KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

Nazwa apelu lub uroczystości szkolnej

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI

Oprawa muzyczna

1.

Sprzątanie świata

19.09.2017r

wychowawcy

 

2.

 

Apel z okazji święta KEN   Pasowanie  uczniów klI

13.10.2017

Marta Karmelita, Katarzyna Pietrucha- Nowak, Barbara Bartula

 

Jan Palar

3.

Dzień Bibliotek Szkolnych

27.10.2017r

Wanda Jamróz, Celina Węgrzyn

 

4.

Apel z okazji święta Niepodległości

10.11.2017r

Barbara Szczucińska, Renata Wadas

Jan Palar

5.

Międzynarodowy Dzień Misia

24.11.2017r

Celina Kowalska, Bogusława Krajewska

 

6.

Andrzejki

 

Samorząd Uczniowski, Celina Kowalska, Stefan Kokoczka

 

7.

Poranek Wigilijny

22.12.2017r

Iwona Szczucińska-Woźniak, Barbara Szczucińska, Paweł Wiejowski

 

Jan Palar

8.

Koncert Kolęd

06.01.2018r

 

Maria Przewoźnik

Maria Przewoźnik

Jan Palar

9.

Święto Babci i Dziadka

22.01.2018r

Celina Kowalska, Barbara Bartula, Danuta Lechwar, Bogusława Krajewska

Jan Palar

10.

Dzień Chorego

10.02.2018r

Ks. Stanisław Mirek, szkolne Caritas, Celina Węgrzyn

Jan Palar

11.

Apel – Dzień Kobiet

08.03.2018r

Wszyscy mężczyźni pracujący w szkole

 

12.

Rekolekcje Wielkopostne

19-21 III 2018r

-Droga Krzyżowa

 

Maria Przewoźnik, SU, Wanda Jamróz

Maria Przewoźnik 

13.

Apel – Dzień Ziemi

 24.04.2018r

Iwona Szczucińska-Woźniak, Dariusz Dziedzic

Jan Palar

14.

Apel – Święto Flagi

 30.04.2018r

Celina Kowalska, Bogusława Krajewska

Jan Palar

15.

Apel - Konstytucja 3 Maja

 30.04.2018 r

Marta Karmelita, Katarzyna Pietrucha

Jan Palar

16.

Apel – Dzień Matki i Ojca

25.05.2018 r

Celina Kowalska, Barbara Bartula, Danuta Lechwar, Bogusława Krajewska,

Jan Palar

17.

Święto Szkoły – Dzień Patrona

Wielcy Polacy - Józef Piłsudski

17.05.2018r

 

Zespół humanistyczny

 

Jan Palar

18.

Dzień Dziecka -dyskoteka

04.06.2018 r.

Wychowawcy

Rada Rodziców

 

19.

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018 r

Stefan Kokoczka

Jan Palar

20.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

01.09.2018 r

Iwona Sczucińska –Woźniak, Paweł Wiejowski

Jan Palar

 

Oprawa plastyczna uroczystości : Wanda Jamróz, Jan Palar, Barbara Szczucińska

              Oprawa muzyczna uroczystości: Jan Palar

 

 

Termin

Wydarzenie

Odpowiedzialni

14.09.2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej                   Zapoznanie Rady Pedagogicznej                    

z Nadzorem pedagogicznym Dyrektora Szkoły

dyrektor

 

28.09.2017 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Spotkanie z rodzicami

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

do dnia 19.12.2017 r.

Poinformowani ucznia                                            i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej śródrocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 21.12.2017 r.

Powiadomienie rodziców ucznia                       

 o zagrożeniu oceną niedostateczną śródroczną

wychowawcy klas

do dnia 21.12.2017 r.

Poinformowanie uczniów                                       o przewidywanych ocenach śródrocznych

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 03.01.2018 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach z przedmiotów           

 i przewidywanej ocenie                                          z zachowania

wychowawcy klas

25.01.2018r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele

26.01.2018r.

Wywiadówka – wyniki nauczania śródroczne

wszyscy nauczyciele

26.04.2018 r.

Wywiadówka śródokresowa

wszyscy nauczyciele

do dnia 09.05.2018r.

Poinformowani ucznia                                           i wychowawcę o przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie niedostatecznej

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 11.05.2018r.

Powiadomienie rodziców ucznia                     

o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku

wychowawcy klas

do dnia 11.05.2018 r.

Poinformowanie uczniów                                      o przewidywanych ocenach rocznych

 nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do dnia 22.05.2018 r.

Powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych ocenach z przedmiotów

   i przewidywanej ocenie                                       z zachowania na koniec roku

wychowawcy klas

14.06.2018r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

dyrektor, wszyscy nauczyciele