NABÓR ELEKTRONICZNY

 

 

 WAŻNE INFORMACJE

 

W tym roku szkolnym, tak jak i w poprzednich latach, nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się drogą elektroniczną.

 

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Ważne!!!  Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszonymi pod tymi adresami

http://powiatdebicki.pl/aktualnosci/aktualnosci/oferta-edukacyjna-2020-2021-szkol-ponadpodstawowych-powiatu-debickiego-zobacz-film,news-1676

http://powiatdebicki.pl/dla-mieszkanca/edukacja/nabor-do-szkol-ponadpodstawowych

Wyboru preferencji możecie dokonywać  11.05.2020 od godz. 8:00 do 23.06.2020 do godz. 15:00.

Składanie podań/wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru w tych samych terminach (11.05.2020 -  23.06.2020). Proszę się zorientować jak w obecnym czasie będzie w poszczególnych szkołach wyglądała ta procedura.

Do dnia 11.05.2020 możecie zapoznawać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

Logowanie na konto kandydata odbywa się przez stronę https://podkarpacie.edu.com.pl

Można skorzystać z Podręcznika dla Kandydata, który wyjaśnia dokładnie wszystkie zagadnienia oraz budowę witryny (oczywiście rozdział Rejestracja Kandydata Krok 1 i 2 was nie dotyczy).

 

PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA