STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

INFORMATOR SZKOLNY

Kalendarium

Plan zajęć

Kontakt

Stołówka szkolna

Ochrona danych osobowych

Kontakt inspektora

   ochrony danych

     osobowych

O NAS

Informacje o szkole

Historia szkoły

Patron szkoły

Grono pedagogiczne

Galeria zdjęć

Z ŻYCIA SZKOŁY

►Uroczystości

Rozmaitości szkolne

Konkursy

Samorząd uczniowski

Biblioteka szkolna

Dla rodziców

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I

Gazetka szkolna "Lider"

Spółdzielnia uczniowska

Wolontariat

Stowarzyszenie

Projekt Unijny

Radosna Szkoła

Pracownie Komputerowe

Szkoła z klasą

Szkoła z klasą "blog"

Flash Mob

Turniej "WIELCY POLACY"

Lekcja Wolności

SZKOLNE DOKUMENTY

Statut

WZO- Klasy gimnazjalne

WSO-Szkoła Podstawowa

Program Wychowawczo

   -Profilaktyczny

Zestaw programów

Zestaw podręczników

Dokumenty dla nauczyciela

 

INNE

►Absolwenci

Januszkowice

PUBLIKACJE I STRONY NAUCZYCIELI

Kryteria i przedmiotowe systemy oceniania

Publikacje nauczycieli

Publikacje uczniów

LINKI

 ►Szkoła z klasą

 ►Parafia Januszkowice

www.brzostek.pl

www.interklasa.pl

www.ko.rzeszow.pl

www.literka.pl

www.oke.krakow.pl

www.cke.edu.pl

www.profesor.pl

szkola.net

www.men.gov.pl

www.gabsenec.edu.sk

►www.efs.gov.pl/

            

Copyright © 2009