci z oddziałów przedszkolnych zawitał Mikołaj. Wszystkie dzieci już od rana z niecierpliwością oczekiwały niecodziennego gościa. O godz. 11 do drzwi przedszkolnych z workiem pełnym prezentów zapukał Mikołaj. Upominki sprawiły dzieciom wielką radość. Wszystkie dzieci serdecznie Mikołajowi dziękują i zapraszają za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II EDYCJA PROJEKTU „KROKUS” W NASZEJ SZKOLE

 

Projekt „KROKUS” został zapoczątkowany w 2005 roku w Irlandii. Obecnie bierze w nim udział 45 000 uczniów z Irlandii, Irlandii Północnej, Bułgarii, Chorwacji, Czech i Polski. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Nasza szkoła dostała 100 cebulek żółtych

krokusów (każdy uczeń otrzymał jedną cebulkę), które 25 listopada 2014r. uczniowie  klasy IV  wspólnie z opiekunem zasadziły w ogrodzie szkolnym. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. To, że zakwitają, jako jedne z pierwszych kwiatów daje nadzieję, że wkrótce nastanie wiosna – obudzi się nowe życie.

Opiekun projektu Iwona Szczucińska

 

 

 

 

 

 

 

 

„AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ”

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła uczestniczy w konkursie „Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń”. To ogólnopolski konkurs dla wszystkich szkół, który trwa się w okresie od 8 września 2014r do 31 stycznia 2015 roku. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia.
Zgodnie z zadaniami konkursu w ubiegłym tygodniu  przeprowadzono we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskie na temat: „ ZDROWIE NA TALERZU W ZGODZIE Z PIRAMIDĄ ZDROWEGO ŻYWIENIA”. Uczniowie dowiedzieli się jak powinni dobierać produkty do swoich posiłków?, ile porcji produktów powinni spożywać dziennie?, jakie jest zapotrzebowanie młodego organizmu na białko, tłuszcze, witaminy?. Aby zdrowo żyć nie należy zapominać o aktywności fizycznej i spożywaniu odpowiedniej ilości wody, soków owocowo-warzywnych. Uczniowie po debacie rozwiązali test o doborze kaloryczności produktów oraz przez cały tydzień wykonywali bardzo pomysłowe prace plastyczne. Pierwsze
zadanie konkursowe już za nami. Najlepsze prace zostały przesłane i poddane ocenie. Już wkrótce następne zadania konkursowe, zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału .

Organizator Iwona Szczucińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNICZE W JESIENNEJ SCENERII

 

W dniu 30.10.2014r. dzieci z klas młodszych wyruszyły pieszo na cmentarz wojskowy na Działy. Dzieci szły przez las w pięknej , jesiennej scenerii. Słuchały, co las do nich mówi.

Na cmentarzu zapaliły znicze na grobach poległych żołnierzy jako wyraz szacunku i pamięci. Dowiedziały się przy tej okazji o wydarzeniach, które rozegrały się na tych terenach podczas I wojny światowej.

W drodze powrotnej było ognisko i pieczenie kiełbasek na polanie lasku brzozowego u kolegi Mateusza. Piękna, jesienna pogoda i otoczenie sprawiły, że długo zostanie im w pamięci ta wycieczka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI.

 

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych gimnazjaliści z naszej szkoły odwiedzili groby zmarłych na cmentarzu parafialnym w Januszkowicach. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej  wraz z nauczycielami udali się na cmentarz wojskowy położony na Działach, aby uczcić pamięć żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Pochowano tu wówczas 227 żołnierzy austriackich i rosyjskich.

Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie zaangażowali się w prace porządkowe i wygrabili liście na terenie cmentarza. Poznali nieznane fakty z historii, oglądając zabytkowe groby żołnierzy i napis umieszczony u podstawy wysokiego krzyża, który w przekładzie na język polski brzmi:

W dumie zakończonej walki te groby pozdrawia okazałość góry tego pięknego kraju i kładzie uśmiech swego wiecznego piękna jak tysiąc świeżych wieńców podzięki.”

Następnie na znak pamięci o poległych zapalono symboliczne znicze.

     W ten sposób oddano hołd  żołnierzom, o których młode pokolenia powinny pamiętać.

 

 

 

 

 

LEKCJA HISTORII NA ŻYWO. OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH.

 

            Dnia 23 października uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści naszego zespołu szkół zgromadzili się w pracowni internetowej, aby wziąć udział w niezwykłej lekcji historii pt. ,,Opowieść o Żydach polskich”. Lekcja ta była transmitowana bezpośrednio z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wydarzenie to zostało przygotowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

            Lekcja na żywo to znakomite narzędzie edukacyjne na miarę potrzeb i wymagań szkoły XXI wieku. Dzięki niemu uczennice i uczniowie naszej szkoły zobaczyli, jak na przestrzeni dziejów wyglądało życie polskich Żydów i jak kształtowały się ich relacje z innymi obywatelami naszego kraju. Wraz z przewodnikami przenieśli się m.in. do XV-wiecznego Krakowa, stanęli przed ozdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi oraz weszli na ulice przedwojennej Warszawy. Młodzież z gimnazjum obejrzała również galerię opowiadającą o Zagładzie. Zwieńczeniem wirtualnej podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce oraz udział, za pośrednictwem łączy internetowych, w konkursie wiedzy związanej z prezentowanymi  podczas lekcji zagadnieniami. Wśród naszych uczniów znaleźli się chętni do udziału w tym konkursie.

            Opisane wyżej wydarzenie było godne uwagi i nie sposób było z niego nie skorzystać. Była to wyjątkowa okazja przeżycia nowoczesnej lekcji historii transmitowanej bezpośrednio z jednego z najciekawszych muzeów w Polsce i na świecie.

Nauczycielki historii

 

 

 

ZABAWA NA STO DWA

 

 

 Dnia 15 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się pierwsza dyskoteka szkolna, na której jak co roku głównym punktem zabawy był ''chrzest kotów", czyli włączenie w poczet gimnazjalistów koleżanek i kolegów z klasy pierwszej. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali dla swoich młodszych kolegów, którzy wstąpili w progi gimnazjum, wiele ciekawych, a zarazem bardzo zabawnych atrakcji. Było to m.in. picie mleka ze spodka, obsypywanie się mąką, rysowanie portretu swojego wychowawcy, jedzenie jabłka w parach bez użycia rąk i szybki quiz wiedzy na temat swojej szkoły. Całość została uwieńczona przysięgą, którą I gimnazjum musiała złożyć w obecności koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nasze ,,kotki” obiecały posłuszeństwo starszym kolegom i nauczycielom.
           Oprócz ciekawej zabawy atrakcją był także obfity bufet i dobra muzyka.
Impreza przebiegała w dobrej atmosferze. Wszyscy jej uczestnicy mogli wspaniale odetchnąć i przez chwilę się zrelaksować, zapominając o codziennych szkolnych obowiązkach!

 

                                                                                                                        Sylwia Cieplik

                                                     

 

Nowe meble w oddziałach przedszkolnych.

 

W październiku sale oddziałów przedszkolnych w naszej szkole zostały wyposażone w nowe stoliki i krzesełka. Dzięki staraniom pani Dyrektor, która pozyskała fundusze na ten cel przedszkolaki z radością zasiadają teraz do pracy. Ponadto, nowe meble bardzo poprawiły estetykę naszych sal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAJEMY WŁASNY REGION- LEKCJA GEOGRAFII W TERENIE

 

W dniach 30.09. i 01.10.2014r. w ramach realizacji nowej podstawy programowej uczniowie gimnazjum odbyli zajęcia terenowe „Poznajemy własny region”. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Wanda Jamróz, Marta Karmelita, Katarzyna Pietrucha- Nowak, Jan Palar, Paweł Wiejowski. Głównym celem zajęć było poznanie dorobku kulturowego, gospodarczego, obiektów strategicznych dla regionu, uwarunkowań geograficznych i przyrodniczych, problemów ekologicznych, biografii osób, które pochodziły z tego regionu a na trwałe wpisały się w historię Polski i świata oraz zwrócenie uwagi na relacje międzyludzkie, troskę o miłosierdzie wobec tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

W pierwszym dniu zwiedzania znalazły się:

- Krosno- Muzeum Podkarpackie

- Rymanów Zdrój- Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza

- Solina- Elektrownia szczytowo- pompowa.

Drugi dzień:

- Jasionka- Zwiedzanie terminala lotniska, taras widokowy, spotkanie z dyżurnym lotniska i lotniskową służbą ratowniczo- gaśniczą

- Rzeszów- Podziemna trasa turystyczna

- Budy Głogowskie- Zajęcia edukacyjne z programu Natura 2000 pt. „Dary natury- las”.

W czasie zajęć uczniowie pogłębili swoją wiedzę również z zakresu religii, biologii, fizyki, chemii, wos-u oraz sprawdzili swoją kondycję fizyczną.

Wycieczka sfinansowana została częściowo przez rodziców i dyrektora szkoły panią mgr E. Ziaja, za co uczestnicy składają serdeczne podziękowania.

 

 

 

 

 

MY Z NIEGO WSZYSCY…” – 75. ROCZNICA POWSTANIA

POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

                 

 

            27 września 1939 rozpoczęło się tworzenie Polskiego Państwa Podziemnego. Jego celem była walka z okupantem o odzyskanie suwerenności Polski. Polskie Państwo Podziemne stało się symbolem siły moralnej potrzebnej Polakom, by przetrwać czasy rządów totalitarnych. W nawiązaniu do wydarzeń z tamtego okresu uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach stworzyli tablicę upamiętniającą 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, a w dzień obchodów tej rocznicy, tj. 27 września na budynku szkoły powiewała biało-czerwona flaga.

                                                                                                           Karolina Winiarska

.

 

 

 

 

 

  

 

„TURYSTO! SZANUJ ŚRODOWISKO!”

 

Nieco później bo 29 września 2014 roku nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Przeprowadzenie akcji w dniach 22-23 września  uniemożliwiły niekorzystne warunki atmosferyczne. Jak co roku uczniowie wybrali się ze swoimi opiekunami w teren. Obejścia szkoły i boisko wysprzątali uczniowie klas młodszych I-III, pobocza dróg w miejscowości Januszkowice i Opacionka sprzątali uczniowie klas IV - VI, okolice kościoła i cmentarza oraz miejsce przy pomniku przyrody dębie „Chrześcijaninie” uporządkowywali uczniowie klas I- III gimnazjum. Zebrane odpady posegregowano do odpowiednich worków. Najwięcej jak co roku było tworzywa sztucznego oraz szkła, nieco mniej złomu. Po przeprowadzonej akcji można stwierdzić, że nasza społeczność lokalna coraz bardziej troszczy się o czystość naszych miejscowości.

Należy pamiętać o dobrych nawykach podczas wyjazdów. „Turysto Szanuj Środowisko!” pod takim hasłem jest tegoroczna Akcja Sprzątanie Świata – Polska. Tym razem zwracamy uwagę  na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. Warto się zastanowić w  jaki sposób turyści oddziałują na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką? Czyli promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę! A przecież turystą może być każdy z nas!

 Organizator Iwona Szczucińska

 

 

Pozostałe rozmaitości