INFORMACJE O SZKOLE

 

   Po wprowadzeniu  zmian, które zaplanowano w polskiej oświacie, od 1 września 2017 roku zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system uległ przekształceniu. Przestał istnieć funkcjonujący od 1999 roku Zespół Szkół w Januszkowicach, w  którego skład  wchodziły: oddziały przedszkolne 5 i 6-latków, 6-letnia szkoła podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum, a powstała Szkoła Podstawowa im . Adama Mickiewicza w Januszkowicach. Uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej.  W przekształconej szkole w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019  będą funkcjonować  klasy dotychczasowego gimnazjum( II i III) do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły.

 Od 1 września 2017 roku obowiązuje  nowa podstawa programowa w klasach I, IV,  VII szkoły podstawowej.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć, które zostały zakupione przez szkołę z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej uczy się 89 dzieci, a 32 uczniów kontynuuje edukację w gimnazjum. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 30 dzieci.  Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawuje 18 wykwalifikowanych nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest mgr Ewa Ziaja.

W budynku szkoły mieszczą się sale lekcyjne, klasopracownie , kuchnia ze stołówką, szatnie dla uczniów, pomieszczenia administracyjne oraz  sala gimnastyczna, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Obok budynku znajdują się boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki, a naprzeciw szkoły położone jest duże boisko trawiaste do piłki nożnej, zajęć lekkoatletycznych oraz gier i zabaw, na którym uczniowie ćwiczą w porze wiosennej i jesiennej.  

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe z dostępem do sieci Internetu oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W kilku klasach znajdują się rzutniki i komputery oraz tablica multimedialna, drukarka laserowa, skaner. Nauczyciele i uczniowie mogą w pełni korzystać z nowoczesnej technologii informacyjnej w szkole, co ułatwia i uatrakcyjnia nauczanie. Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 5 tysięcy książek.

 Od 2000 roku  wydawana jest gazetka szkolna „Lider” redagowana  przez uczniów.

W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Spółdzielnia Uczniowska, która prowadzi sklepik z artykułami szkolnymi i spożywczymi.

 

Organ prowadzący: Gmina Brzostek

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Dokumenty szkolne: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program  Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin Szkoły - do wglądu rodziców znajdują się w bibliotece szkolnej oraz na zakładce tej strony.