STOŁÓWKA SZKOLNA

 
 
 

Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą korzystać
ze smacznych jednodaniowych obiadów
wydawanych w godzinach od 9:30 do 12:55

 

 

- dla klasy "0" oraz oddziału 5-cio latków od 9:30 do 9:50
- dla uczniów klas I - III od 10:35 do 10:50 (pierwsza długa przerwa)
- dla uczniów klas IV do VI od 11:35 do 11:55 (druga długa przerwa)
- dla uczniów gimnazjum od 12:40 d0 12:55 (trzecia długa przerwa)

   Opłaty (w okresach miesięcznych z góry do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej) przyjmowane są u intendenta (p. Małgorzata Garstka) w godzinach 8:00 - 14:00 (z wyłączeniem przerw obiadowych) w dniach od 1. do 10. dnia każdego miesiąca.
Nieobecności na obiedzie należy zgłosić u kierownika stołówki.
W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, za każdy dzień nieobecności.
Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

 

 

PRACOWNICY STOŁÓWKI I KUCHNI SZKOLNEJ:

 • INTENDENT - mgr Joanna Zegarowska

 • SZEF KUCHNIMarta Mamroł

Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej z obiadów mogą korzystać osoby, które uiściły opłatę za obiady.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Obiady wydawane są w godzinach 9:30 – 12:55 z zachowaniem obowiązującego harmonogramu.

 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.

 5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.

 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

 8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

 10. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.

 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.

 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.

     

 

JADŁOSPIS

 

 

Data

 

Posiłek

 

ALERGENY

Wtorek

13.06.2017

kurczak w warzywach z ryżem, kompot wieloowocowy z mrożonych owoców

gluten

Środa

14.06.2017

pierogi ruskie, kompot wieloowocowy z mrożonych owoców

mąka pszenna, jaja, gluten

Poniedziałek

19.06.2017

zupa jarzynowa na wywarze

z kurczaka z dodatkiem marchewki, pietruszki i selera, chleb pszenny, brzoskwinia

mąka, seler, gluten

Wtorek

20.06.2017

kotlet drobiowy smażony, ziemniaki, kapusta młoda, kompot wieloowocowy z mrożonych owoców

gluten

Środa

21.06.2017

makaron spaghetti z duszonym mięsem mielonym wieprzowym          i sosem pomidorowym, kompot wieloowocowy z mrożonych owoców

mąka pszenna, gluten

Czwartek

22.06.2017

gulasz wieprzowy duszony z kaszą jęczmienną, ogórek konserwowy, kompot wieloowocowy z mrożonych owoców

gluten