INFORMACJE O SZKOLE

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach powstał w 1999 r. W skład zespołu wchodzą: oddziały przedszkolne 5 i 6-latków, 6-letnia szkoła podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum. W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęło w nim naukę ponad 180 dzieci. Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawuje 18 wykwalifikowanych nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest mgr Ewa Ziaja. W budynku szkoły mieszczą się sale lekcyjne, klaso-pracownie (chemiczno-fizyczna, polonistyczna, informatyczna), kuchnia ze stołówką, szatnie dla uczniów, oraz pomieszczenia administracyjne.  Bezpośrednio do sal gimnazjum przylega budynek sali gimnastycznej, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Obok sali gimnastycznej znajdują się boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki, a naprzeciw budynku szkoły znajduje się duże boisko trawiaste do piłki nożnej, zajęć lekkoatletycznych oraz gier i zabaw na którym uczniowie ćwiczą w porze wiosennej i jesiennej. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu. Od 2000 roku w ramach zajęć świetlicowych wydawana jest gazetka szkolna. Od listopada 2005 roku nasza szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną wyposażoną w serwer wraz z monitorem i systemem sieciowym oraz dziesięcioma nowoczesnej klasy stanowiskami komputerowymi dla uczniów. Posiadamy również wideoprojektor, drukarkę laserową, skaner i komputer przenośny. Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 4570 książek. W szkole znajduje się sklepik, gdzie uczniowie mogą kupić sobie coś do zjedzenia.

 

Organ prowadzący: Gmina Brzostek

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Dokumenty szkolne: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Pracy Wychowawczej Szkoły, Regulamin szkoły, Program Profilaktyczny - do wglądu rodziców znajdują się w bibliotece szkolnej oraz na zakładce tej strony.